CCI in the media during 2017

We're also on Facebook, search for Center for Cardiological Innovation

 

 Det finnes god behandling for disse sykdommene og det finnes forebyggende behandling for de som har genfeil men ikke har utviklet sykdom. Ikke alle trenger behandling, ofte er det nok med medikamenter, mens hos noen er det nødvendig å operere inn en implanterbar hjertestarter. - skriver overlege Kristina Haugaa, leder for fagenhet for genetiske hjertesykdommer ved kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.
Hvorfor får unge idrettsaktive hjertestans?
www.ekspertsykehusetblog.wordpress.com       01.12.2017Forskere ved OUS-RH har de siste 10 årene utført betydelig forskning for å vurdere effekten av resynkroniseringsterapi, og for å undersøke hvilke metoder som kan si noe om hvilke pasienter som vil ha nytte av behandlingen. Flere forskningsprosjekter med internasjonale samarbeidspartnere pågår. - skriver Erik Kongsgård, overlege og seksjonsleder ved kardiologisk avdeling.
Mange nordmenn med hjertesvikt er underbehandlet
www.ekspertsykehusetblog.wordpress.com       15.11.2017


Den største forskjellen mellom TAVI og åpen kirurgi er at inngrepet ved TAVI er mindre og rehabiliteringen er vanligvis enklere og de fleste kan komme hjem etter noen dager. Ikke alle pasienter er egnet for TAVI og tilbys da åpen kirurgi. - skriver Lars Aaberge, overlege og seksjonsleder ved kardiologisk avdeling.
Får ny biologisk hjerteklaff via lysken
www.ekspertsykehusetblog.wordpress.com       13.11.2017


Otto Smiseth, professor og klinikkleder for Hjerte-, lunge- og karklinikken skriver om forskning rundt og behandling av hjertesykdommer ved OUS.
Hjertet er kroppens viktigste muskel
www.ekspertsykehusetblog.wordpress.com      03.11.2017Senter PhD-stipendiat Jørg Saberniak har disputert.
Mye trenging svekker hjertet til ARVC pasienter
www.unikard.org         20.10.2017I en kommentar til en ny artikkel i European Heart Journal: Cardiovascular Imaging diskuterer lederne ved Center for Cardiological Innovation i Oslo om graden av dyssynkron sammentrekning mellom hjertets to halvdeler bør være en indikator på hvilke hjertepasienter som bør få såkalt kardial resynkroniseringsterapi.
Ukas forskningshøydepunkter: 31. juli- 6. august
www.unikard.org       14.08.2017Unikard omtaler studien til senter PhD-stipendiat Henrik Finsberg.
Nye studier uke 29
www.unikard.no      31.07.2017


Tidsskriftet den Norske Legeforeningen intervjuet senter PhD-stipendiat Brede Kvisvik sammen med Jørgen Gravning fra Cardiothoracic Research Group fra Akershus universitetssykehus om den prediktive verdien av markørene pro-BNP, Troponin T og Troponin I.
Hvilken troponinanalyse er best?
www.tidsskriftet.no        26.06.2017


Unikard omtaler studien til PhD-stipendiat Trine Håland, publisert i International Journal of Cardiology.
Skiller "like" hjertemuskelsykdommer med ultralyd
www.unikard.org           24.05.2017


Senter administrator Piritta Nyberg fortalte om senterets formidling av aktiviteter under årets SFI-forum.
Rekorddeltagelse på SFI-forum
www.forskningsradet.no     04.05.2017Hjerteultralydmålet global longitudinell strain kan være godt egnet som et screeningsverktøy for pasienter med høy risiko for hjertesvikt, skriver Haugaa og Edvardsen i en kommentarartikkel publisert i European Journal of Heart Failure.
Kan ultralyd forutsi hvem som vil få hjertesvikt
www.unikard.org            27.04.2017


Forskere hos Simula og CCI har skrevet om kalsiumhåndtering i hjertemuskelceller.
Simuleringsmodeller avslører viktige mekanismer i syke hjerter
www.unikard.org           24.04.2017


Studien til senter PhD-stipendiat Øyvind Senstad Andersen er omtalt i Unikard
Måler fylningstrykk nøyaktig med hjerteultralyd
www.unikard.org          24.04.2017


Studien til Ida Skrinde Leren, MD, PhD er omtalt i Unikard.
Kan vurdere risiko for rytmeforstyrrelser ved ARVC med kombinert EKG og ultralyd
www.unikard.org         14.04.2017


Studien til senter Postdoc Kristin McLeod er omtalt i Unikard.
Lovende ny modelleringsmetode basert på MR kan bidra til å avsløre sjelden hjertemuskelsykdom
www.unikard.org         11.04.2017

CCI skriver i hjerteforum
www.forskningsradet.no      05.04.2017

Sammen gjennomfører PhD-stipendiatene Thuy Mi Nguyen og Daniela Melichova landets mest omfattende undersøkelse av hjertet med ultralyd.
De er "gift" med forskningen sin
www.fvn.no       03.04.2017


Har utviklet modell for personlige datahjerter
www.titan.uio.no      20.03.2017


Styremedlem i CCI, Theis Tønnessen, er blitt valgt til månedens forsker
Månedens forsker: Theis Tønnessen
www.unikard.org        01.02.2017

... Styremedlem i CCI, Theis Tønnessen, ble månedens forsker
- Hjertesviktforskning litt som å bygge en vegg
www.oslouniversitetssykehus.no      18.01.2017
Center for Cardiological Innovation