CCI in the media during 2016

 Senterleder prof Thor Edvardsen fikk Inge Edler-prisen.
Internasjonal pris til senterleder
www.forskningsradet.no,    09.11.2016


Center director for cardiology research Kristina Haugaa, MD, PhD and Ida Skrinde Leren, MD, PhD were interviewed by MedicalResearch.
ECG and Echocardiography for Identification of Arrhythmic Events in Early ARVC
www.medicalresearch.com,   29.10.2016"Den arvelige sykdommen lang QT-tid-syndrom forstyrrer det elektriske systemet til hjertet og disponerer for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser som i verste fall kan føre til hjertestans. Jervell og Lange-Nielsens syndrom er den vanligste formen for lang QT-tid-syndrom, og karakteriseres av at pasientene er døve fra fødselen av. De som har sykdommen behandles med høye doser betablokkere, noe som senker hjerterytmen og hindrer stressutløste arytmier."
Kan pacemaker redde liv for småbarn med lang QT-tid syndrom
www.unikard.org,  17.10.2016En poliklinikk for pasienter med genetisk hjertesykdom gjør at man kan oppdage alvorlig sykdom hos pasienter før det er for sent.
Oppdager genetisk hjertesykdom tidligere
www.oslo-universitetssykehus.no,  27.09.2016


Seksjonsleder ved invasiv seksjon ved Rikshospitalet, Lars Aaberge, sier til NRK Nordland at det er på tide at behandlingstilbudet for hjerteinfarktpasienter i hele Norge gås gjennom.
Store forskjeller i behandling av hjerteinfarkt: - Dette er alvorlig
www.nrk.no,   02.09.2016


Forskningsrådet nevner atletstudien D2 skrev om før sommeren.
Forsker på "idrettshjerter"
www.forskningsradet.no,  09.08.2016

Den pågående atletstudien blir nevnt i Dagens Næringsliv
Fremstår som skremselspropaganda
Dagens Næringsliv,  04.07.2016, side 13

Den pågående atletstudien blir nevnt i DN.no
Fant større pacemakerrisiko for proffsyklister
www.dn.no,  01.07.2016

Kardiologene prof. Thor Edvardsen, førsteamanuensis Kristina Haugaa og prof. Jan Erik Otterstad om den pågående atletstudien til D2.
Det siste slaget
Magasinet D2,  24.06.2016, side 12-22


Overlege Kristina Haugaa får tildelt 12. semesterstudentenes undervisningspris for våren 2016. Du kan også lese om disputasen til Nina E. Hasselberg og om besøket fra kunnskapsministeren hos OUS og CCI.
Nyhetsbrev fra HLK, nr. 1 - juni 2016 - OUS
23.06.2016


Leder for kardiologisk avdeling på OUS Thor Edvardsen forteller legeforeningen i et videointervju om hvorfor han er kardiolog.
Stolt kardiolog
www.tidsskriftet.no,  21.06.2016


Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var på besøk hos Oslo universitetssykehus og CCI.
En hjertesak for kunnskapsministeren
Finansavisen,  23.05.2016, side 12-13


Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var på besøk hos Oslo universitetssykehus og CCI.
Kunnskapsministeren fikk se innovasjon som redder liv
www.forskningsradet.no,  22.05.2016


Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var på besøk hos Oslo universitetssykehus i forbindelse med sluttrapporten for de første SFI sentrene i regi av Norges forskningsråd. CCI senterleder Thor Edvardsen ga ministeren innsikt i CCI.
Isaksen vil ha flere innovasjonssentre
www.khrono.no, 20.05.2016


Forskerne konkludere med at høyere grad av bortkastet arbeid i septum sammen med graden av bevart regional funksjon i venstre hjertekammer er indikatorer på at en pasient med hjertesvikt vil ha nytte av kardial resynktroniseringsterapi. Førsteforfatter av studien er Jan Vecera.
Ny ultralydmetode kan avdekke hvilke hjertesviktpasienter som har nytte av resynkroniseringsterapi
www.unikard.org,  20.04.2016Studien "Comparison of patients with early-phase arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and right ventricular outflow tract ventricular tachycardia" med senter PhD-stipendiat Jørg Saberniak som førsteforfatter er omtalt av Unikard.
Skiller farlig og ufarlig hjertesykdom ved hjelp av ultralyd
www.unikard.org,  14.04.2016Studien "Localization and not extent of fibrofatty infiltratio is the primary factor determining conduction disturbance in a computational model of arrhythmogenic cardiomyopathy" med senter PhD-stipendiat Siri Kallhovd som førsteforfatter er omtalt av Unikard.
Simuleringer viser betydningen av fettvev i hjertet for farlige rytmeforstyrrelser ved ARVC
www.unikard.org,  04.04.2016Unikard har laget en oversikt over alle sine omtaler om studiene ved CCI.
Center for Cardiologiacal Innovation
www.unikard.org,  14.04.2016Les mer om Center for Cardiological Innovation på hjemmesiden til Unikard
Center for Cardiologiacal Innovation
www.unikard.org,  08.04.2016


Overlege og forsker ved Rikshospitalet og CCI, Hans Henrik Odland, MD, PhD om bioimpedans til Titan.
Boom for elektrisk medisin
www.titan.uio.no,  29.02.2016


NFR referer til en artikkel publisert på hjemmesiden til CCI.
UNIKARD følger SFI CCI tett
www.forskningsradet.no,  25.02.2016


Seniorforsker Espen Remme har sammen med sine medforfattere publisert artikkelen "Factors determining the magnitude of the pre-ejection leftward septal motion in left bundle branch block". Studien er også omtalt i Unikard.
Hvorfor beveger skilleveggen mellom hjertekamrene seg unormalt ved venstre grenblokk?
www.unikard.org,  04.02.2016


Nils Ragnar Løvhaug skriver om artikkelen i Teknisk Ukeblad på hjemmesiden til SFI-ordningen.
Norsk ultralydteknologi vekker oppsikt
www.forskningsradet.no,  18.01.2016


Teknologien bak Vivid E95 blir omtalt i Teknisk Ukeblad.
Som å "åpne brystkassen og se rett inn på hjertet"
www.tu.no,  16.01.2016
Center for Cardiological Innovation