News

Dec 30, 2019
Category: General
Posted by: piritta

cover bilde til hjemmesiden, publisert

Aug 15, 2019
Category: General
Posted by: piritta

 

bilde tatt av Hedda Holth, OUS, Thor, Kristina, Eigil .....

GE Vingmed Ultrasound sammen med Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, KU Leuven, Universitetet i Maastrich, Jessa sykehus i Belgia og Medaphor fikk nylig innvilget 1,6 millioner euro til et Marie Curie prosjekt som skal utnytte kunstig intelligens til å diagnostisere en rekke hjertelidelser. Flere av de internasjonale partnerene i det nye prosjektet har tidligere vært sentrale i CCI ‘s internasjonale forskningssamarbeid. I løpet av årene har nettverket og kompetanseutvekslingen blitt styrket gjennom felles workshops, studier presentert både på nasjonale og internasjonale konferanser og ikke minst, utveksling av studenter og fagpersonell.

Foto: Hedda Holt, OUS
Fra venstre: Senterleder Thor Edvardsen, leder for kardiologisk forskning ved senteret Kristina Haugaa og senterkoordinator Eigil Samset.
 

 

 

– Jeg tror vi innfridde på alle elementer: Et sterkt faglig miljø, et godt fundert faglig prosjekt og et gjennomarbeidet treningsopplegg for doktorgradsstudentene. EU vil bygge menneskekapital og sørge for at de som er med virkelig får mye igjen. Jeg tror også at nytteverdien ga oss uttelling, å kombinere avansert teknologi og kunstig intelligens med hjertesykdom er viktig og aktuelt. – Sier CCI senter koordinator Eigil Samset til Forskningsrådet.

Gjennom opplæring og kunnskapsutvikling i et fokusert forskningsprosjekt, vil MARCIUS gi Europa neste generasjon av forskere som har den tverrfaglige forståelsen nødvendig for å utvikle teknologier som fungerer i kliniske omgivelser. Prosjektet ble nylig omtalt av Norges Forskningsråd.

May 3, 2019
Category: General
Posted by: piritta

 

leger, ekko på radium .....

Nå er en egen ekko-lab for hjerteundersøkelse endelig klar på Radiumhospitalet. Hjerteultralydmaskinen som dette laboratoriet er utstyrt med har fått kallenavnet «Madam Curie», og skal brukes til å følge med på om kreftbehandling har negativ innvirkning på pasienters hjertefunksjon. Kreftbehandling kan være tøft for hjertet.

Både medikamentell behandling og stråleterapi kan gi hjerteskader; dette ser man særlig på pasienter med lymfomer og brystkreft.

Ekko-laben åpnet for pasienter torsdag 2.mai, og vil være åpen torsdager fremover. Undersøkelsene vil gjennomføres av kardiologer, og etterhvert vil omtrent 1.000 kreftpasienter i året få tilbud om denne hjerteundersøkelsen. - skriver Berit Lagaard. 

Foto: Berit Lagaard, OUS
Fra venstre: Kardiologene Anders Wold Bjerring, Helge Skulstad (leder, HLKs seksjon for hjerteultralyd) og Sebastian Sarvari er ansvarlige for driften av ekko-laben opå Radiumhospitalet
 

 

Apr 3, 2019
Category: General
Posted by: piritta

 

dagbladet, mars 2019, kvinne ....       .

Vær nøye med legesjekken, oppfordrer Sølvi Amundsen Aas i Dagbladet 14. mars. 2019, etter at hun falt om løpetur.
For Sølvi Aas var det usikkert om hjertestansen også kunne ha ført til hjerneskade.
Aas forteller videre at hjertestansen førte til kunstig koma, by-pass-operasjon og fire nye blodårer etterfulgt av rehabilitering der hun trente seg tilbake til hverdagen. I ettertiden har hun fått vite at arv og genetikk trolig var utløseren for hjertesvikten, skriver Dagbladet.  

Trening er sunt, men etter individuell vurdering kan pasienter med arvelig hjertesykdom som arytmogen kardiomyopati bli frarådet høyintensitetstrening, sier Kristina H. Haugaa. Haugaa er seksjonsoverlege ved enhet for genetisk hjertesykdom på OUS
og har i flere tilfeller blitt intervjuet av media i forbindelse med arvelige hjertesykdommer.

Foto: OUS, med tillatelse fra Dagbladet

 

 

Dec 11, 2018
Category: General

 

.....

Center PhD fellow Øyvind Haugen Lie, MD will defend his PhD thesis "Risk stratification and management of patients with right ventricular arrhythmias" at 13.15 o'clock on Tuesday 12th of December in the Red Auditorium at OUS.

His trial lecture "Sudden cardiac death in athletes - causes, outcome and risk vs benefit of cardiovascular screening" will begin at 11.15 o'clock in the same room.

Photo: Øystein Horgmo, UiO

 

Dec 7, 2018
Category: General

 

.....

After many years as an EACVI member and serving on the Board since 2010, Prof. Edvardsen will now become EACVI President for 2018–2020. “I am very honoured to be President of such a great and growing organisation,” he said. “The main vision of my presidency will be to try to get Europe together in all aspects of cardiovascular imaging.” - writes EuroEcho-Imaging Congress News.

"We aim to enhance our engagement with patients to better define their needs in terms of access to information and education. We also hope to improve patient care by further developing and promoting multimodality imaging. We expect to have multimodality imaging certification in place by 2020, in time for EACVI 2020, which we believe will be the world’s leading reference event in cardiovascular multimodality imaging." - Prof. Edvardsen continued.

Read the full interview at EuroEcho-Imaging Congress News.

Photo: Kristin Ellefsen, UiO
Oct 16, 2018
Category: General

 

.....

CHFR invites to a workshop on Diastolic Function in Heart Failure on Wednesday 7th of November at Ullevål Hospital.

Holding the key note lecture will be Professor Frank A. Flachskampf, MD, PhD from University of Uppsala, Sweden. Professor Flachskampf is part of a world-renowned clinical research team in ischaemic heart disease and his talk will address how imaging reflects pathophysiology in diastolic function assessment.

The final talk of the day will be by Associate professor Stig Urheim, MD, PhD from Haukeland University Hospital. His talk is titled "Exercise intolerance in heart failure patients with preserved EF (HFpEF) - not only diastolic impairment".

Read the agenda.

Sign up for the workshop.

Oct 12, 2018
Category: General

 

Trine Håland skal forsvare sin PhD avhandling "Hypertrophic cardiomyopathy - Systolic function, differential diagnosis and risk stratification" torsdag 18. oktober i seminarrom 1 (B2.U001) klokken 14.15.

Prøveforelesningen om " The Athlete's Heart"  begynner klokken 11.15 i samme rom.

Les mer på hjemmesiden til UiO.

Oct 3, 2018
Category: General

 

......

Center for Heart Failure Research (CHFR) invites to a workshop on Dyssynchrony in Heart Failure on October 11th at seminar room A3.3067, Rikshospitalet, from 10.00-14.45.

The focus will be on dyssynchrony and consequences for the failing heart, including the effects of cardiac resynchronization therapy. Methods to identify and quantify dyssynchrony by cardiac imaging will be a main topic.

Invited speakers include Professor Theodore P. Abraham, MD, PhD from University of California, San Francisco, and Associate professor Katsuji Inoue, MD, PhD, Ehime University Graduate School of Medicine, Japan.

For registration please visit CHFR.

The workshop is organized by PhD fellow John Aalen, MD from the research group Integrated CardioVascular Function.
This group is headed by Professor Otto Smiseth, MD, PhD, who is also the Head of Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases, Oslo University Hospital.

Sep 24, 2018
Category: General

 


.......

The Annual CHFR Symposium on Heart Failure has now been arranged for the 16th time. During these years the symposium has grown to become an international event, housing researchers from all around the world. The symposium covers a vast field within cardiology and cardiovascular diseases. This year young researchers presented data in the following sessions;

I: Biomarkers and cardiac disease
II: Cellular signaling: Myocardial hypertrophy and ischemia
III: Cardiac function during heart failure and exercise training
IV: Cellular signaling: Myocardial function and arrhythmias
V: Diagnostic and therapeutical strategies for cardiac disease
VI: Inflammatory mediators and metabolism

The center was well represented in the session for cardiac function during heart failure and exercise training, with almost half of the abstracts. Presenting were center PhD fellows John Aalen, MD, Ole Jakob Sletten, MD, Camilla Kjellstad Larsen, MD and Petter Storsten, MD.

Isotta Castrini, MD and Professor Sanjay Sharma, MD, PhD at Holmenkollen. Copyright: Kristina Haugaa

 

The winner of the best poster prize in this session was Isotta Castrini, MD, with her abstract “Effect of number of pregnancies on prognosis of women with arrhythmogenic cardiomyopathy”. The 2nd runner up was center PhD fellow Ole Jakob Sletten, MD.

Sep 10, 2018
Category: General

 

.........

Atrial switch operation in patients with transposition of the great arteries (TGA), leads to leftward shift and changes the geometry of the interventricular septum. This mechanistic study demonstrates that septal dysfunction contributes to failure of the systemic RV after atrial switch in TGA patients. Medical therapy that counteracts septal flattening may improve function of the systemic RV. First author of the study is center PhD fellow Petter Storsten.

Storsten P, Eriksen M, Remme EW, Boe E, Erikssen G, Smiseth OA, Skulstad H
Dysfunction of the Systemic Right Ventricle After Atrial Switch: Physiological Implications of Altered Septal Geometry and Load.
J Appl Physiol. 2018 Sep 6.  [Epub ahead of print]
PMID: 30188795

Copyright: OUH
Sep 6, 2018
Category: General

 


......

The abstract "Myocardial constructive work is additive to volumetric response to cardiac resynchronization therapy in the prediction of mortality after CRT implantation" was selected for the Rapid Fire session on Tuesday. Recent studies have shown that myocardial constructive work (CW) is an independent predictor of the volumetric response to cardiac resynchronization therapy (CRT) and this study concludes that left ventricular CW allows the prediction of cardiac death in CRT candidates.

Center PhD fellow Lars Dejgaard, MD, is the first author of "Mitral annulus disjunction is associated with severe ventricular arrhythmias independently of mitral valve prolapse".

Copyright: Kristina Haugaa / OUH...

The purpose of this study was to describe the clinical presentation and prevalence of severe ventricular arrhythmias in patients with mitral annulus disjunction (MAD) with and without mitral valve prolapse (MVP). MVP was found in only half of the patients with MAD and was not associated with arrhythmic events, indicating mitral annulus disjunction itself as an arrhythmogenic entity.

Center PhD fellow Esther Scheirlynck presented the results of the study "Mechanical dispersion by speckle tracking imaging in Brugada syndrome patients". Brugada syndrome (BrS) is associated with an increased risk for severe ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. Although labeled as a disease occurring in structurally normal hearts, functional alterations in some patients, mostly affecting the right ventricle (RV) and less often the left ventricle (LV), have been identified using new imaging techniques. Mechanical dispersion (MD) by speckle tracking imaging has been previously used to predict arrhythmic events in various cardiomyopathies. This study concluded that mechanical dispersion by speckle tracking might be a potential marker for the risk stratification of arrhythmic events in BrS.

Sep 6, 2018
Category: General

 

.....

Projects at the Center focusing on work efficiency and diastolic function were strongly represented on Monday. Several abstracts were showcased, including;
"Septal rebound stretch is a tug of war between septum and left ventricular lateral wall"
"Septal flash and rebound stretch are different entities"
"Cardiac resynchronization therapy - Always right for the right ventricle?"

Professor Otto Smiseth, MD, PhD, and leader of the work package focusing on these topics held a talk titled "Imaging the dyssynchrony. Where are we?". Center director of cardiology research Kristina Haugaa, MD, PhD chaired the session "Cardiomyopathies: Diagnosis and outcome". Haugaa is also one of the authors behind "The effect of age on quality of life in patients with cardiac implantable electronic devices. The results of an EHRA Scientific Initiatives Committee multinational survey in Italian patients." The aim of this study was to evaluate age-related attitudes, worries, psychological effects, and met or unmet needs in an Italian population after a CIEDs implantation. CIEDs (cardiac implantable electronic devices) are important therapeutic options to oppose the effects of bradyarrhythmias or to improve prognosis of patients with heart failure (HF).

Copyright: Margareth Ribe / OUH
Sep 5, 2018
Category: General

 

.....

"Detection of mechanical activation of the left ventricle using high frame rate ultrasound imaging" with first author Kaja Kvåle, M.Sc, PhD fellow, was selected for best poster screen on Sunday.

"Ventricular volume changes are more accurate markers of acute response to CRT than contraction indices" with first author Espen Bøe, MD, PhD was selected for best poster presentation the same day.

CCI has been cooperating with renowned cardiologists from Brazil and results from the study "Association between ventricular arrhythmogenicity and myocardial mechanical dispersion assessed by strain echocardiography in chagas cardiomyopathy" were presented during the Congress.

CCI is also cooperating with experts in Japan, and results from the experimental study "Estimation of filling pressure by E/e’ in left bundle branch block: why is it so difficult?" were presented. It is a matter of debate if E/e' should be used in patients with left bundle branch block (LBBB). As suggested by the clinical data and strongly supported by this experimental study, septal E/e' should not be used for estimation of LV filling pressure in patients with LBBB.

Copyright: John Aalen / OUH
Sep 4, 2018
Category: General

 

.......

The world’s largest conference in cardiovascular medicine took place late August in Munich, Germany. The annual Congress hosted by the European Society of Cardiology has earned a strong global reputation as a provider of the latest science in the field. New guidelines and their implementation are discussed. Clinically relevant information and advice is presented in numerous sessions, including over 4 500 abstract presentations.

This year the spotlight was on “Valvular Heart Disease” focusing on innovative treatments and techniques.

Oslo University Hospital contributed with an outstanding amount of results from recent studies.

Copyright: John Aalen / OUH

Jun 12, 2018
Category: General

 

......

 

Espen Bøe, MD will defend his doctoral thesis Evaluation of left ventricular function by pressure-volume and pressure-dimension analyses: Studies in myocardial ischemia and ventricular dyssynchrony on Friday 22nd of June at Rikshospitalet, in the Green Auditorium, starting at 12.15 o'clock.

His trial lecture Pacemaker therapy and heart failure with preserved ejection fraction, will be at 10.15 o’clock in the same auditorium.

Jun 8, 2018
Category: General

 

...

Senterleder for kardiologisk forskning, førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, PhD, MD, har blitt tildelt årets pris som fremragende forsker ved OUS. CCI gratulerer!

- Det er en stor og veldig hyggelig anerkjennelse av det arbeidet som forskningsgruppen har lagt ned og som jeg er veldig takknemlig for. Prisen inspirerer til videre arbeid og vi har mange planer som vi ønsker å realisere. Å se at vår forskning verdsettes er fantastisk hyggelig sier Haugaa om prisen.

- Vår forskning skal redusere antallet dødsfall hos unge med genetisk hjertesykdom. De nye metodene som avdekker tidlig sykdom brukes for å velge ut dem som skal ha livreddende behandling med implanterbar hjertestarter. Fysisk aktivitet er viktig for generell helse og vår forskning vil bidra til å gi disse pasientene råd om sikker treningsmengde og treningsmåte, sier Haugaa videre om nytten av forskningen.

Bilde: Margareth Ribe / OUS

Les mer på hjemmesiden til OUS.

Jun 7, 2018
Category: General

 

....

CCI gratulerer Nina Hasselberg og alle medforfatterne for pris for fremragende forskningsartikkel for andre halvår 2017. Prisen ble delt ut i slutten av mai og mottatt av Kristina Haugaa.

Resultatene som presenteres i artiklene er svært viktige og vil bidra til bedre sykdomsforståelse og ha betydning for fremtidlig diagnostikk og behandling. Vi er utrolig stolte av den imponerende kvaliteten og bredden i forskningen ved Oslo universitetssykehus, sier Erlend B. Smeland, direktør for forskning, innovasjon og utdanning.

Foto: Oslo universitetssykehus
May 9, 2018
Category: General

 

.....

Konnichiwa.

The Japanese Society of Echocardiography (JSE) is an important scientific organization with international collaborative efforts in research and education. CCI Center Director Thor Edvardsen and PhD-fellow Øyvind H. Lie constituted two thirds of the delegation of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) to the yearly JSE congress, this time held in Morioka, Japan. The congress saw 1500 attendees among cherry blossoms and dormant volcanoes.

May 9, 2018
Category: General

 

....

One of the focus areas at Center for Cardiological Innovation is research on arrhythmogenic cardiomyopathy (AC), a severe disease that might lead to life-threatening arrhythmias. The emergence of family genetic screening of patients with AC has lead to improved patient care, but there are still many challenges that needs to be investigated.

Below you can read an overview of the following articles:

- Harmful Effects of Exercise Intensity and Exercise Duration in Patients With Arrhythmogenic Cardiomyopathy
- Reveal the Concealed: The Quest For Early Disease Detection In Family Members At Risk Of Developing Arrhythmogenic Cardiomyopathy.

- Use of leadless pacemakers in Europe: results of the European Heart Rhythm Association survey.
- Heart transplantation in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy - Experience from the Nordic ARVC Registry.
- Mean Right Atrial Pressure for Estimation of Left Ventricular Filling Pressure in Patients with Normal Left Ventricular Ejection Fraction: Invasive and Noninvasive Validation.

Apr 13, 2018
Category: General

 

Kardiologisk avdeling og Center of Heart Failure Research (CHFR) ved professor og avdelingsleder Thor Edvardsen og lege i spesialisering Nina E. Hasselberg, arrangerte tirsdag 10.april en workshop om fysisk aktivitet hos atleter. Invitert foredragsholder var Dr. Stefano Caselli fra Roma som har lang klinisk erfaring med kardiologisk utredning og screening av toppidrettsutøvere i Italia. Dr.Caselli har flere internasjonale publikasjoner om hjertefunksjonen hos olympiske utøvere og holdt glitrende foredrag. Sammen med leger og PhD-studenter fra kardiologisk avdeling OUS og Center for Cardiological Innovation ble det diskutert om hard fysisk aktivitet kan skade hjertefunksjonen hos atleter og pasienter med arvelig kardiomyopati og hvordan dette kan identifiseres ved ekkokardiografi.

Foredragsholdere og arrangører: Førsteamanuensis Kristina H. Haugaa (overlege, PhD), Lars Dejgaard (lege, PhD-student), Lars Gunnar Klæbo (lege, PhD-student), Dr. Stefano Caselli (overlege, PhD), professor og avdelingsleder Thor Edvardsen (overlege, PhD), Øyvind H. Lie (lege, PhD-student), Nina E. Hasselberg (lege, PhD).
Apr 12, 2018
Category: General
........

CHFR workshop on Arrhythmogenic Cardiomyopathy

Arrhythmogenic cardiomyopathy (AC) is an inheritable heart disease associated with high risk of life-threatening ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. The AC-causing mutations can be identified in family members of AC-patients, and risk stratification and recognition of early disease in these at-risk individuals are major research tasks.

The Department of Cardiology, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, handles one of the largest AC-cohorts in the world, and the research conducted at the Center for Cardiological Innovation (CCI) has contributed to improved patient care worldwide.

Apr 5, 2018
Category: General

 

....... Read the annual report 2017 here.
Feb 13, 2018
Category: General

 

...

One of the collaborating partners at the CCI consortium, GE Vingmed Ultrasound is hosting a series of webinars on the use of ultrasound as a clinical tool. Todays webinar focused on evaluation of segmental myocardial work in the left ventricle, with specific focus on the following:

What is Myocardial Work and how is it calculated?
How Myocardial Work provides additional insight into LV mechanics
Practical walkthrough of how to use this new tool
Overview of published studies using Myocardial Work

Feb 12, 2018
Category: General

 

.....

CCI congratulates Henrik Finsberg for succesfully defending his PhD thesis "Patient-Specific Computational Modeling of Cardiac Mechanics" in January 2018.

The work of Finsberg and colleagues has focused on developing a framework for building an individualized virtual heart. The framework has the potential to be included as a diagnostic toolbox in the clinic.

Read more about the dissertation on Simula's webpage.

 

Photo courtesy of Simula Research Laboratory

Dec 22, 2017
Category: General

 

....

The annual EuroEcho-Imaging Congress took place in Lisbon, Portugal this year. Several center members presented their latest research.

This year was exceptional as two of the center PhD fellows also took home Young Investigator Awards.

“Negative crosstalk between the septum and left ventricular lateral wall in left bundle branch block: the lateral wall paradox” was selected for presentation in the Young Investigators Award – Basic Science session, where John Aalen, MD, PhD fellow, was named the winner.

Prof. J. Roelandt’s Young Investigator Award is awarded to the best original work in clinical science at the EuroEcho-Imaging congress. This year’s award was given to CCI PhD fellow Øyvind H. Lie, MD, in recognition of the work “Harmful effects of exercise intensity and exercise duration in patients with arrhythmogenic cardiomyopathy”.

Dec 19, 2017
Category: General

 

.... CCI congratulates Fred-Johan Pettersen for successfully defending his PhD thesis "Bioimpedance as a tool in Cardiac resyncronisation therapy" during December 2017.

 

Electric bioimpedance (EB) is a measure of how different tissues are impeding an electric current in a volume conductor — in this case the heart and thorax region. The measured impedance is a function of the electrical properties of tissues and blood as well as a function of the geometry of tissues and electrode placements. This work has been aimed at enabling EB research in cardiology on human subjects, and in particular by using the CRT lead electrodes after the leads are placed, but before the CRT device is connected to the leads.

This thesis included the following papers; "Comparison of four different FIM configurations—a simulation study", "Optically isolated current source", "Bioimpedance measurements of temporal changes in beating hearts" and "Use of bioimpedance measurements to verify capture with biventricular pacing".
Dec 8, 2017
Category: General

 

Prisene for fremragende forskningsartikler for første halvår 2017 ble tatt i mot av f.v.: Geir E. Tjønnfjord, Nadja Katheder, Åsmund A. Fretland, Tobias Kaufmann, Øyvind S. Andersen og Ole J.B. Landsverk. Foto: Pål Bakke

 

Synliggjør svært viktig forskning

- Artiklene som belønnes frembringer svært viktige resultater, som vil være av betydning for fremtidig pasientbehandling. Det er en imponerende kvalitet og bredde i forskningen ved Oslo universitetssykehus, og flere av arbeidene har pågått over svært mange år og med bred faglig deltakelse internt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er vi er utrolig stolte av, sier direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland.

Det er hard konkurranse om disse prisene. Hvert år publiseres omlag 2000 vitenskapelige artikler fra sykehusets forskere, og inntil 25 av disse nomineres to ganger i året til pris for fremragende forskningsartikler. Det er klinikkenes forskningsutvalg som nominerer artiklene og en ekstern komité som evaluerer og endelig velger ut de seks verdige vinnerne.

Vinnerartiklene skal ha oppnådd internasjonal gjennomslagskraft eller utmerket seg på andre måter. Det kreves også at artiklene holder særs høy kvalitet og formidler viktige funn.

Teksten er skrevet og publisert av Hedda Holth ved OUS.

Dec 4, 2017
Category: General

 

.....

Det finnes god behandling for disse sykdommene og det finnes forebyggende behandling for de som har genfeil men ikke har utviklet sykdom. Ikke alle trenger behandling, ofte er det nok med medikamenter, mens hos noen er det nødvendig å operere inn en implanterbar hjertestarter. - skriver overlege Kristina Haugaa, leder for fagenhet for genetiske hjertesykdommer ved kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus på bloggen til ekspertssykehuset.

Hvorfor får unge idrettsaktive hjertestans?

Nov 30, 2017
Category: General

 

...

Ultralyd diagnoserer hjertesvikt

Ultralyd, som på fagspråket heter ekkokardiografi, gir oss informasjon om pumpeevnen til hjertet, hjerteklaffene og form og fasong av hjertet. Den viser blodstrømmen i hjertet med farger og vil lett avsløre for eksempel lekkasjer av hjerteklaffene. - skriver senterleder Thor Edvardsen på bloggen til ekspertsykehuset.
Oct 25, 2017
Category: General

.......

Read about the latest publications from center members below.

You can see the full overview here.


Oct 17, 2017
Category: General

 

.....

Center Deputy Director of Scientific Computing, Samuel Wall from Simula Research Laboratory talked about image based patient specific mechanical modeling of the heart during the workshop on cardiac imaging of the right ventricle on Wednesday 11th of October.

These models can be applied to cardiac mechanics through accurate capture of image based metrics. The utility of computational models is in their ability to probe mechanical features that are difficult or impossible to directly measure, like mechanical stress and contractile forces, giving patient specific models a potential diagnostic value across a variety of disease states.

Oct 11, 2017
Category: General

 

.........

Jørg Saberniak will defend his doctoral thesis Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC)- Impact of exercise on cardiac outcome, differential diagnoses and risk stratification of arrhythmic events on Friday 20th of October at Rikshospitalet at 13.15 o'clock, in seminar room 2(B2.U002)

His trial lecture Rhytm control in atrial fibrillation. Methods and indications will be at 10.15 in the same room.

The dissertation will be held in Norwegian.

Sep 28, 2017
Category: General

........

There will be a workshop on cardiac imaging on October 11th in the meeting room in building 20 at Gaustad Hospital, starting at 12.oo o'clock.

The workshop covers different aspects of echocardiography and MR imaging of the RV, as well as the role of mathematical modeling and 3D printing in RV research.

See the agenda below.

Sep 27, 2017
Category: General

 

........

Every year Center for Heart Failure Research organizes a Symposium on Heart Failure that brings together basic scientist and clinical researchers from three continents, focusing on translational cardiology that promotes and integrates high quality research from bench to bedside.

Center postdoc Mathis Korseberg Stokke, MD, PhD is head of the organization commitee. He is also part of the administration of NORHEART – The Norwegian PhD School of Heart Research that offers targeted educational activities for Norwegian PhD students in cardiovascular research.

One of the cornerstones of the Symposium is the poster sessions on Thursdays, giving young and established scientists a chance to show their best to colleagues from the forefront of international science and leadership in cardiology and cardiovascular research.

Each year, the PhD fellows from the Center for Cardiological Innovation present the latest of results from their research, this year having posters in sessions for “Cardiac function during heart failure and exercise training”, “Cellular signaling: myocardial function and arrhythmias” and “Diagnostic and therapeutical strategies for cardiac disease”.  The best poster in each session is awarded with a prize worth 5000 nok, given by NORHEART.

So far following center members have taken home the prize; Ida Skrinde Leren, MD, PhD, Nina Hasselberg, MD, PhD, John Aalen, MD, PhD fellow and Øyvind Lie, MD, PhD fellow. This is the second time Lie has won the prize, and earlier this year center member Ida Skrinde Leren was awarded with H.M. the King's gold medal for the best medical PhD during 2016. The medal is awarded to an outstanding, young researcher for a scientific work assessed at the University of Oslo. The work must be recognized as an effective contribution to the field of research's literature.

Sep 5, 2017
Category: General

 

.....

Ida Skrinde Leren har vært stipendiat hos Center for Cardiological Innovation og Nasjonalforeningen for folkehelsen fra mars 2013 til juni 2016. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet, og kardiolog og førsteamanuensis Kristina Haugaa har vært hovedveileder. Professor og kardiolog Thor Edvardsen har vært biveileder.
Leren disputerte 15. juni 2016, med avhandlingen “Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel diseases; occurrence, treatment and risk stratification”, og 1. september 2017 ble hun tildelt H.M Kongens gullmedalje for arbeidet.

Sep 4, 2017
Category: General
....

The year’s biggest happening within cardiology gathers cardiovascular professionals from over 140 countries, coming together to explore the latest research and development within the field. During the congress more than 4000 abstracts are showcased, selected from over 10 000 submitted ones in the relentless pursuit of excellence that ESC has taken as one of its core values.

As Jeroen J. Bax, FESC, President of the European Society of Cardiology, stated under the Inaugural Session on Saturday 26th of August, never before has the congress been so global and so accessible. Each year over 30 000 participants travel to a selected location in Europe to share their knowledge. In addition, the congress registered over 286 500 online visits last year.

Among those presenting the latest research results from the center were PhD fellows Øyvind Lie, MD and John Aalen, MD, which were both selected to present their research under the Rapid Fire Oral Sessions. Consultant cardiologist Mette-Elise Estensen, MD, PhD, discussed timing and mode of re-intervention in Tetralogy of Fallot under the session “Long-term management and risk assessment after Tetralogy of Fallot repair”.

Oslo University Hospital and CCI partakes in a Nordic multicenter study looking into the treatment and predictors for disease progress in arrhythmogenic cardiomyopathy (AC). Studies presented focused on predictors of ventricular arrhythmias in AC and primary prevention of sudden death with ICD therapy.

Aug 25, 2017
Category: General

 

.........

Friday 1st of September OUH welcomes renowed international cardiologists for a symposium on heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), organized under the auspices of Yonsei University College of Medicin and University of Oslo.

The symposium will adress important new insights into HFpEF, including biomarkers, the clinical application of LV vortex flow analysis and diastolic dysfunction in organ rejection.

Øyvind Senstad Andersen, MD, PhD fellow, will be discussing the use of echogardiography in the assessment of LV filling pressure.

Copyright Apeland, Katrine Lunke

 

The symposium begins at 10.00 o'clock in the meeting room for the Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases at Rikshospitalet.

Aug 18, 2017
Category: General

 

Onsdag 16. august inviterte CCI til markering av en ny hjerteultralydskanner som skal lanseres under den presisjefylte ESC (European Society of Cardiology) kongressen i slutten av august.

Forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet og ingeniører ved GE Vingmed Ultrasound (GEVU) har i en årrekke samarbeidet med å utvikle en ultralydskanner som gjør det enklere for verdens kardiologer å diagnostisere forskjellige hjertesykdommer for å kunne tilby hver enkelt pasient målrettet behandling.

- Det er viktig å få overført kunnskapen som  leger innehar til kliniske verktøy som kommer pasienter til gode, vi kan ikke bare ha fokus på publikasjoner, sa senterleder Thor Edvardsen under markeringen av skanneren. Samarbeidet mellom klinikere og industri er vesentlig og har nå ført til enda et gjennombrudd, nemlig utviklingen av en ny metode kalt Myocardial Work. Et mulig bruksområde for den nye metoden er å avgjøre om en pasient er tjent med biventrikulær pacemaker eller ikke. Frem til nå har man ikke hatt gode nok metoder til dette formålet. Omtrent 40% av pasientene som har fått slik pacemaker, opplever dessverre ingen effekt av behandlingen.

Fra venstre; Professor Otto Smiseth (OUS), professor Eigil Samset (GEVU), Gunnar Hansen (GEVU), lege og stipendiat Øyvind Lie (OUS), professor Thor Edvardsen (OUS).

Jul 12, 2017
Category: General

 

....... . .     ..
Christine Rootwelt, MD
Eystein Skjølsvik, MD
PhD fellow
Pål Brekke, MD, PhD


CCI welcomes new center members.

Jul 6, 2017
Category: General

 


....

Capturing physiological variability and validating models is a main challenge in cardiac mathematical modeling, a field that is becoming increasingly important in modern cardiological research.  Siri Kallhovd has studied the sensitivity of computational results to model parameters, her thesis including an exploratory study of the influence of several factors related to fatty tissue infiltration, with the ultimate goal of arrhythmia risk evaluation.

She successfully defended her PhD thesis "Computational tools for clinically driven models of cardiac electro-mechanics"  on Thursday 15th of June. Read more about her defense and PhD thesis on Simula’s webpage.

Photo courtesy of Simula/Karoline Hagane
May 30, 2017
Category: General
............

The 28th Annual American Society of Echocardiography Scientific Sessions will convene in Baltimore, Maryland during June 2nd to 6th.

From the basics of clinical imaging to the most sophisticated advances in microbubble gene delivery to the determination of its best use in value-driven healthcare, ASE aims to present how echocardiography is best utilized today, and what’s in store for tomorrow.

Read the program here.
May 16, 2017
Category: General

 

........

Center for Cardiological Innovation deltok i årets Holmenkollstafett under kategorien «A1 Andre lag mix flertall menn» og kom på plass 229 i sin kategori med tiden 1:12:00  :) !

Laget var blant topp 15% og fikk tildelt medalje for sin innsats. Totalt var det 1506 lag som konkurrerte i kategorien.

Alt i alt var det 3037 lag som deltok i Norges største friidrettsarrangement som strekker seg fra Louisesgate, gjennom Frognerparken til Bislett.

Se tidene til løperne her

Bilde tatt av Pål Brekke
May 12, 2017
Category: General
...........

Cardiac function from a calcium perspective

NORHEART in collaboration with the Institute for Experimental Medical Research invites everyone to the workshop Cardiac function from a calcium perspective.

Invited lectures:

– “Calcium in the heart: Where do we go from here?”
David Eisner, Unit of Cardiac Physiology, University of Manchester, UK

– “Triggered calcium waves and atrial fibrillation: Approaching a mechanism?”
J. Andrew Wasserstrom, Department of Medicine (Cardiology) and the Feinberg Cardiovascular Research Institute, Northwestern University Feinberg School of Medicine, USA.

Participation is free and open to everyone

NORHEART will cover expenses for travel and accommodation for all NORHEART student members.

Time: Wednesday June 7th, 12:00 – 15:00 (lunch 11.30-12.00)

Location: Meeting room at Institute for Experimental Medical Research (building 7, 4th floor, Oslo University Hospital Ullevål)

Please register within June 5th via registration link or e-mail: a.t.roe@medisin.uio.no

May 5, 2017
Category: General

 

..........

Senter administrator Piritta Nyberg fortalte om formidling av senterets aktiviteter under årets SFI-forum, som også hadde rekorddeltagelse.

CCI har lyktes i å høste god medieomtale som er med på å profilere både senteret og den viktige forskningen senterets medlemmer gjør.

Forskningsrådet understrekte at det nå vil bli viktigere enn noen gang at SFI-sentrene selv tar ansvar for formidling av resultater i fremtiden.

Bilde Nils Ragnar Løvhaug / Nucleus
May 2, 2017
Category: General

 

......

Welcome  to CCI Workshop with Professors  Mark Friedberg and Mani Vannan on May 8th at Rikshospitalet, hosted in collaboration with NORHEART.

Center members will present data from center studies on mitral valve prolapse, aortic stenosis, Fallot tetralogy, ARVC and new projects in oncology will be presented.

Chairing the workshop will be Professor Thor Edvardsen and Associate professor Kristina Haugaa.

The workshop also comprises two exciting lectures by invited speakers:

- "What causes RV dysfunction in repaired Tetralogy of Fallot?"
Prof Mark Friedberg, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

- "How to and why to do 3-D Echo in your echo lab?"
Prof Mani Vannan, Piedmont Heart Institute, Fuqua Heart Center, Piedmont Atlanta Hospital, USA

May 2, 2017
Category: General

 

Flere sentermedlemmer vil holde presentasjoner under årets NCS Høstmøte i Trondheim 8-10 juni.

Blant foredragsholdere er overlege Mette Estensen, som kommer til å snakke om akutt hjertesykdom hos gravide, og senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa, som vil fortelle om risikovurdering og behandling av ventrikulære ekstrasystoler.

Senterleder Thor Edvardsen retter blikket mot fremtiden med foredraget "Kardiale bildeundersøkelser inn i fremtiden".

Se program for fullstendig oversikt.

May 2, 2017
Category: General

 

........

Velkommen til kurs om kvinnehjertet 7. juni!

Hjerte-karsyke pasienter kan nå behandles selv etter de har fylt 80 år, som resultat av ny kunnskap og teknologi. Dette vil særlig komme kvinner til gode fordi de lever lengst.

På kurset Nytt om kvinnehjertet - Fra mors liv til 80+ vil blant annet overlege Bjørn Bendz fortelle om ny behandling av hjerteklaffsykdom, som gjør at pasienten kan få satt inn en ny hjerteklaff via lysken (TAVI).

Livsstil og svangerskap påvirker hjertet

Kurset er beregnet for helsepersonell, forskere og helsemyndigheter som vil oppdatere seg på den nyeste kunnskapen om kvinnehjertet i et livsløpsperspektiv.

Deltagerne får blant annet høre om hvordan livsstil og svangerskapsforgiftning påvirker hjertet, fra henholdsvis professor Dag Thelle fra Nasjonalforeningen for Folkehelse og professor Anne Cathrine Staff.

Kurset arrangeres av Nasjonalkompetansetjeneste for kvinnehelse, Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide, Folkehelseinstituttet og Nasjonalforeningen for Folkehelse.


Apr 24, 2017
Category: General

 


.......

Results from several recent studies have been published in international scientific journals this year, including an expert consensus document on multi-modality imaging approaches in arrhythmogenic cardiomyopathies.

Below is a short overview of the following articles;
- Comprehensive multi-modality imaging approach in arrhythmogenic cardiomyopathy-an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging
- Echocardiographic comparison between left ventricular non-compaction and hypertrophic cardiomyopathy
- Soluble ST2 is associated with disease severity in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
- A retrospective analysis of cardiovascular outcomes in patients treated with ASV

Apr 24, 2017
Category: General

 

.........

Unikard skriver om studier gjennomført ved CCI. Studiene til senter Postdoc Kristin McLeod, Ida Skrinde Leren, MD, PhD, senter PhD-stipendiat Øyvind Senstad Andersen, MD og seniorforsker Mary Maleckar, PhD er omtalt. Du kan lese kort om følgende studier under.

- Ventricular structure in ARVC: going beyond volumes as a measure of risk.
- Combination of ECG and Echocardiography for Identification of Arrhythmic Events in Early ARVC.
- Estimating Left Ventricular Filling Pressure by Echocardiography.
- Studying dyadic structure–function relationships: a review of current modeling approaches and new insights into Ca (mis)handling

Apr 24, 2017
Category: General

 


...........

Several center members have published results from their studies in international scientific journals this year.

Below you can read a short overview of the following articles;
- Left ventricular dysfunction is related to the presence and extent of a septal flash in patients with right ventricular pacing
- High-Sensitivity Troponin T vs I in Acute Coronary Syndrome: Prediction of Significant Coronary Lesions and Long-term Prognosis
- Temperature monitoring by channel data delays: Feasibility based on estimated delays magnitude for cardiac ablation
- Focused cardiac ultrasound by unselected residents-the challenges
- Real-time catheter localization and visualization using three-dimensional echocardiography

Mar 29, 2017
Category: General

 

.......

The year 2016 has been very successful for CCI. Among the highlights was a visit from Minister of Education and Research Torbjørn Røe Isaksen and Director of the Research Council of Norway Arvid Hallén in May 2016.

Center Director Professor Thor Edvardsen became the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), and Prof. Otto Smiseth was rewarded with the EACVI Honorary Membership in recognition of his outstanding contribution in the field of Cardiovascular Imaging.

Four center membrs successfully defended their PhD-thesis.

Read more about it in the annual report.

Mar 26, 2017
Category: General

 

.......

Gabriel Balaban, M.Sc, PhD forsvarte sin doktoravhandling Adjoint Data Assimilation Methods for Cardiac Mechanics i januar og har fortalt Titan om sin forskning ved CCI.

Ved å bruke data fra medisinske ekkoloddbilder har Balaban sammen med sine kollegaer utviklet metoder som gjør det mulig å lage personlige modeller av hjertebevegelser. Leger bruker ekkobilder til å stille diagnoser og planlegge behandling av forskjellige hjertesykdommer. Bevegelsesmønsteret til hjertet sier noe om tilstanden og utviklingen av sykdommen.

– Men utviklingen av disse sykdommene påvirkes også av elastiske krefter og hjertemusklenes evne til å trekke seg sammen. Disse tingene kan man ikke se på bildene alene, men de kan i stedet beregnes ved hjelp av en matematisk modell utviklet for den enkelte pasient, sier forsker Gabriel Balaban til Titan.

Metodene Balaban har vært med på å utvikle gir modellen bedre oppløsning og nøyaktighet, og kan hjelpe leger med blant annet å plassere de elektriske ledningene til en pacemaker så nøyaktig som mulig, og dermed sikre bedre pasientbehandling i fremtiden.

Les mer på hjemmesiden til Titan.


Mar 21, 2017
Category: General

 


.........

Flere sentermedlemmer bidro med referater fra de største kongressene og møtene som pågikk høsten og tidlig vinter 2016 i årets første utgave av Hjerteforum.
Du kan lese alle sammen med tillatelse fra Norsk cardiologisk selskap (NCS), linkene finner du i tekstene under. Blant bidragsytere er PhD-stipendiater, overleger og senterleder Thor Edvardsen.

Senter postdoc Mathis K. Stokke skriver om mikrovolt T-bølgealternans mens senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa tar for seg arytmirisiko og vurdering ved forskjellige kardiomyopatier. Lars Gunnar Klæboe, som også presenterte sin poster under AHA Scientific Sessions 2016 har skrevet et referat om nytten av strain-analyser ved ulike kardiale tilstander belyst under sesjonen for "Myocardial strain imaging" under samme kongresse.

Feb 6, 2017
Category: General

 

......

Under fredagens stabsmøte for ansatte ved Rikshospitalet snakket senterledelsen og PhD-stipendiat Øyvind H. Lie om hjertets genetikk, trening og plutselig død.

Forskning ved CCI har de siste årene bidratt med mye ny kunnskap om genetiske hjertesykdommer og diagnostisering av disse.

Førsteamanuensis Kristina H. Haugaa og professor Thor Edvardsen har, sammen med flere andre europeiske eksperter, nylig publisert et ekspert konsensus dokument på vegne av European Association of Cardiovascular Imaging.


Retningslinjene omhandler bruk av bildebehandling i diagnostisering arytmogen kardiomyopati. «Comprehensive multi-modality imaging approach in arrhythmogenic cardiomyopathy-an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging» er publisert i Eur Heart J Cardiovasc Imaging. (2017 Jan 9. pii: jew229. doi: 10.1093/ehjci/jew229.)
Artikkelen (dokumentet) gir kliniske anbefalninger til hvordan å bruke multi-modal bildebehandling i de forskjellige aspektene ved arytmogen kardiomyopati, inkludert diagnose, screening av familiemedlemmer, oppfølgning, risikovurdering og differensialdiagnose.

Jan 24, 2017
Category: General
...........

Overlege Kristina Haugaa og sykepleier Katrine Onshuus Eriksen ved kardiologisk avdeling er tildelt forskningsstøtte på til sammen 780.000 kroner fra Foreningen for hjertesyke barn.

Overlege og førsteamanuensis Kristina Haugaa leder fagenheten for genetisk hjertesykdom ved kardiologisk avdeling, et fagfelt som er i stor vekst.
Midlene hun har fått tildelt skal brukes til å utarbeide felles landsdekkende retningslinjer for oppfølging og behandling av pasienter og familier med genetisk hjertesykdom.

Sykepleier Katrine Onshuus Eriksen jobber til daglig med voksne med medfødt hjertefeil og skal bruke midlene til å gjøre en kartlegging av psykososial status hos voksne med medfødt hjertefeil.
Målet med kartleggingen er  å utvide kunnskapsgrunnlaget slik at man kan bedre den helhetlige ivaretagelsen av pasientgruppen ved å tilpasse oppfølgningstilbudet.

Kristina Haugaa og
Katrine Onshuus Eriksen
Tekst av Hedda Holt (Oslo Universitetssykehus).
Jan 2, 2017
Category: General

 

........

M.Sc. Gabriel Balaban at the Department of Informatics will be defending his dissertation for the degree of Ph.D: Adjoint Data Assimilation Methods for Cardiac Mechanics.

Time for the trial lecture is set at 10.00 o'clock on Tuesday 10th of January at "Storstua" Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu. The dissertation will take place in the same room at 13.00 o'clock.

Dec 30, 2016
Category: General

 

........

One of the largest gatherings in the field of cardiovascular imaging, EuroEcho-Imaging Conference, was held in Leipzig, Germany this year. More than 3 200 healthcare professionals from over 90 countries met for a 4-day long scientific exchange. Several Center members participated, presenting the data from recent studies.

During the conference it was announced that Center Director Thor Edvardsen has become the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). This is an enormous honor and is the first time that someone from the Nordic countries has been elected to this prestigious position. Professor Edvardsen won the Inge Edler prize earlier on this year. The award is given for outstanding contribution in the field of echocardiography.

Professor Otto Smiseth was rewarded with EACVI Honorary Membership in recognition of his outstanding contribution in the field of Cardiovascular Imaging during the conference.

Dec 9, 2016
Category: General

 

..............

CCI congratulates to center director Thor Edvardsen who was announced as the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) during the EuroEcho conference!

This is the first time that someone from the Nordic countries has been elected to this prestigious position. EACVI is the world leading organization for cardiovascular imaging, promoting excellence in clinical diagnosis, research, technical development and education in cardiovascular imaging in Europe.

Professor Edvardsen, who has previously been Chair of the EACVI Scientific Documents Committee, is also Head of Department of Cardiology at Oslo University Hospital.

Dec 9, 2016
Category: General

 

......

AHA Scientific Sessions took place in mid-November in New Orleans, Louisiana, USA. Several center members participated and presented the most recent results of their research. Read the program here.

Some of the highlights include results showing that strain by FTMRI in combination with noninvasive LV pressure demonstrates marked asymmetry in distribution of segmental work in patients with LBBB, and that mechanical dispersion by speckle tracking echocardiography is associated with adverse outcome in conservatively treated patients with aortic stenosis independently of left ventricular ejection fraction and age.

Nov 18, 2016
Category:

 

.......

Torsdag 17.11 ble det avholdt halvveisevaluering for PhD-prosjektene til Øyvind Lie, MD og Lars Dejgaard, MD.

PhD-prosjektet til Øyvind Lie  «Assessment of myocardial function and risk of ventricular arrhythmia in right ventricular cardiomyopathies» ble evaluert av seksjonsleder og overlege dr.med Erik Øie. Tilbakemeldingene var positive og Lie ligger godt an med sin progresjon. Hans hovedveileder er førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, MD, PhD og biveileder professor Thor Edvardsen, MD, PhD.

PhD-prosjektet til Lars Dejgaard «Risk of sudden death in cardiomyopathies» ble evaluert av overlege dr.med Thomas von Lueder. Dejgaard fikk positive tilbakemeldinger og ligger godt an med sin progresjon. Hans hovedveileder er førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, MD, PhD og biveileder professor Thor Edvardsen, MD, PhD og Thomas Helle-Valle MD, PhD.

Nov 10, 2016
Category:

 

........

CCI welcomes new members.

Tove-Elizabeth Frances Hunt, MD recently started as a PhD-fellow at the center. Esther Scheirlynck, MD is visiting us from Belgia this Fall.

Nov 7, 2016
Category:

 

 

Simula Research Laboratory hosted the CCI Workshop this Fall. New members were introduced and the current status for innovation in all Work Packages was presented. A few weeks prior to the workshop the Center hosted the annual SAB meeting and an overview of the feedback from the Scientific Advisory Board was presented during the workshop.

Nov 7, 2016
Category:

 

......

The annual autumn meeting of the Norwegian Society of Cardiology was held at Fornebu this year.

The meeting was joined with the 4th Nordic Cardiac Imaging Meeting (NCI) organized as a collaboration of the Nordic working groups in echocardiography and cardiac imaging. The meetings were held from Wednesday 26th to Saturday 29th of October and they gathered an impressive number of cardiologists and radiologists from the Nordic countries.

Several center members were present contributing with talks, oral abstract presentations and chair duties.

Erik Kongsgård during his talk.
Nov 4, 2016
Category:

 

 

Center Director for Cardiology Research Kristina Haugaa, MD, PhD and Ida Skrinde Leren, MD, PhD were interviewed by MedicalResearch.com for their recent study "ECG and Echocardiography for Identification of Arrhythmic Events in Early ARVC" published in JACC Cardiovascular Imaging.

 

"Further knowledge is needed regarding risk stratification of arrhythmic events in early ARVC. Our study indicates a possible role for evaluating subtle echocardiographic alterations at early stages as part of the evaluation of arrhythmic risk. Prospective studies following asymptomatic early ARVC subjects with repeated echocardiographies should be performed to evaluate potential prognostic markers of arrhythmias."

Oct 31, 2016
Category:

 

Etter overrekkelsen av Inge Edler prisen. Fra venstre docent Carl Meurling, overlege Anders Roijer, professor Thor Edvardsen og overlege Martin Stagmo.

 

Thor Edvardsen, avd leder, Kardiologisk avdeling, OUS og senterleder for Center for Cardiological Innovation mottok Inge Edler prisen for fremragende innsats for ekkokardiografiens utvikling 21. okt. på Lunds Universitetssykehus i Sverige. Han holdt et prisforedrag om moderne metoder for å måle funksjonen til venstre hjertekammer.

Inge Edler var kardiolog i Lund og oppdaget medisinsk bruk av ultralyd og ekkokardiografi sammen med fysiker Hellmuth Herz. Ekkokardiografi er det viktigste diagnostiske verktøyet til kardiologer og Inge Edlers oppdagelse har vært ekstremt viktig for moderne kardiologi.

Prisen ble første gang utdelt i 1990 og har siden blitt gitt til flere kjente personer innen ekkokardiografi, bl.a. Harvey Feigenbaum, Joe Kisslo, Liv Hatle, Jos Roeland, Roxy Senor och Mark Monaghan.

Oct 27, 2016
Category:

 

 

Professor Otto Smiseth, klinikksjef for Hjerte-, lunge- og karklinikken på OUS og Eigil Samset fra GE Vingmed Ultrasound presenterte samarbeidet mellom industrien og sykehuset i CCI under årets Corporation Innovation Day torsdag 20. oktober 2016 i Forskningsparken.

Samarbeidet mellom OUS og GEVU går tilbake flere tiår og har ført til en rekke innovasjoner. Tett dialog mellom leger og ingeniører har bidratt til at løsningene som har blitt utviklet gir verdi for både lege og pasient.

Oct 26, 2016
Category:

 

From left: Professor Otto Smiseth, Erik Kongsgård, MD, PhD, Associate Professor Kristina H. Haugaa, Professor Cecilia Linde, Professor Francisco Leyva and Samuel Wall, PhD.

The experts in electrophysiology from the center’s Scientific Advisory Board visited CCI on Friday 21st of October. Professor Francesco Leyva and Professor Cecilia Linde were presented with the current status of the projects focusing on electrophysiology and the feedback was impressive. Several projects scored highly and the center received yet again praise for its efficient management structure. Professors Linde and Leyva deemed the collaboration across all partners as excellent, and the ability to foster new ideas and promote innovation received the highest mark. The high publication rate was noted and the follow-up and guidance of PhD-fellows was also valued as good.

Oct 24, 2016
Category:

 

........

On Monday 10th of October Oslo University Hospital hosted a seminar entitled "Medical imaging in cardiac research". The meeting was organized by professor Ivar Sjaastad and researcher Emil Espe, both from the Institute for Experimental Medical Research.

Center director for CCI, professor Thor Edvardsen talked about clinical cardiac ultrasound research and during his talk he emphasized the importance of collaboration both among the leading centers at the hospital as well as with renowned international institutions, including hospitals, universities and other research centers.

Professor Thor Edvardsen and professor Ivar Sjaastad during the seminar.
Oct 14, 2016
Category:
.......

Cand.med. Wasim Zahid ved Intervensjonssenteret  og Center for Cardiological Innovation forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Myocardial function by echocardiography for risk stratification in patients with heart disease, torsdag 6. oktober i Grønt auditorium på Rikshospitalet.

Wasim Zahid har sammen med sine kollegaer sett på ekkokardiografiske undersøkelser og dens evner til å gi mer presis informasjon om forskjellige hjertesykdommer, utvikling av sykdomsforløpet og prognosen fremover. Studiene viste at ekkokardiografi kan skille mellom pasienter med store og små infarkter, trange og tette årer, og identifisere pasienter med høyere dødsrisiko.

Zahid et co har også også sett på rollen til ekkokardiografi hos pasienter med carcinoid sykdom. En type kreftsykdom hvor svulstene produserer spesielle stoffer som kan påvirke og skade andre organer, inklusive hjertet. Studiene tydet på at ekkokardiografi og enkelte blodprøvemarkører kan identifisere høyrisikopasienter. Dette er et viktig funn ettersom det er nødvendig å kunne identifisere disse pasientene så tidlig i sykdomsforløpet som mulig for å sikre tettere oppfølging og behandling.


Oct 1, 2016
Category:
......

Overlege Kristina Hermann Haugaa leder arbeidet på poliklinikken for pasienter med genetisk hjertesykdom på Rikshospitalet. For øyeblikket er det to leger og tre sykepleiere i deltidsstillinger som gjør arbeidet med å følge opp familiemedlemmer til pasienter som er blitt rammet av sjeldne genetiske hjertesykdommer.

​- Gjennom å ha denne poliklinikken har vi økt kunnskapen om en pasientgruppe hvor mange dessverre dør altfor unge. Man oppdager dessverre gjerne slik sykdom ved at noen får plutselig hjertestans, sier overlege Kristina H. Haugaa til Hedda Holth fra Oslo universitetssykehus.

Les hele saken på hjemmesiden til Oslo universitetssykehus.

Sep 29, 2016
Category:
...........

 

Forrige uke samlet flere ledende internasjonale foredragsholdere i kardiologi og kardiovaskulær forskning seg på Holmenkollen under det årlige CHFR Symposiet for Hjertesvikt.

Flere av medlemmene i CCI presenterte sine postere og postdoktor Mathis Korseberg Stokke, som også er sentral i organiseringen av det årlige symposiet, sammen med assisterende professor Kristina H. Haugaa var chair for sessjonen om arytmier og resynkroniseringsterapi i hjertesvikt.

Senter PhD-stipendiat Øyvind Haugen Lie vant prisen for beste poster under sessjonen for diagnostiske og terapeutiske strategier for hjertesykdom med sin poster "V-3 QRS-duration of premature ventricular contractions relates to ventricular tachycardia in patients with outflow tract arrhythmia".

Symposiet, organisert i regi av Center for Heart Failure Research og Norheart, skaper et viktig sted for tilbakemeldinger, nettverk og samhandling med andre grupper og forskere i Norge og utlandet.

Sep 27, 2016
Category:
.........15. september var det regionsmøte i kardiologi på Rikshospitalet, ledet av professor Thor Edvardsen og professor Sigrun Halvorsen. Møtet tok for seg siste nytt innen kardiologi og blant foredragsholdere var professor Otto Smiseth som presenterte de nye retningslinjene for diastolisk funksjon.

Smiseth er en av verdens ledende eksperter innenfor feltet og har nylig presentert de nye retningslinjene, utarbeidet i samarbeid med European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) og American Society of Echocardiography (ASE), på flere internasjonale konferanser.

 

Seksjonsleder for invasiv seksjon, overlege Lars Aaberge snakket om fremtidsperspektiver for utredning og behandling av TAVI, mens seksjonsoverlege for arrytmiseksjonen Erik Kongsgård snakket om kvalitetsmål for kardielle implantater og elektrofysiologiske prosedyrer.

Sep 16, 2016
Category:

 

.........

On September 21-23 the 14th Annual CHFR Symposium on Heart Failure takes place at Holmenkollen Park Hotel in Oslo.

Several members of the CCI have important roles in the program, and Mathis Korseberg Stokke, postdoctoral fellow under the supervision of Professor Thor Edvardsen is one of the co-organizers of the Symposium.

The Symposium gathers leading international speakers in cardiology and cardiovascular research, creating an important place for feedback, networking and interaction with other groups and scientists in Norway and abroad.

Read the program here.

Sep 16, 2016
Category:

 

....

Each year the European Society of Cardiology organizes the largest cardiovascular congress in the world, with more than 30 000 participants. As always the Center for Cardiology was well represented with numerous posters and talks.

This year the meeting took place in Rome, Italy.

Unikard was also present, documenting the various research groups presenting at the congress, including the CCI.

Jul 7, 2016
Category:

 

......

Hvorfor har et idrettshjerte elemter i seg som minner om flere av de vanligste og mest alvorlige hjertesykdommene? - spør journalist Ola Jordheim Halvorsen i "Det siste slaget" publisert i magsinet D2.

Ordet trening dukker oftere og oftere opp i samtaler med hjertesyke pasienter - sier både professor Thor Edvardsen og overlege og førsteamanuensis Kristina Haugaa til D2.
- Vi tror og håper at vi etterhvert kan bekrefte eller avkrefte et noen kan få kardiomyopati - hjertesvikt- uten annen årsak enn at man har trent beinhardt over lang tid - fortsetter Edvardsen og Haugaa.

Sentralt her er arr i hjertet, årsaket av mulig celledød i hjertemuskulaturen som følge av hard trening. En unik MR-metode for å oppdage mikroarr samt følsomme ultralydmaskiner blir brukt i jakten på svarene.

Foto av Sigurd Fandango

 

 

Jun 30, 2016
Category:

 

....

-Det er et privilegium å undervise så motiverte studenter som medisinstudenten er, og jeg får mye utbytte av det selv, sier Haugaa til Guro Flinterud fra UiO etter at Haugaa mottok 12. semesterstudentenes undervisningsprisen for våren 2016.

Haugaa er opptatt av god takhøyde og dialog med sine studenter og husker selv de beste lærerene fra sin studietid som dem som klarte å skape engasjement i undervisningen.

-Jeg starter dagen med å lese journalene til alle pasientene som ligger inne ved kardiologisk avdeling og noterer meg dem som har sykdommer og symptomer som passer til dagens tema. Når pasienten har samtykket kopierer jeg alle EKG til dagens pasienter så jeg kan vise dem for studentene etter undersøkelsen. Så tar jeg imot studentene og vi går kort igjennom dagens tema, og hva som er viktig i anamnesen for akkurat dagens tema, forteller Haugaa om hvordan hun legger opp undervisningen til Flinterud fra UiO.

Les mer om intervjuet med kardiolog og førsteamanuensis Kristina Haugaa i nyhetsbrevet fra Hjerte-, lunge- og karklinikken. Du kan også lese om disputasen til senter PhD-stipendiat Nina Eide Hasselberg og besøket fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Jun 23, 2016
Category:

 

......

Senterleder professor Thor Edvardsen, MD, PhD er også avdelingsleder for kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Han har jobbet med kardiologi for 20 år og er stolt over å være ansatt på OUS.

Mest av alt er han stolt og imponert over de flinke ansatte i hans avdeling som i følge Edvardsen er ekstremt dedikerte og genuint opptatte av å gjøre en god jobb. Det er lett å være sjef når ansatte elsker jobben de gjør - sier Edvardsen i et videointervju med Tidsskrift for Den norske legeforeningen.

OUS har en lang tradisjon med doktorgrader og prof Edvadsen har vært bi- eller hovedveileder for 18 stipendiater som har fullført en PhD de siste ti årene. Til tross for at Edvardsen har ca 200 internasjonale publikasjoner bak seg, er det stadig like givende å få akseptert en artikkel i et medisinsk tidsskrift, spesielt da det oftest foreligger flere år med forskning og arbeid i bakgrunn.

Takket være tildelt finansiering fra Norges forskningsråd har CCI som et SFI-senter klart å løfte frem flere dyktige stipendiater med høy vitenskapelig produksjon og i samarbeid med industrien har senteret vært delaktig i utvikling av nye produkter innenfor hjerteultralyd som har nådd markedet og sikret bedre pasientbehandling.

Jun 20, 2016
Category:

 

.........

CCI welcomes Kristian Valen-Sendstad as a member at CCI.

Kristian is a research scientist in the Computational Cardiac Modeling Department at Simula Research Laboratory, Norway. During the first stages of his scientific career, Kristian's work focused around development of open-source numerical algorithms for solving the Navier-Stokes equations that governs fluid flow. The developed fluid flow solvers were later used to study blood flow in sick balloon-shaped blood vessels inside the brain (aneurysms) that can burst and cause stroke. Over the years Kristian has been working on investigating the extent and role of turbulent-like flows in the cardiovascular system. Kristian has primarily had impact on the scientific fields of vascular biology, biomechanics and neuroradiology.


Jun 20, 2016
Category:
......

CCI welcomes Brede Kvisvik a new member.

Brede Alexander Kvisvik, MD is a PhD scholar at University in Oslo/Akershus University Hospital.

He got his medical degree at NTNU in Trondheim in 2010 and did his internship at Akershus University Hospital in Lørenskog. 
Kvisvik did his clinical rotation for 2 years in the medical departments at Akershus University Hospital. 
He joined the Cardiological Research group at Akershus University Hospital as a PhD fellow in January 2014. His PhD research is focused on advances in both high-sensitivity Troponins and echocardiography in the assessment of myocardial function.

Supervisors are: Jørgen Gravning, MD, PhD and Helge Røsjø, MD, PhD.

Jun 9, 2016
Category:

 

.. Jeg er imponert over kvaliteten og det høye samarbeidsnivået som ble vist frem under årets Site Visit hos CCI – sier avdelingsdirektør i Norges forskningsråd Kai Mjøsund etter besøket.

Det som kanskje imponerte mest, i tillegg til den meget anerkjente forskningen, er de relativt raske resultatene som skapes ved at næringsliv, sykehus og universitet samarbeider så tett - fortsetter Mjøsund.
Han trekker spesielt frem CCI's evne til å kommersialisere nye produkter som bidrar til bedre pasientbehandling.
Jun 9, 2016
Category:

 

....

CCI welcomes Aslak Wigdahl Bergersen as a center member.

Bergersen is a Research Trainee at Simula Research Laboratory where he has previously studied blood flow in the major feeding arteries to the brain.

In particular, he investigated how flow instabilities are correlated with the initiation of sick arteries, brain aneurysms. Future projects will be on development of computational fluid structure interaction tools that allows for realistic simulations of heart flows.

Jun 8, 2016
Category:

 

....

Cand.med. Ida Skrinde Leren ved Institutt for klinisk medisin og Center for Cardiological Innovation vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel diseases; occurrence, treatment and risk stratification, onsdag 15. juni i Blått auditorium på Rikshospitalet.
Prøveforelesningen begynner klokken 10.15 og disputasen begynner klokken 12.15.

Leren har sammen med andre sentermedlemmer forsket på de arvelige hjertesykdommene katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) og lang QT-tid-syndrom (LQTS). Disse sykdommene medfører endringer i hjertets elektriske aktivitet, noe som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød.

En av studiene i denne doktorgraden indikerte at effekten på hjerterytmeforstyrrelsene var avhengig av hvilken type betablokker pasientene brukte. Betablokkeren nadolol så ut til å ha bedre behandlingseffekt med tanke på å undertrykke og beskytte mot alvorlige rytmeforstyrrelser enn de betablokkerne som tradisjonelt har vært mest brukt. Dette funnet vil ha betydning for behandlingen av disse pasientene.

Les mer på hjemmesiden til UiO.

Jun 6, 2016
Category:

 

..

CCI welcomes Sigmund Rolfsjord as a new member.

He is currently a PhD fellow at the DSB Lab, University of Oslo, in collaboration with the Intervention Centre and GE Healthcare.

Sigmund Rolfsjord graduated in 2014 with a M.Sc. degree in Computer science from the University of Oslo, with a thesis on automatic cell classification from microscopy imaging. His current research is focused on image fusion, from ultrasound and computed tomography (CT) data. His primary interests are in the fields of computer vision and machine learning.

May 23, 2016
Category:

 

La oss bygge SFI-ordningen opp, ikke ned - sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når han besøkte Rikshospitalet og CCI fredag 21. mai.

Kunnskapsministeren fikk overrakt en rapport publisert av Forskningsrådet som viser resultater fra de første 14 sentrene i SFI-ordningen. Rapporten viser at sentrene har bidratt til sterke og gode samarbeidsrelasjoner mellom fremragende forskningsmiljøer og næringsliv.
Dette skaper innovasjon.
Blant annet er deler av ultralydapparatet Vivid E95 utviklet i samarbeid med GE Vingmed Ultrasound, Rikshospitalet og forskere ved CCI et godt eksempel på dette.

- Jeg er ikke i tvil om at dette vil redde svært mange liv over hele verden. Ultralydapparatet er hjertelegers viktigste verktøy, og når vi får så klare bilder som dette har det stor betydning for å gi riktig diagnose og behandling, sier professor i kardiologi og senterleder ved CCI, Thor Edvardsen til Norges forskningsråd.

May 22, 2016
Category:

CCI welcomes Ole Jakob Elle as a new member.

Ole Jakob Elle is Head of Technology Research at The Intervention Centre, Oslo University Hospital and also holds an Adjunct Associate Professorship at Department of Informatics, University of Oslo. The Section for Technology Research at The Intervention Centre aims to develop cutting-edge technological solutions supporting the whole chain from patient diagnostic to treatment.

Elle has established a broad international network within image guided surgery, both academic and industrial through participation from The Intervention Centre, OUH as a partner in four EU-funded projects:
ARISER-Augmented Reality in Surgery
SCath-Smart Catheterization
IIIOS-Integrated Intraoperative Imaging Operating System
I-SUR – Intelligent Surgical Robotics

May 20, 2016
Category:

 

Nina Eide Hasselberg, medical doctor and PhD fellow at the CCI and the Dept of Cardiology, Rikshospitalet, defended her PhD-thesis «Echocardiographic assessment of left ventricular function and clinical outcome in heart failure» on Wednesday April 27th 2016.
Her supervisors have been associate professor Kristina H. Haugaa, MD, PhD and Professor Thor Edvardsen, MD, PhD.

The PhD-thesis consists of echocardiographic studies investigating how speckle-tracking strain can assess myocardial function and prognosis in patients with heart failure.

In summary, Hasselberg and co-workers conclude that echocardiographic strain can identify regional and global myocardial dysfunction and assess the risk of harmful events in heart failure. Their results promote the use of strain as part of disease monitoring and as a diagnostic and prognostic tool to better choose correct treatment in heart failure patients.

May 19, 2016
Category:

 

CCI welcomes Kaja Kvåle, a new Ph.D. fellow, to the center.

She is pursuing her Ph.D. at the University of Oslo in collaboration with GE Healthcare in cardiac ultrasound.
Kvåle has a M.Sc. degree in Biophysics-and Medical Technology from NTNU, finished January 2014.
Her interest in ultrasound comes from working on her master’s thesis which focused on ultrasound strain imaging of brain tumors.
Kaja joined the CCI as a Ph.D. fellow in May 2016, and her doctoral studies will focus on visualization and quantification of ischemia in the myocardium.

May 11, 2016
Category:

 

CCI welcomes Mathis Korseberg Stokke as a postdoctoral fellow to the center.

Stokke`s research interests are arrhythmias and cardiac electrophysiology, with a focus on mechanisms for triggered arrhythmias. In collaboration with leading experts abroad he has used animal models, including genetically modified mice to explore basic aspects of arrhythmias. In collaboration with associate professor Kristina Haugaa, MD, PhD and professor Thor Edvardsen, MD, PhD, Stokke has aimed to combine clinical data and basic science in a translational approach. This work will now continue at CCI, where his focus will be on genetic cardiology, mechanisms for arrhythmias and mechanolectrical interactions in the heart.

May 9, 2016
Category:

 

Center for Cardiological Innovation deltok i Holmenkollstafetten lørdag 7. mai og kom på plass 248 med tiden 1:13:38. Laget deltok i klasse "A1 Andre lag mix flertall menn" og startet løpet fra Louisesgate.

I stafetten deltok Samuel Wall, John Aalen, Thuy Mi Nguyen, Øyvind Lie, Ida Skrinde Leren, Mathis Korseberg Stokke, Thomas Muri Stokke, Daniela Melichova, Petter Storsten, Kristin McLeod, Thor Edvardsen, Lars Gunnar Klæboe og Margareth Ribe.

Bilde av Samuel Wall er fra Holmenkollstafetten 2015
Apr 29, 2016
Category:

 

 

CCI congratulates Nina Eide Hasselberg for succesfully defending her PhD thesis "Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Function and Clinical Outcome in Heart Failure" on Wednesday 27th of April.
Nina Hasselberg, MD, PhD together with Professor Thor Edvardsen, Associate professor Kristina Haugaa and two of Hasselberg's opponents Associate professor Ruxandra Oana Jurcut and Professor Jutta-Bergler Klein.

Apr 18, 2016
Category:

 

Center for Heart Failure Research invites clinicians and basic researchers with an interest in cardiac electrophysiology and arrhythmias to participate at their workshop Mechanisms for arrhythmias.

Invited lecture by Gaetano De Ferrari fra Pavia, Italy.

The meeting takes Place on Thursday 21st of April at 12.00 – 16.00
Location: Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Seminarrom 2.

Among the presenters is Center PhD fellow Lars Dejgaard, who will be talking about Mitral Annulus Disjunction and Risk of Arrhythmias.

Center director of Cardiology Research, Kristina Haugaa together with Mathis Korseberg Stokke, MD, PhD are in the organization committee. Mathis Korseberg Stokke will also begin as a postdoc at CCI in May.

Apr 15, 2016
Category:

 

 

Unikard har omtalt studiene til senter PhD-stipendiater Siri Kallhovd og Jørg Saberniak, som begge har forsket på ARVC (arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati). Dette er en arvelig hjertemuskelsykdom som kan medføre plutselig hjertestans og er blant de vanligste årsakene til plutselig død blant idrettsutøvere. Under sykdomsprosessen blir muskelceller i hjertet i både høyre og venstre hjertekammer gradvis erstattet av fett og bindevev. Dette forårsaker at hjertets pumpeevne svekkes betydelig og bidrar til økt risiko for alvorlige  hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død.

Rytmeforstyrrelsene ved ARVC kan oppstå i utløpstrakten til høyre hjertekammer og i sykdommens tidlige faser er den vanskelig å skille fra mer ufarlige hjerterytmeforstyrrelser fra samme område, omtalt som ventrikkeltakykardi i utløpstrakten til høyre ventrikkel (RVOT-VT). Å stille feil diagnose kan ha store konsekvenser, ettersom ARVC og RVOT-VT  behandles på ulike måter. Nå har forskere ved CCI vist at hjerteultralyd, hjerte-MR  og 24 timers EKG kan være nyttige verktøy for å stille sikkere diagnose og for å kunne gi målrettet behandling.

Les omtalen og se videoen på unikard.org

Siri Kallhovd ble tildelt tredje pris for unge forskere for sin studie under E-Health and Bioengineering -konferansen i Iasi i november 2015.
Jørg Saberniak ble tildelt pris for fremragende forskningsartikkel av Oslo universitetssykehus for en tidligere studie rundt ARVC i april 2015.

Apr 15, 2016
Category:

 

Cand.med. Nina Eide Hasselberg ved Institutt for klinisk medisin og Center for Cardiological Innovation vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Function and Clinical Outcome in Heart Failure, onsdag 27. april. Hennes hovedveileder er førsteamanuensis Kristina Hermann Haugaa.

Nina Eide Hasselberg har i sin avhandling, sammen med flere medarbeidere fra senteret, brukt hjerteultralyd med nye analysemetoder som kalles deformasjon (engelsk: strain), til å vurdere pasientens arbeidskapasitet og risiko for hjerterytmeforstyrrelse og død.

Hos pasienter med hjertesviktpacemaker var de nye ultralyd-analysemetodene det beste verktøyet til å forutsi økt risiko for død, hjertetransplantasjon eller alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Funnet er viktig idet disse hendelsene er fryktede og vanlige komplikasjoner ved hjertesvikt. Forskerne foreslår at de nye ultralyd-analysemetodene bør inngå i pasientvurderingen for å optimalisere behandlingen. Blant annet innebærer det å in-operere en hjertestarter til de pasientene med høyest risiko for plutselig hjertedød.

Les mer på hjemmesiden til UiO

Mar 31, 2016
Category:

 

Check out the Annual Report 2015 :)
Feb 29, 2016
Category:

 

Liubov Nikitushkina has been a PhD fellow at the Intervention Centre, Rikshospitalet University Hospital since December 2015. Her doctoral studies are focused on the development of improved methods for myocardial stress estimation and investigation of the relation between myocardial stress and remodeling. She works under the guidance of Prof.Ole Jacob Elle and Dr.Espen Remme.

She became a member in the CCI since she also collaborates on CCI projects with center members regarding myocardial stress estimation and remodeling.

Feb 23, 2016
Category:

 

Center PhD fellow Jørg Saberniak is the first author for the article "Comparison of patients with early-phase arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and right ventricular outflow tract ventricular tachycardia" published in the online edition of European Heart Journal - Cardiovascular Imaging 21st of February.

The aim of the study was to distinguish early-phase ARVC from RVOT-VT patients by comparing electrocardiogram (ECG) parameters and morphological right ventricular (RV) abnormalities.The conclusion was that patients with early-phase ARVC had structural abnormalities with lower RVEF, increased RVD, and pronounced RVMD in addition to lower %PVC by Holter compared with RVOT-VT patients.
These parameters can help correct diagnosis in patients with unclear phenotypes.

Feb 19, 2016
Category:

 


 

I løpet av det siste året har forskning ved CCI fått mye oppmerksomhet og UNIKARD, som jobber for bedre kvalitet og økt satsning på kardiovaskulær forskning, er blant de som har skrevet mye om resultatene fra forskerne ved CCI. Flere av disse studiene er også publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter innen hjerte- og karsykdom.

Mange av senterets PhD-stipendiater er blitt intervjuet og viktig, ny kunnskap om sjeldne genetiske hjertesykdommer som CPVT, ARVC og langt QT-tid-syndrom er blitt formidlet til et større publikum.

Økt kunnskap har ført til utvikling av nye ultralydmetoder som kan bidra til å påvise sykdomstegn ved genetiske hjertesykdommer tidligere og vurdere enkeltpasienters risiko for plutselig død. Blant annet er det vist at ujevn hjertekontraksjon er en risiko for hjerterytmeforstyrrelse og at ultralyd måler dette bedre enn de metodene som i dag brukes.

Feb 19, 2016
Category:

 

Hermenegild Arevalo started as a postdoctoral fellow at Simula Research Laboratory earlier this year. His project will be focusing on the development of a virtual electrophysiology lab that can predict arrhythmia susceptibility in patients with myocardial infarction.

In 2015 he won the Young Investigator Award at the Heart Rhythm Scientific Sessions in Boston for his clinical research, “Virtual Electrophysiological Study Improves Risk Prediction of Adverse Cardiac Events in Post-Infarction Patients.”.

Feb 18, 2016
Category:

 

Anna Isotta Castrini, MD is currently visiting CCI and is working as a Research Fellow at Oslo University Hospital.

Her work focuses on echocardiographic study of cardiomyopathies, with emphasis on ARVC/D patients.

Her supervisors are Associated Professor Kristina Hermann Haugaa, MD, PhD and Professor Thor Edvardsen, MD, PhD.

Dec 11, 2015
Category:

 

Bildene er tatt av Børge Einrem

Ph.D stipendiat Ida Skrinde Leren, sammen med sine medforfattere, mottok 11. desember Oslo universitetssykehusets pris for fremragende forskningsartikkel for "Cardiac Mechanical Alterations and Genotype Specific Differences in Subjects With Long QT Syndrome" publisert i JACC Cardiovascular Imaging.

Prisen er på 50 000 nok og skal være både en inspirasjon for forskningsmiljøene ved sykehuset samtidig som den synliggjør forskningsresultater. Kravene for denne prisen er høye; det forventes internasjonal gjennomslagskraft, formidling av viktige funn og særdeles høy kvalitet av artikkelen. Midlene er øremerket videre forskning.

Dec 7, 2015
Category:

 

Picture courtesy of the EACVI team in Seville

 

The world’s largest cardiovascular imaging congress with more than 3200 attendees, EuroEcho Imaging, was this year held in beautiful Seville, the capital of Andalucia. The weather was sunny and warm, making a perfect atmosphere for a successful conference.

This year the congress was dedicated to cardiomyopathies and early diagnosis of cardiovascular disease. As these topics fit very well with the research at CCI, it is no surprise that the center was extensively represented in Seville.

The CCI members contributed with several invited talks, were chairing sessions, giving expert comments and last but not least presenting scientific abstracts orally and by posters.

Foremost, the CCI’s center director prof. Thor Edvardsen, who is also the Scientific Documents Committee Chair and Treasurer of the EACVI, had a central role at the congress. He was chairing several sessions, giving invited talks and was part of the inaugural and young investigator award sessions. On the final day of the congress it was announced that prof. Thor Edvardsen will run for the election for presidency of EACVI from 2018-2020.

Nov 23, 2015
Category:

 

Center PhD fellow Siri Kallhovd won the Young Researcher - 3rd prize at EHB 2015 (IEEE E-health and Bioengineering) conference for her article "Localization and not Extent of Fibrofatty Infiltration is the Primary Factor Determining Conduction Disturbance in a Computational Model of Arrhythmogenic Cardiomyopathy".
Co-authors include Sjur U. Gjerald, PhD, Samuel T. Wall, PhD, Jørg Saberniak, MD and PhD fellow, Associate Professor Kristina Haugaa, MD, PhD and Mary M. Maleckar, PhD.

The conference took place in Romania during 19th and 21st of November and is focused on the e-health systems, medical bioengineering and biomedical engineering.

Nov 11, 2015
Category:

 

CCI var representert med tre postere og en presentasjon på American Heart Association Scientific Sessions i Orlando, USA i år.

Senter PhD-stipendiater Ida Skrinde Leren, MD, Øyvind Senstad Andersen, MD og Lars Gunnar Klæboe, MD hadde hver sin poster. Senterleder Professor Thor Edvardsen hadde en presentasjon med tittel; State-of-The-Art in Myocardial Strain Imaging: Heart failure.

Tilstede var også Førsteamanuensis Kristina Hermann Haugaa, MD, PhD.

Nov 9, 2015
Category:

 

Studien til Sebastian Sarvari, MD, PhD, viser at hjerteultralyd av venstre forkammer før gjennomført ablasjonsbehandling kan forutsi tilbakefall av atrieflimmer hos pasienter etter behandlingen.

Funnene kan bidra til at legene får et enkelt ikke-invasivt klinisk verktøy som kan ha betydning for videre behandling av pasienter. Studien er publisert i den anerkjente European Heart Journal - Cardiovascular Imaging tidligere denne måneden, i tillegg er den omtalt av UNIKARD.

Strain echocardiographic assessment of left atrial function predicts recurrence of atrial fibrillation.
Sarvari SI, Haugaa KH, Stokke TM, Ansari HZ, Leren IS, Hegbom F, Smiseth OA, Edvardsen T


Nov 5, 2015
Category:

 

 

The 3rd World Echo Summit in September was organized in Beijing, China. CCI´s center director professor Thor Edvardsen was invited as an international faculty member. He had 3 presentations, mainly about topics within the scope of CCI. The meeting featured an advanced scientific program and presented most up-to-date information of ultrasound to more than 1200 participants from different parts of the world.

This year’s WES was joining organized by the Chinese Society of Echo, European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), the American Society of Echo (ASE) and six other partner echo societies around the world.

Nov 3, 2015
Category:

 

CCI gratulerer Vibeke Marie Almaas med vel overstått disputas!

Cand.med. Vibeke Marie Almaas ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "Obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Pathophysiology and clinical management." fredag 30. oktober 2015.

Les mer på www.uio.no

Oct 4, 2015
Category:

 

Studien til PhD-stipendiat Wasim Zahid, MD er publisert i Cardiology.

Studien viser at den systoliske hjertefunsjonen målt ved hjelp av hjerteultralyd kan forutsi dødeligheten for pasienter med kreftlignende svulster i tarmsystemet.

Studien er også omtalt av UNIKARD.

Myocardial Function by Two-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography and Activin A May Predict Mortality in Patients with Carcinoid Intestinal Disease.
Zahid W, Bergestuen D, Haugaa KH, Ueland T, Thiis-Evensen E, Aukrust P, Fosse E, Edvardsen T

Oct 1, 2015
Category:

 

Center for Cardiological Innovation fikk gode skussmål i halvveisevalueringen av senteret og videreføres for en ny treårsperiode uten iverksetting av spesielle tiltalk som følge av evalueringen.

CCI ble evaluert av Professor Jan Engvall, Linköpings universitet, Sverige,
Prof. Dr. Rolf Krause, Università della Svizzera italiana, Sveits,
Professor David Williams, Loughborough University, Storbritannia (panelleder) og Dr. Mattias Lundberg, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Sverige.

CCI takker alle medlemmer og alle involverte for en meget bra innsats!

Les mer om dette på www.nfr/sfi.no
Evalueringene kan leses på www.nfr/sfi.no

Sep 28, 2015
Category:

 

Many center members participated at the annual Center for Heart Failure Research (CHFR) Symposium at Holmenkollen, Oslo this year. The symposium took place on Thursday 24th and Friday 25th with a NORHEART seminar on Wednesday 23rd of September.

Remarkably 63 % of all the moderated posters presented under session V: Diagnostic and therapeutical strategies for cardiac disease where from CCI PhD scholars. Ida Skrinde Leren, Nina Eide Hasselberg, Trine Fink Håland, Jørg Saberniak and Stian Ross all gave a three minute presentation of the data from their studies, followed by two minutes dedicated for questions.

Each year the winners of the best poster prize are rewarded with 5 000 nok. This year PhD scholar Nina Eide Hasselberg, MD received the best poster price from the session V: Diagnostic and therapeutical strategies for cardiac disease for her poster titled; "Prevalence and cardiac penetrance of Lamin A/C mutation in Norway".

Sep 23, 2015
Category:

 

Førsteamanuensis og overlege Kristina Haugaa, MD, PhD fikk tildelt 10 000 nok fra LHL Oslo Vest lokallag tirsdag 22. september til forskning på hjerte- og karsykdommer.

Haugaa holdt en presentasjon om plutselig hjertestans og risikofaktorer rundt det. Plutselig hjertestans forårsaker over 4500 dødsfall i året i Norge alene. "Vi trenger bedre metoder for å finne risikopasienter før katastrofen inntreffer" - sier Haugaa. Dette har vært forskningsfokus for både Haugaa og CCI i flere år.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende. Organisasjonen har 260 lokallag og en samlet medlemsmasse på rundt 47 000.

Haugaa holdt sin presentasjon i Schafteløkken's lokaler på Frogner den 22. september. Arrangementet ble organisert av LHL Oslo Vest lokallag, med Randulf Meyer og Inger Skaurum Frydendal blant flere.

Sep 16, 2015
Category:

 

Camilla Kjellstad Larsen is a PhD scholar at Oslo University Hospital, Rikshospitalet, and also a member of the research group Integrated Cardiovascular Function.

Her PhD work focuses on identifying candidates for cardiac resynchronization therapy.
Camilla Kjellstad Larsen is supervised by Einar Hopp, MD, PhD and Professor Otto Smiseth, MD, PhD.
Professor Otto Smiseth is the Head of Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases at Oslo University Hospital and also the founder and head of the group Integrated Cardiovascular Function.

Sep 16, 2015
Category:

 

Alessia Quattrone, MD som nylig ble medlem i CCI hadde en moderated poster på Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery i Bergen. Hun presenterte sin poster fredag 4. september.

Konferansen har nå blitt arrangert syv ganger og varte tre dager, fra torsdag 3. september til lørdag 5. september. Tilstede var internasjonalt anerkjente foredragsholdere spesialisert i LVAD/ECMO, hjerte- og lungekirurgi og GUCH.

Titelen på posterert var "Outcome of pregnancy in women with diagnosis of aortic coarctation".
Forfattere er; Alessia Quattrone, Anne Skeide, Katrine Onshus Eriksen, Harald Lindberg, Mette-Elise Estensen.

Sep 11, 2015
Category:

 

CCI gratulerer Vidar Ruddox med vel overstått disputas!

Cand.med. Vidar de Bourg Ruddox ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Implementation of new echocardiographic modalities in routine practice in a general hospital – Pocket-size cardiac ultrasound and 3 dimensional echocardiography. Studies on feasibility and diagnostic accuracy" tirsdag 8. september.

Les mer på hjemmesiden til UiO

Sep 11, 2015
Category:

 

CCI og OUS, Rikshospitalet inviterte i begynnelsen av september til lanseringsfeiring av Vivid E95, den nye ultralydmaskinen for bedre hjertediagnose som er utviklet i samarbeid med Rikshospitalet, CCI og GE Vingmed Ultrasound.

Tilstede var bidragsytere og presse. NRKDagsrevyenForskningsrådetOUSVestviken 24 og UNIKARD er blant de som allerede har skrevet om funksjonaliteten og den uovertruffne bildekvaliteten til maskinen. Vivid E95 har ført leger et steg nærmere i å forutse risikoen for rytmeforstyrrelser og alvorlig hjertestans, som alene tar livet av 4500 personer i året i Norge.

Sep 4, 2015
Category:

 

The annual ESC Congress took place in London this year. It is the world's largest cardiology event hosting over 32 000 participants.

The Cardiology Department from Oslo University Hospital was well represented with contributions to 22 abstracts, 11 talks, four panel discussions, five chair duties, a case study and a mini quiz on ESC 2014 guidelines.

From these CCI members contributed with eight talks, five chair duties, four panel discussions, 16 posters, one rapid fire abstract and one best poster screen where the award for the best poster was given to Nina Eide Hasselberg on her poster titled "Lamin A/C mutation prevalence and cardiac penetrance in Norway". Mette Estensen, PhD, MD who recently became a CCI member participated in the mini quiz on ESC 2014 guidelines.

During this year's ESC Congress GE Healthcare also showcased their new ultrasound scanner Vivid E95 for the European market. Vivid E95 is developed together with doctors and researchers from Oslo University Hospital, Rikshospitalet, the Center for Cardiologial Innovation and engineers from GE Vingmed Ultrasound.

UNIKARD was also present documenting contributions from CCI members. Read more about it on www.unikard.org

Sep 2, 2015
Category:

 

PhD fellow Kat Gilbert visited Simula ang gave a talk on "Rapid patient-specific models in congenital heart disease" here at the CCI on Tuesday 1st of September.

She is studying under the supervision of Prof. Alistair Young, who worked alongside the pioneers of tagged MR at the University of Pennsylvania to develop the first methods for cardiac motion tracking of tagged MR.

Sep 1, 2015
Category:

 

Assistant professor Katsuji Inoue (PhD, MD) at Department of Cardiology, Ehime University was visiting the Institute for Surgical Research at Rikshospitalet, OUH on Thursday 27th of August in connection with his participation at the 2015 ESC Congress in London.

We are very proud that he took time from his busy schedule an honoured us with his insight in atrial and ventricular function. Dr. Inoue has several publications in the field of hemodynamics, strain and cardiac mechanics, and his talk was titled; "Atrial function assists ventricular function and vice versa".

A small seminar was put toghether in connection with his visit and among the presenters were PhD scholar Espen Bøe and a former PhD fellow of Professor Otto Smiseth, Marie Stugaard, PhD, MD.

Aug 27, 2015
Category:

NRK Dagsrevyen var på besøk for å intervjue senterleder Thor Edvardsen og leder for kardiologisk forskning ved senteret Kristina Haugaa i forkant av Rikshospitalets lansering av Vivid E95, den nye ultralydmaskinen for bedre hjertediagnose som GE Vingmed Ultrasound har utviklet i samarbeid med forskere fra CCI og Rikshospitalet. Selve Europa-lanseringen av maskinen er under ESC konferansen i London denne helgen.

Innslaget ble vist på NRK Dagsrevyen tirsdag 25. august klokken 19.26.

Rikshospitalet og CCI inviterer til å feire sitt bidrag til Vivid E95 klokken 14.00 torsdag 3. september på Rikshospitalet i Auditorium 3 B1.1017.

 

Prof. Thor Edvardsen, Førsteamanuensis Kristina Haugaa, Overlege Jan Otto Beitnes, PhD og Prof. Eigil Samset vil være tilstede for å presentere den nye ultralydmaskinen Vivid E95. Se agendaen.
Aug 19, 2015
Category:

 

CCI welcomes Alessia Quattrone as a new center member.

She will be starting on September 1st.

 

Aug 19, 2015
Category:

 

Sebastian Sarvari, PhD, MD, has published in the online edition of the renowed European Heart Journal - Cardiovascular Imaging. The article was published on July 27th and is titled "Strain echocardiographic assessment of left atrial function predicts recurrence of atrial fibrillation."

The aim of this study was to see if a dispersed left atrial contraction pattern was related to atrial fibrillation in patients with normal left ventricular function, and normal or mildly enlarged left atrium. The study included 61 patients.

Co-authors are Haugaa KH, Stokke TM, Ansari HZ, Leren IS, Hegbom F, Smiseth OA and Edvardsen T.

Aug 19, 2015
Category:

 

Center PhD student Ingvild Billehaug Norum has together with her colleagues published in BMC Medical Imaging.

The article is titled "Diagnostic accuracy of left ventricular longitudinal function by speckle tracking echocardiography to predict significant coronary artery stenosis. A systematic review." and was published on July 25th.

Jul 2, 2015
Category:

 


Adriyana Danudibroto, a PhD student at GE Vingemd Ultrasound, was awarded with the best student poster at the FIMH 2015 Conference in Maastricht, Netherlands on July 29th.

Her poster is titled; 3D Farnebäck Optic Flow for Extended Field of View of Echocardiography.
Co-authors are O. Gerard, M. Alessandrini, O. Mirea, J. D’hooge, and E. Samset.

The 8th International Conference on Functional Imaging and Modeling of the Heart aims to integrate the research and development efforts in the fields of cardiovascular modeling and image analysis.

Photo courtesy of Flitserke, Jeroen Hameleers
Jun 29, 2015
Category:

 

Marit Kristine Smedsrud, MD, PhD har sammen med sine kollegaer oppdaget at forhøyede nivåer av troponin I og N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP) har sammenheng med svekket sammentrekningskraft i venstre ventrikkel hos pasienter med stabil koronarsykdom.

Studien "Sensitive cardiac troponins and N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in stable coronary artery disease: correlation with left ventricular function as assessed by myocardial strain." ble publisert i The International Journal of Cardiovascular Imaging i juni 2015.

Marit Kristine Smedsrud, MD, PhD er førsteforfatter. Medforfattere fra CCI inkluderer Christian Eek, MD, PhD, Helge Skulstad, MD, PhD, Lars Aaberge, MD, PhD og senterleder Thor Edvardsen, MD, PhD.

Studien er omtalt på hjertebloggen til UNIKARD

Jun 23, 2015
Category:

 

Center PhD scholar Stian Ross, presented his moderated poster titled "Characteristics of regions with poor acute hemodynamic response in cardiac resynchronization therapy" at the EHRA EuroPace - Cardiostim Congress in Milan, on June 22nd.
EHRA has a mission to "Improve the quality of life of the European population by reducing the impact of cardiac arrhythmias and reduce sudden cardiac death".

Center Director of Cardiology Research Kristina Hermann Haugaa was a chairperson for the session "Antiarrhytmic drugs and devices during pregnancy" on Monday 22nd June.

Jun 9, 2015
Category:

 

Førsteamanuensis og senterleder for kardiologisk forskning Kristina Herman Haugaa er blitt intervjuet av NRK Radio - Norgesglasset om økt hjertestans blant unge mennesker i Nord-Finland mandag 08.06.2015.

De siste fem årene har det vært en nærmest dobling av antall unge mennesker som har død av plutselig hjertestans nord i Finland. Det er mulig dette skyldes dannelse av bindevev i hjertet som igjen kan føre til plutselig hjertestans. Årsaken til oppsamling av bindevev er foreløpig et mysterium, men det er mulig at man er genetisk disponert for sykdommen. Blant de som døde av plutselig hjertestans i en alder under 35 år har det ikke vært en økt fremkomst av toppidrettsutøvere eller overvekt. Antall menn og kvinner var også tilnærmet lik blant de som ble rammet.

Jun 1, 2015
Category:

 

Senter PhD-stipendiat Ida Skrinde Leren har sammen med sine kollegaer publisert i JACC Cardiovascular Imaging i mai (først publisert online i april). Studien heter "Cardiac Mechanical Alterations and Genotype Specific Differences in Subjects With Long QT Syndrome."

Denne studien hadde som mål å utforske systolisk og diastolisk funksjon og å undersøke genotypespesifikke forskjeller hos personer med lang QT-tid-syndrom (LQTS).

Studien viste at individer med LQTS hadde en jevn reduksjon i både systolisk og diastolisk funksjon sammenlignet med kontrollgruppen. Forskjeller i myokardfunksjon mellom individer med LQT1 og LQT2 kan tyde på at mekaniske endringer i LQTS er genotypespesifikke.

 

UNIKARD har skrevet om studien i sin hjerteblogg fredag 29 mai.

Forsker Ida Skrinde Leren er også blitt intervjuet av forskning.no i april om lang QT-tid-syndrom.

May 15, 2015
Category:

 

Studien til senter PhD-stipendiat Nina Eide Hasselberg er omtalt i UNIKARD. Den ser på sammenheng mellom pumpefunksjon og fysisk arbeidskapasitet til venstre hjertekammer, og resultatene kan ha betydning for tidlig identifisering av hjertesviktpasienter med høy risiko.

Studien Global longitudinell strain av venstre ventrikkel er assosiert med fysisk arbeidskapasitet i sviktende hjerter med bevart og redusert ejeksjonsfraksjon ble først publisert i European Heart Journal - Cardiovascular Imaging (online) i desember 2014.

Forfattere er Nina E. Hasselberg , Kristina H. Haugaa , Sebastian I. Sarvari , Lars Gullestad , Arne K. Andreassen , Otto A. Smiseth og Thor Edvardsen.May 12, 2015
Category:

 

Center for Heart Failure Research invited clinicians and researchers with an interest in cardiac electrophysiology and arrhythmias to participate at the CHFR workshop: Mechanisms for Arrhythmias on May 8th at Oslo University Hospital Ullevål.

Centre PhD students Ida Skrinde Leren and Stian Ross presented their projects and Centre leader for Cardiology Research Kristina Haugaa and Hans Henrik Odland , MD, PhD were moderators. Many of the CCI members participated.

Professor Marc Vos from UMC Utrecht, the Netherlands, had an invited lecture titled "Triggered arrhythmias identified by beat-to-beat variability of repolarization: a new electrical risk stratifying parameter?"

May 11, 2015
Category:

 

Centre for Cardiological Innovation deltok i Holmenkollstafetten lørdag 9. mai og kom på plass 230 med tiden 1:11:43. Laget deltok i klasse "A1 Andre lag mix flertall menn" og startet løpet klokken 15.35 fra Louisesgate.

Dette er en enorm forbedring fra forrige år da laget kom på plass 348 med tiden 1:13:45. I år ble alle løpere belønnet med en medalje da laget klarte å løpe seg inn blant de 300 raskeste lag i sin klasse. CCI var på plass 456 av totalt 3141 lag som deltok i stafetten.

Følgende løpere representerte CCI; Samuell Wall, John Aalen, Thuy Mi Nguyen, Jakub Czana, Jørn Bersvendsen, Eigil Samset, Øyvind Senstad Andersen, Thomas Muri Stokke, Daniela Melichova, Petter Storsten, Gabriel Balaban, Thor Edvardsen, Lars Gunnar Klæboe, Andreas Heimdal og Kristin McLeod.

May 5, 2015
Category:

 

 

Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa er blitt intervjuet av Dagbladet om arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC). Denne sjeldne sykdommen kan føre til plutselig hjertestans og svekket hjertemuskelfunksjon hos de som trener intensivt. Sykdommen er arvelig. De siste årene har flere tilfeller av toppidrettsutøvere som plutselig faller om blitt omtalt i mediene. I noen tilfeller har årsaken vært ARVC.

- Tidligere har vi ikke hatt belegg for å si at du antakelig ikke bør trene om du har genfeilen, sier Kristina Haugaa, sisteforfatter av studien og overlege ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

 

Dette er første gang det er vist at også personer som ikke har utviklet hjertesykdommen ARVC, men har genfeilen og sykdommen i familien, også får økt hjerterisiko med systematisk trening. - skriver Dagbladet lørdag 2. mai.

– For de aller fleste er idrett bra, men for en liten andel blir idrett feil, sier Haugaa til Dagbladet.

May 4, 2015
Category:

Center for Cardiological Innovation welcomes a new team member! 

Øyvind Haugen Lie, MD, started as a PhD student in early May.

Associate Professor Kristina Herman Haugaa and Professor Thor Edvardsen are his supervisors.

May 4, 2015
Category:

 

Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa og PhD-stipendiat ved senteret Jørg Saberniak er blitt intervjuet av UNIKARD om arytmogen høyre venrtikkel kardiomyopati (ARVC). Denne sjeldne sykdommen kan føre til plutselig hjertestans og svekket hjertemuskelfunksjon hos de som trener intensivt.

Symptomene man bør se etter er unormal hjertebank under fysisk aktivitet, hjerterytmeforstyrrelser som kan føre til tap av bevisstheten, og uavklart hjertesvikt med symptomer som tungpust, sier førsteforfatter Jørg Saberniak til UNIKARD. Se hele videon på www.unikard.org.

Apr 28, 2015
Category:

 

– Vi trenger mer kunnskap om hjerterytmeforstyrrelser og hvordan vi kan forutsi dem. Blir du først rammet, kan det fort være for sent. For å unngå at unge mennesker dør, er det viktig å kunne identifisere personer som har skjult hjertesykdom. Da er det også mulig å kunne starte forebyggende behandling, sier PhD student Ida Skrinde Leren i et intervju til www.forskning.no i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Både lang QT-tid-syndrom og arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC), som hun også har forsket på, er arvelige hjertesykdommer som kan føre til livstruende hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død. Fordi sykdommene er sjeldne, har det liten hensikt å teste alle unge.

– Oppfølging av personer med genfeil gjør at vi kan oppdage sykdom på et tidlig stadium, sier Ida S. Leren.

Apr 28, 2015
Category:

 

The CCI Workshop was held at Simula Research Laboratory this spring. Attendance was remarkable, as usual, and close to 50 of the centre members participated.

On the agenda were topics such as RV modeling, ARVC screening, important metrics in LA, mechanical simulations models and multi-modal imaging for scar detection.

An update on the progress of research projects and process in regards to the innovation pipeline was given.

Centre Deputy Director of Scientific Computing, Samuel Wall held a presentation of the 3 year follow-up plan and future focus areas.

Apr 27, 2015
Category:

 

 

Find us on facebook

Apr 24, 2015
Category:

 

CCI gratulerer MD student Thomas Muri Stokke for bestått forskerlinjeeksamen!
Apr 17, 2015
Category:

 

Seks forskningsmiljøer ved sykehuset ble premiert for fremragende forskningsartikler. Blant de er PhD student hos CCI, Jørg Saberniak.
Saberniak vant prisen for sin artikkel "Vigorous physical activity impairs myocardial function in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and in mutation positive family members", som ble publisert i European Journal of Heart Failure i desember 2014.

- Denne prisutdelingen gir anledning til å synliggjøre og formidle resultatene av noen av de aller beste forskningsprosjektene ved sykehuset. Artiklene blir valgt ut etter en grundig prosess og representerer under én prosent av artiklene som produseres fra OUS hvert halvår, sier forskningsdirektør Erlend Smeland. Prisene ble delt ut av administrerende direktør Bjørn Erikstein fredag 17. april.

Apr 17, 2015
Category:

 

Wasim Zahid, lege og PhD student ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, var gjest hos Nytt på nytt (NRK1), fredag 17.04. Wasim Zahid var på lag sammen med Ingrid Gjessing Linhave og de ble kveldens vinnere mot Jenny Skavlan og Knut Nærum.

Wasim Zahid (@WasimZahid) er kjent som "twitterlegen" på mikrobloggintjenesten twitter. Han har gitt ut boken "På liv og død; en leges bekjennelser" og er i tillegg en fast spaltis i VG.

Apr 14, 2015
Category:

 

Centre Post.doc Kristin McLeod attended the Cardiac Physiome workshop in Auckland, New Zealand in April.

The workshop focused on computational modeling in conjunction with experimental and clinical studies of cardiac physiology disease. Sessions cover molecular to whole-organ cardiac function and the Physiome Project.

Kristin McLeod presented her poster "Fast Sweeping vs. Fast Marching for Elkonal Methods of Electrophysiology - A Potential for Significantly More Efficient Computation?"
Authors: Kristin McLeod, Samuell Wall, Marcus Noack

Apr 13, 2015
Category:

 

 

Center for Heart Failure Research invites clinicians and basic researchers with an interest in cardiac electrophysiology and arrhythmias to participate at our workshop Mechanisms for arrhythmias.

The meeting takes place on Friday May 8th 2015 12.00 – 16.00
Oslo University Hospital Ullevål, Building 25 (”Laboratoriebygget”), Rødt Auditorium.

Invited lecture: Triggered arrhythmias identified by beat-to-beat variability of repolarization: a new electrical risk stratifying parameter?
Prof. Marc Vos, Division Heart and Lungs, UMC Utrecht, Utrecht, the Netherlands

As usual, several ongoing projects will be presented and discussed. 
Young investigators are especially invited to present ongoing projects 
– please contact Mathis Korseberg Stokke (m.k.stokke@medisin.uio.no) if you wish to present your data.

Registration deadline for all participants May 4, 2015
http://www.heartfailure.no/events/chfr_workshop_mechanisms_for_arrhythmias_2015.html

Full program will be announced on the CHFR webpage.

Apr 10, 2015
Category:

 

Som et ledd i halvveisevalueringen hadde Center for Cardiological Innovation besøk av et evalueringspanel og representanter av Forskningsrådet.
Besøket tok plass torsdag 12. mars og CCI venter nå i spenning på resultatene.

SFI-ordningen forutsetter at hvert senter skal evalueres i regi av Norges forskningsråd ca. 3,5 år etter oppstart. Denne evalueringen danner grunnlag for beslutning om videreføring av senteret for den siste treårsperioden.

Liv Jorunn Jenssen, spesialrådgiver hos Norges forskningsråd, med SFI-ordningen som et ansvarsområde, sier til CCI at SFI er en viktig ordning for NFR og naturlig nok har NFR en tett oppfølgning av prosjekter i denne skalaen.

Hun sier videre at også Forskningsrådet er spent på resultatene og utdyper at i tillegg til selve evalueringen er også erfaringen og lærdommen av en slik prosess viktig for sentrene.

Mar 27, 2015
Category:

 


Det statlige helsevesenet i Storbritannia, NHS, har lansert hjerteinfarkt-kalkulatoren på sine nettsider. Denne nye tjenesten er gratis, og kan gi brukeren et presist årstall på et eventuelt hjerteinfarkt. Det går også an å sammenligne ens biologiske alder og «hjertealder».

- I USA har de allerede en del nettester, og det er litt nytt for britene og for oss nordmenn. Men viser det seg at det har en positiv effekt, og at folk faktisk oppsøker lege og legger om livsstil etter å ha gjort testen, kan det jo spre seg, sier Thor Edvardsen, leder for kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten.

Individet som tar testen må selv legge inn data om alder, medisinsk historie, livsstil og familiær helsehistorie. Resultatet kalkulatoren fremviser er basert på denne dataen. Kjenner man til sitt blodtrykk og kolesterolnivå, blir resultatet mer nøyaktig.

- Fastleger og kardiologer har gjort denne typen tester på pasienter i årevis, så den bygger på kjente tabeller og risikomarkører. Så dette er ikke et skremselsmiddel, men en vitenskapelig basert test som jeg tror har mest positivt for seg. Men dette er et virkemiddel, det er ingen fasit, sier professor Edvardsen til Aftenposten.

Mar 27, 2015
Category:

 


PhD student Trine S. Fink Håland presented her poster titled "Left ventricular longitudinal function is closely related to ventricular arrhythmias in hypertrophic cardiomyopathy" at the ACC Conference in San Diego on March 22nd.

The poster shows how patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) had reduced systolic function by global longitudinal strain, despite normal function by ejection fraction. It also shows that mechanical dispersion was a strong independent predictor of ventricular arrhythmias and was closely related to the extent of fibrosis.

PhD student Stian Ross also presented his poster at the ACC Conference.

Mar 26, 2015
Category:

 

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) is a genetic heart muscle disease with an increased risk of life threatening arrhythmias and sudden cardiac death. The mechanism behind the disease is complex and involves dysfunction in the glue between the heart muscle cells, which ultimately leads to severe damage of the cardiac muscles with potentially severe consequences. The disease is more commonly found in males and rather in teenagers and young adults then in the elderly population.

Athletic activity may increase the risk of life threatening arrhythmias in individuals with ARVC and these individuals are recommended to restrain from competitive sports. 110 ARVC individuals have been investigated in this study.

This study has been mentioned on www.unikard.org, a Norwegian organisation with focus on cardiovascular research. It was also one of the selected projects featured on the webpage for the South-Eastern Norway Regional Health Authority. The main author of this article is PhD student Jørg Saberniak, MD. Center Director of Cardiology Research, Kristina Haugaa, MD, PhD is the project manager.

Mar 19, 2015
Category:

 

In the last decade, a new procedure named Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI), has emerged as a solution for patients suffering from aortic stenosis. One of the challenges in the TAVI procedure is the sizing of the valve prosthesis, as the size of the aortic valve varies greatly between patients.

Researchers at CCI have created a 3D method for sizing the aortic valve automatically. The method has so far been evaluated on 16 patients with aortic stenosis, and showed good agreement with manual observers. These findings were presented at the European Society of Cardiology Congress (poster P3459) in Barcelona last year, and have been published in BMC Medical Imaging. GE Vingmed Ultrasound and CCI are working on commercializing the method, which will help bring it in to clinical practice.

This new method has also been noted by www.unikard.org
Picture of PhD student Jørn Bersvendsen.
Feb 11, 2015
Category:

 

Center Post doc. Kristin McLeod presented her work on ARVC at the 
Society of Cardiovascular Magnetic Resonance conference in Nice last weekend.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) is an inherited cardiomyopathy characterized by fatty and fibrotic replacement of cardiac tissue, which ultimately affects the structure, function and electrical propagation of the ventricles. Diagnosis of ARVC is challenging and is currently guided by the 2010 Task force criteria (2010TFC), which includes criteria identified from imaging, ECG and family history.

Her poster was titled: "Statistical analysis on ventricular shape of ARVC patients and correlation with clinical diagnostic indices." and was presented on Saturday February 7th.

Feb 6, 2015
Category:

 

Center for Cardiological Innovation welcomes a new team member! 
Lars Andreas Dejgaard, MD, started as a PhD student in early February.

He will be focusing on the use of different echocardiographic techniques for assessment of the risk for sudden cardiac death in cardiomyopathies.

Associate Professor Kristina Hermann Haugaa and Professor Thor Edvardsen are his supervisors.

Feb 4, 2015
Category:

 

Echocardiography is one of the most powerful diagnostic and monitoring tools available to the modern emergency and critical care practitioner. It is now included in the universal definition of acute myocardial infarction (AMI), and in international guidelines regarding the management of cardiac arrest.

Read more about the use of echocardiography in the recently published article co-authored by Center Director Thor Edvardsen and Center Director of Cardiology Research Kristina HaugaaThe use of echocardiography in acute cardiovascular care: Recommendations of the European Association of Cardiovascular Imaging and the Acute Cardiovascular Care Association.

Jan 22, 2015
Category:

 

CCI welcomes Eirik Nestaas, MD, PhD as a new team member.

His research focus as a postdoctoral research fellow at CCI will be on the use of deformation analysis by echocardiography in cardiac resynchronisation therapy (CRT). The overall goal will be to improve the selection of patients for CRT. His main area of expertise is deformation analysis by echocardiography.

Jan 14, 2015
Category:

 

Patients with mutations in the lamin A/C gene (LMNA) constitute a small but important part (5% to 8%) of those with familial dilated cardiomyopathy. The cardiac phenotype is malignant and characterized by atrioventricular block, as well as supraventricular and ventricular arrhythmias, which often precede cardiac dilation. It is therefore important  to screen high-risk individuals in order to prevent sudden cardiac death.

Mechanical Dispersion by Strain Echocardiography: A Predictor of Ventricular Arrhythmias in Subjects With Lamin A/C Mutations has been published in JACC Cardiovascular Imaging. Authored by Center Director of Cardiology Research Kristina Haugaa, PhD student Nina Hasselberg and Center Director Thor Edvardsen.

Dec 11, 2014
Category:

 


EuroEcho - Imaging took place in Vienna, Austria from December 2nd to the 6th, 2014. The congress experienced a new record of 3600 participants. It was organized by the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI).

CCI was well represented with many participants from OUH. Dr. Jørg Saberniak won an award for the best poster for the second year in a row.
CCI had all together four poster presentations.
Doctors Nina E. Hasselberg (picture) and Ida Skrinde Leren had oral poster presentations and Dr. Hasselbergs's poster was also presented at the congress highlight session.
Doctors Trine F. Håland and Petter Storsten presented their posters during the poster sessions.

Associate professor Kristina H. Haugaa and professor Thor Edvardsen had invited lectures. Members of the CCI also had numerous positions as chairmen and some of them were also acting as experts in different sessions. 
Prof. Thor Edvardsen was elected as Treasurer in EACVI (2014-2016) and is the current Chair of the EACVI Scientific Committee.

Nov 14, 2014
Category:

The Cardiac Modeling Department at Simula Research Laboratory hosted an international workshop on cardiac modeling from the 5th till the 7th of November at Simula Research Laboratory, Oslo.

The workshop consisted of a wide range of scientific sessions including investigation into atrial dynamics, molecular and subcellular dynamics, models of cardiac disease, cardiac electrophysiology, mechanics and growth modeling, modeling tools for electrophysiology and geometric and metamodeling techniques.

Nov 7, 2014
Category:

 

Marcio Barros, MD, PhD, Laboratory Head of Echocardiography at Hospital Mater Dei, Brasil, recently visited CCI in a joint collaboration study.

The study focuses on the use of mechanical dispersion assessed by two-dimensional strain echocardiography in the evaluation of Chagas disease ICD patients comparing with Chagas disease patients without ICD. The purpose of this study has been to evaluate this new technique in the assessment of potential predictors from malignant arrhythmias. 


Nov 7, 2014
Category:

 

 

Article titled Vigorous physical activity impairs myocardial function in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and in mutation positive family members has been published in the online edition of the renowed European Journal of Heart Failure on October 16th.

Authors; Jørg Saberniak, Nina E. Hasselberg, Rasmus Borgquist, Pyotr G Platonov, Sebastian I. Sarvari, Hans-Jørgen Smith, Margareth Ribe, Anders G. Holst, Thor Edvardsen and Kristina H. Haugaa

Picture: Cover Image Vol 16 Issue 11

     
Nov 3, 2014
Category:

 

Det årlige Work Package Review møtet til Center for Cardiological Innovation ble holdt på Lysebu, Oslo, torsdag 30.10.

Mange av sentrets medlemmer møtte opp til en fullpakket dag med gruppemøter, presentasjoner, analyser, og gjennomgang av sentrets fokusområder. Gode ideer og tilbakemeldinger ble løftet frem og innovasjon sto høyt på agendaen.

Fra venste bakerst; Håvard Kalvøy, Fred Johan Pettersen, Andreas Heimdal, Lars-Ove Gammelsrud, Henrik Finsberg, Samuel Wall, Stian Ross, Joachim Haga

Oct 22, 2014
Category:

 

 

PhD student at Simula Research Laboratory, Gabriel Balaban, is giving a presentation titled: "Least Squares Fitting of A Cardiac Hyperelasticity Model Using an Automatically Derived Adjoint Equation" at the 27th Seminar on Computational Mechanics in Stockholm, Sweden on Friday 24th.

Joakim Sundnes, a Senior Research Scientist from Simula Research Laboratory is holding an invited lecture titled; "Computational models of electro-mechanical interactions in the heart" on Friday 24th. Joakim Sundnes also holds chair duty for Numerical Methods 1, under Technical Sessions the same day. 

 
Oct 20, 2014
Category:

 


Kardiologisk Høstmøte, 16-18 Oktober på Fornebu, Oslo.

Jørg Saberniak, PhD student fra CCI holdt en muntlig presentasjon med tittel:
Right ventricular diameter is superior to right ventricular outflow tract to predict ventricular arrhythmias in subjects with ARVC

Senter Direktør Thor Edvardsen, MD, PhD, holdt et invitert foredrag med tittel: Stråling og cytostatika - farlig for hjertet?

Les programmet her

Fra venstre; Helge Skulstad, Petter Storsten,
Jørg Saberniak,  Ida Skrinde Leren, Kristina Haugaa, Thor Edvardsen

 

Oct 1, 2014
Category:

 

Center Director Thor Edvardsen and Center Director of Cardiology Research Kristina Haugaa published in renowned European Heart Journal, online edition, with their journal article titled: Electromechanical window negativity in genotyped long-QT syndrome patients: Relation to arrhythmia risk.

The European Heart Journal has an impactfactor of 14.723, with annually increasing importance. Its a weekly published peer-reviewed journal and also the Official Journal of the European Society of Cardiology, aiming to publish the highest quality clinical and research material on all aspects of cardiovascular medicine.

Picture: Cover for October Issue, 2014
Oct 1, 2014
Category:

 

Thomas Muri Stokke, a medical student participating in the medical student research program, is to publish in Journal of the American Society of Echocardiography togheter with his supervisors. His research focus is on pocket-sized ultrasound equipment.

Article is titled: Brief Group Training of Medical Students in Focused Cardiac Ultrasound May Improve Diagnostic Accuracy of Physical Examination

Stokke participated in a study with focus on improving the detection of clinically relevant cardiac lesions at the patient bedside. The results of the study are currently in press.

Sep 22, 2014
Category:

 


 

PhD student at GE Vingmed Ultrasound, Jørn Bersvendsen et al. got their study titled; Automatic measurement of aortic annulus diameter in 3-dimensional Transoesophageal echocardiography published in BMC Medical Imaging.

With this study, they have demonstrated the feasibility of an efficient and fully automatic measurement of the aortic annulus in patients with aortic disease. The algorithm robustly measured the aortic annulus diameter, providing measurements indistinguishable from those done by cardiologists.

Sep 22, 2014
Category:

 

 

 

Associate professor Kristina Haugaa receives NOK 50 000 from LHL for research on Saturday 20th of September.

The Norwegian Association for Lung and Heart Disease is a democratic 
membership organization that looks after the interests of those affected by heart and lung disease, including their immediate family and relatives.

Research funds through LHL are provided by Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.


Sep 15, 2014
Category:

 

 

Center for Heart Failure Research hosted their 12th annual Symposium at Rica Holmenkollen Park Hotel from the 17th of September to the 19th.

Representing CCI this year were, among others, Center Director Thor Edvardsen, Center Director of Cardiology Research Kristina Haugaa, PhD students Ida Skrinde Leren, Trine S. Fink Håland and Nina Eide Hasselberg.

PhD student Ida Skrinde Leren won the Best Poster Award for her poster titled: Long QT syndrome - an electro mechanical disease. It was presented during Poster Session V - Diagnostic and Therapeutical Strategies for Cardial Disease.

PhD student Nina Eide Hasselberg won the Best Poster Award for her poster titled: Longitudinal myocardial function by echocardiographic strain predicts mortality in heart failure patients with cardiac resynchronization therapy. It was presented during Poster Session III - Cardiac Function During Heart Failure and Exercise Training.

See the program here

Sep 14, 2014
Category:

 

 

 

Center Deputy Director Samuel Wall, PhD, gave a talk at Computers in Cardiology Conference in Cambridge, Massachusetts, on September 10th.

Talk titled; Bidomain Simulations of Subendocardial Ischemia:  The Forward and Inverse Problems

CINC has as a goal to encourage engineers and computer scientists to interact closely and productively with physiologists and clinicians, thus laying the ground for new and productive cooperation.

Sep 14, 2014
Category:

 

Kristin McLeod is a postdoctoral research fellow at the Cardiac Modeling (CaMo) Department, Simula Research Laboratory. Since October 2013 she has been collaborating with CCI and GEVU in the devlopment of next generation ultrasound systems for cardiology.

McLeod represented CCI at the Virtual Physiological Human Conference in Trondheim, giving an oral presentation of her poster titled Metamodelling of Structural Abnormalities in the ARVC Heart.

As stated on the VPH webpage:
The plenary themes for VPH2014 highlight that

(i) the establishment of a digital representation of the individual is key to realising a real personalized medicine
(ii) that a quantitative understanding of the physiology of the ageing individual is mission critical for understanding, preventing and treating complex disease
(iii) model repositories, standards and efficient data integration technologies are major pillars for the VPH mission as such
(iv) the integration of genomic information with multiscale computational physiology provides the foundation for bridging the genotype-to-phenotype gap.  All plenary presentations will respect the disciplinary heterogeneity of the audience so that we achieve an efficient communication between the various expertise fields.

Sep 12, 2014
Category:

 

 

 

This years ESC Congress was held in Barcelona, Spain.
Over 30 000 cardiology professionals were present in the biggest yearly event within the field of cardiology.

European Society of Cardiology aims to reduce the burden of cardiovascular diseases in Europe. The ESC provides an array of scientific and educational activities, such as the production and continuous updating of Clinical Practice Guidelines, the organisation of educational courses and initiatives, pan-European surveys on specific disease areas.

Center Director Professor Thor Edvardsen was one of the invited speakers.
His topic was Chest pain in the emergency room

Aug 19, 2014
Category:

 

 

 

Ny dansk forskning har ført til en nærmest tredobling av kjente gener medvirkende i LQTS (langt QT-tid-syndrom), en sykdom som kan føre til plutselig hjertestans. Det er to studier, publisert i anerkjente Nature Genetics og Nature Methods, som tar for seg QT-intervallene fra EKG, og metoder for å bedre identifisere spesifikke gener innblandet i LQTS.

Kristina Haugaa, Førsteamanuensis ved Kardiologisk avdeling ved UiO og ekspert på LQTS, ser frem til nye muligheter for å bedre diagnostisere og behandle pasienter i fremtiden. I et intervju med NRK.no forteller Dr. Haugaa at pasienter har frem til dagens dato blitt testet for de fem mest vanlige gener assosiert med sykdommen. En økning fra 12 kjente gener til 35 gener fører til at en større gruppe av pasienter kan nå bli fanget opp og tilbudt behandling.

Jun 30, 2014
Category:

‘Gender matters’ Cardiostim Times, issue 2 Friday June 20th

May 13, 2014
Category:

Within the category ‘A1, mixed teams, most male participants’ Center for Cardiological Innovation was placed number 348 out of 1522 teams, with a total time of 1:13:45. The team goal is to improve the results at next years relay!

The following CCI employees participated in the relay: Krissy McLeod, Marianne Weberg, Margareth Ribe, Jakub Czana, Jørn Bersvendsen, Eigil Samset, Marit Kristine Smedsrud, Sebastian Sarvari, Sam Wall, Petter Storsten, Gabriel Balaban, Thor Edvardsen, Ida Skrinde Leren, Espen Bøe and Espen Remme.

May 12, 2014
Category:

Contributions by CCI employees at the American College of Cardiology (ACC), Washington, DC March 29–31, 2014

Feb 10, 2014
Category:
Stian Ross (MD) started working at CCI February 10th 2014.
Jan 16, 2014
Category:

Simula Research Laboratory was rewarded with the Ministry of Education and Research’s Gender Equality Price 2013.

Dec 16, 2013
Category:

Tremendous success for CCI

The worlds largest imaging congress, EuroEcho – Imaging was held from Dec. 11th to 14th, 2013, Istanbul, Turkey. The congress had its 10 years anniversary and experienced a new record of 3400 participants. It was organized by the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI).

The meeting was a tremendous success for CCI and was represented with many participants from OUS.

Drs. Ida S Leren, MD, Nina E Hasselberg, MD, and Jørg Saberniak, MD won awards for best abstract in their respective classes. CCI had all together 7 abstract presentations. Dr. Nina E Hasselberg had 1 oral abstract presentation, 1 presented as moderated poster and her abstracts were presented at the congress highlight session. The other abstracts from CCI were presented as posters.

Participants from CCI had 6 invited presentations, Dr. Sebastian I Sarvari, Dr. Kristina H Haugaa and Prof. Thor Edvardsen. CCI also had numerous positions as chairmen and acting as experts in different sessions. Prof Thor Edvardsen is chair of the EACVI Scientific Committee and awarded 4 European winners of EACVI grants.

Nov 28, 2013
Category:

Contributions by CCI employees at the American Heart Association Congress, Dallas November 16th- 20th 2013

Nov 7, 2013
Category:

Starting October 1st 2013, Kristina Hermann Haugaa is the Center director of cardiology research of the CCI management team.

Oct 11, 2013
Category:

A total of 23 abstract were submitted to the Norwegian Society of Cardiology (NCS) Annual meeting 2013, the evaluation committee have decided that eight of the submitted abstracts will be presented orally at the research symposium.

Two abstracts will be presented by CCI PhD-fellows:

Jørg Saberniak1, Nina E Hasselberg1, Rasmus Borgquist2, Pyotr G Platonov2, Anders G Holst3, Thor Edvardsen1, Kristina H Haugaa1.  Exercise activity increases arrhythmic risk in subjects with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy.

1Oslo University Hospital, Rikshospitalet Oslo, Norway, Dept of Cardiology, Center for Cardiological Innovation, Institute for Surgical Research and University of Oslo, Norway; 2Lund University, Lund, Sweden; 3Rigshospitalet Copenhagen University Hospital, Copenhagen, Denmark

Nina E. Hasselberg1,2,3, Kristina H. Haugaa1,2,3, Anne Brunet4, Erik Kongsgård1,2,3, Erwan Donal4, Thor Edvardsen1,2,3. Global longitudinal strain at baseline predicts ventricular arrhythmias in heart failure patients eligible for cardiac resynchronization therapy.

1Department of Cardiology and Institute for Surgical Research, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Norway. 2University of Oslo, Norway. 3Center for Cardiological Innovation, Norway. 4CIC-IT 804 University Rennes-1, France.

Oct 4, 2013
Category:

 

Attendance and Abstract presentations from CCI

Alexander Babic - Using LV strain analysis in CRT procedure - Poster presentation

Jørn Bersvendsen – Automatic Measurement of Aortic Annulus Diameter in 3-Dimensional Transoesophageal Echocardiography - Oral poster presentation & poster presentation

Nina Eide Hasselberg- Global longitudinal strain detects reduced exercise capacity and reduced systolic function in patients with heart failure with preserved ejection fraction - Oral speed poster & poster presentation

Pawel Kozlowski – Improved cardiac diagnosis and treatments using holographic 3D ultrasound – Oral speed poster & poster presentation

Sep 27, 2013
Category:

Epub ahead of print, first author: Nina Eide Hasselberg, PhD-student at CCI

Sep 24, 2013
Category:

Poster presentations by CCI employees at the 11th Annual Center for heart Failure Research Symposium at Holmenkollen September 19th -20th 2013  

Sep 11, 2013
Category:

Sebastian Sarvari, PhD-fellow at CCI, will defend his doctoral thesis September 18th 2013.

Time: Prøveforelesing kl 10.15 & Disputas kl 13.15.

Place: Room RH B1.1017 Seminarrom 3  - Seminarrom 3 B1.1017 RH Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

 
Sep 6, 2013
Category:

Pictures from the European Society of Cardiology Congress in Amsterdam 2013

Aug 26, 2013
Category:
The CCI is well represented at the European Society of Cardiology (ESC) Congress 2013 (August 31st-September 4th)
Aug 19, 2013
Category:

Trine S. Fink Håland (MD) will start working at CCI September 1st 2013   

Jul 19, 2013
Category:
Thor Edvardsen and Otto Smiseth contributed to the American Society of Echocardiography  (ASE) 24th Annual Scientific Session, Minneapolis, Minnesota. 
Jul 19, 2013
Category:

Marit Kristine Smedsrud, PhD fellow affiliated with the CCI, completed her PhD degree this April.

Jun 3, 2013
Category:

The Doppler-Cip 4y follow-up meeting was held at CCI’s new offices at Domus Medica, Friday May 31st.

May 28, 2013
Category:
So far this year, three new PhD-students have started working on tasks related to the CCI
May 23, 2013
Category:
Oral abstract presentation by Jørg Saberniak at Heart Rhythm Society Congress, Denver US May 8th -11th 2013.
Apr 25, 2013
Category:

A delegation consisting of a journalist, a researcher and
research director of the Czech Ministry of Education visited the CCI, April 24th 2013.

Apr 18, 2013
Category:
The CCI will contributed to the Center for Heart Failure Research (CHFR) Symposium at Holmenkollen Oslo, September 2013.
Mar 18, 2013
Category:

Mary (Molly) Margot C. Maleckar - leder for Simula School of Research and Innovation, nominert til 'Norges mest innflytelsesrike teknologikvinne'.

Feb 12, 2013
Category:

In january 2013, Medtronic Bakken Research Center B.V. officially joined the CCI as a research partner.

Dec 10, 2012
Category:

Topics: Echocardiography (Non-invasive imaging)
Session title: Differential diagnosis between physiologic hypertrophy of athlete's heart and hypertrophic cardiomyopathy
Authors: Professor Thor Edvardsen

Dec 10, 2012
Category:
‘Shades of Grey: Athlete’s heart or hypertrophic cardiomyopathy? ‘
Oct 29, 2012
Category:
Nina Eide Hasselberg, MD, PhD fellow, will present the study: 'Strain by Echocardiography is Superior to Ejection Fraction in detection of reduced Exercise Capacity, at the American Heart Association Scientific Sessions 2012, November 3-7, 2012 -Los Angeles, California, United States.
Sep 4, 2012
Category:
Posted by: piritta
GE Vingmed Ultrasound, one of the core partners of the CCI, has just signed a Grant Agreement with the European Commission for a new project. The project is called "Ultrasound guided cardiac arrhythmia treatment" and will provide funding for 5 industrial PhD students. This project is a collaboration betwen GE Vingmed Ultrasound and KU Leuven.
Aug 7, 2012
Category:
Posted by: piritta

Norske forskere har utviklet en ny ultralydbasert metode for å vurdere regionalt og globalt arbeid i hjertet.

Artikkelen er tidligere publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 Nr 11 og er gjengitt med tillatelse.

Jun 22, 2012
Category:

Sjur Gjerald has joined the CCI at partner Simula Research Laboratory as a Research Programmer.

Jun 20, 2012
Category:
Posted by: piritta

Tom Gentile, the CEO of General Electric Healtcare Systems, accompanied by Global Ultrasound leader Anders Wold, recently visisted Norway and members of the Center for Cardiological Innovation. Gentile took the oportunity to meet both the GE Vingmed Ultrasound team in Horten and key researchers at Oslo University Hospital.

May 21, 2012
Category:

Interview with Professor Thor Edvardsen on the morning news at NRK (Norwegian state television) May 2nd.


Dec 21, 2011
Category:

The following publication has been selected as the best article from the Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases at Oslo University Hospital, fall 2011:

Sarvari SI, Haugaa KH, Anfinsen OG, Smiseth OA, Amlie JP, Edvardsen T: Right Ventricular Mechanical Dispersion Predicts Malignant Arrhythmias in Patients With Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. Eur Heart J, pp. 1089-1096, 32(9), 2011

Nov 1, 2011
Category:
Posted by: piritta
On Monday October 31st, Director Thoresen of Oslo University Hospital and Division Director Fahlvik of the Norwegian Research Council signed the Agreement giving the "Center for Cardiological Innovation" status as Centre for Research-based Innovation as well as significant funding for the coming years.
Sep 6, 2011
Category:
Posted by: piritta
Monday September 6th NRK showed a program covering many of the facinating research areas within heart medicine. The program featured CCI center director Thor Edvardsen.

Center for Cardiological Innovation