CCI in the media during 2015

 

We're also on Facebook, search for Center for Cardiological Innovation

 

Senterleder Prof. Thor Edvardsen skriver om fordelen med ultralydteknologi i hjertediagnostikk på bloggen Forskningssykehuset.
Bedret ultralydteknolgi kan redde enda flere menneskeliv
www.forskning.no,  21.12.2015

Bedret ultralydteknologi kan redde enda flere menneskeliv
www.oslo-universitetssykehus.no,  17.12.2015SFI-CCI på EuroEcho-Imaging 2015
www.forskningsradet.no,  16.12.2015
Senter Ph.D stipendiat Ida Skrinde Leren i et videointervju til UNIKARD om CPVT, en sjelden genetisk sykdom som forårsaker plutselig hjertestans.Nadolol hindrer alvorlige hjerterytmeforstyrrelser ved CPVT
www.unikard.org,  14.12.2015
Ph.D stipendiat Ida Skrinde Leren mottok sammen med sine medforfattere prisen for fremragende forskningsartikkel fredag 11. desember. Prisen ble delt ut for artikkelen "Cardiac Mechanical Alterations and Genotype Specific Differences in Subjects With Long QT Syndrome" publisert i JACC Cardiovascular Imaging.
Priser for fremragende forskningsartikler
www.oslo-universitetssykehus.no,  11.12.2015
Center director prof. Thor Edvardsen about integrated imaging in EuroEcho Imaging Congress-News.
Integrated imaging; the best modality for each patient
EuroEcho Imaging Congress-News, 04.12.2015, page 1Førsteamanuensis og overlege Kristina Hermann Haugaa til Tidskrift for Den norske legeforeningen om atrieflimmer og dødelighet.
Atrieflimmer og dødelighet hos kritisk syke
www.tidskriftet.no,  01.12.2015

Vidar Ruddox, MD, PhD til Unikard om håndholdt hjerteultralyd og viktigheten av 2D-ultralyd som verktøy for undersøkelser av venstre hjertekammer.
Bruk av 3D- og lommeultralyd i rutineundersøkelser av hjertet (doktorgrad)
www.unikard.org,  16.11.2015

UNIKARD om Sebastian Sarvari, MD, PhD og studien "Strain echocardiographic assessment of left atrial function predicts recurrence of atrial fibrillation." som er publisert i European Heart Journal - Cardiovascular Imaging.
Kan forutsi gjentatt atrieflimmer med hjelp av hjerteultralyd
www.unikard.org,  10.11.2015

UNIKARD om senter PhD-stipendiat og lege Nina Eide Hasselbergs studie "Venstre ventrikkel-markører for dødelighet og ventrikkelarytmier blant hjertesviktpasienter på kardial resynkroniseringsterapi", publisert i European Heart Journal – Cardiovascular Imaging.
Hjerteultralyd kan forutsi arytmi og død etter resyknoriseringsterapi ved hjertesvikt
www.unikard.org,  14.10.2015

UNIKARD om det årlige CHFR Symposiumet på Holmenkollen.
Mange av senterets stipendiater presenterte sine postere der også i år
65 gode grunner til hjertesvikt-optimisme
www.unikard.org,  07.10.2015

Samarbeidet mellom CCI, GE Vingmed Ultrasound og Oslo universitetssykehus har resultert i en metode som automatisk deler bilder fra 3D-ultralyd av høyre hjertekammer i ulike segmenter og gjør resultatene enklere å analysere.
Automatisk metode forenkler ultralydanalyser av høyre hjertekammer
www.unikard.org,  05.09.2015

Studien til senter PhD-stipendiat Wasim Zahid blir omtalt på hjertebloggen til UNIKARD.
Hjerteultralyd kan avsløre risiko for pasienter med kreftlignende sykdom i tarmen
www.unikard.org,  01.10.2015
CCI videreføres for en ny treårsperiode
Alle sju sentrene videreføres
www.nfr.no,  30.09.2015
Admin. direktør i GEVU Dagfinn Sætre og senter postdok Eirik Nestaas om Vivid E95 til Vestviken24.
Denne baner vei for raskere utvikling og flere ansatte
www.vestviken24.no,  11.09.2015Forskningsrådet om Vivid E95.
Ny ultralydmaskin gir bedre hjertediagnose
www.forskningsradet.no,  11.09.2015UNIKARD om ESC-kongressen 2015 i London. Bidrag fra tirsdag.
Markante norske birdag på Europas største hjertekongress (tirsdag)
www.unikard.org,  09.09.2015
UNIKARD om ESC-kongressen 2015 i London. Bidrag fra mandag.
Markante norske birdag på Europas største hjertekongress (mandag)
www.unikard.org,  09.09.2015
UNIKARD om ESC-kongressen 2015 i London. Bidrag fra lørdag.
Markante norske birdag på Europas største hjertekongress (lørdag)
www.unikard.org,  09.09.2015
Oslo universitetssykehus om lanseringsfeiringen av Vivid E95.
Gjennombrudd i forskning på hjertestans
www.oslo-universitetssykehus.no,  04.09.2015

Lanseringsfeiringen av Vivid E95 blir omtalt i UNIKARD Bransjenytt.
Lanserer revolusjonerende norsk hjerteultralydmaskin
www.unikard.org,  03.09.2015
Forskningsrådet om innslaget i Dagsrevyen om CCI og Vivid E95.
Hjerteforskning i Dagsrevyen
www.forskningsradet.no,  25.08.2015
Senterleder Prof. Thor Edvardsen og førsteamanuensis Kristina H. Haugaa intervjuet av NRK Dagsrevyen i forbindelse med ny ultralydmaskin for bedre hjertediagnose, Vivid E95.
Gjennombrudd i hjerteforskning
NRK Dagsrevyen 25.08.2015
Senterleder Prof. Thor Edvardsen og førsteamanuensis Kristina H. Haugaa intervjuet av NRK i forbindelse med ny ultralydmaskin for bedre hjertediagnose, Vivid E95.
Ny norsk forskning kan forebygge hjartestans

www.nrk.no,  25.08.2015
Vidar Ruddox, MD, PhD om håndholdt hjerteultralyd og hjerteforskning på Sykehuset i Vestfold
Hjerte - håndholdt ekkokardiografi
www.siv.no,  12.08.2015 (først publisert 03.11.2011)

Studien til sentermedlem Marit Kristine Smedsrud, MD, PhD er omtalt i UNIKARD.
Markører i blodet kan gi info om svekket hjertefunksjon ved koronarsykdom
www.unikard.org,  26.06.2015

Førsteamanuensis og senterleder for kardiologisk forskning Kristina Hermann Haugaa er intrvjuet av NRK Radio - Norgesglasset om økt hjertestans hos unge mennesker i Nord-Finland.
Mystisk hjertestans i Finland
www.nrk.no, 08.06.2015
Senter PhD-stipendiat Ida Skrinde Leren er førsteforfatter i en studie om lang QT-tid-syndrom som er publisert i JACC Cardiovascular Imaging og også omtalt i hjertebloggen til UNIKARD.
Redusert hjertefunksjon ved lang QT-tid-syndrom
www.unikard.org,  29.05.2015

Center Deputy Director of Scientific Computing, Samuel Wall about Cardiac Modelling and the CCI
Scientific Computing at Simula Research Laboratory
webtv.oncolex.no,  22.05.2015
Studien til senter PhD-stipendiat Nina E. Hasselberg er omtalt i UNIKARD
Ultralyd kan identifisere hjertesviktpasienter med lav fysisk arbeidskapasitet
www.unikard.org,  15.05.2015
Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa og PhD-stipendiat ved sentret Jørg Saberniak om arytmogen høyre ventrikkel myopati (ARVC) 
- Ingen grunn til å være redd trening
www.unikard.org,  04.05.2015

Førsteamanuensis og senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa om ARVC i Dagbladet og Dagbladet Pluss.
"Unngå hjerterisiko når du trener!" (Dagbladet)
"Treningens paradoks" (Dagbladet Pluss)
Dagbladet  02.05.2015

 

 


PhD-stipendiat Ida Skrinde Leren om langt QT-tid-syndrom 
Lasse måtte legge om livet etter hjertediagnosen
www.forskning.no,  28.04.2015

Ph.D stipendiat Jørg Saberniak mottok sammen med sine medforfattere prisen for fremragende forskningsartikkel fredag 17. april. Prisen ble delt ut for artikkelen " Vigorous physical activity  impairs myocardial function in  patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and in mutation positive family members" publisert i European Journal of Heart Failure.
Prisutdeling til forskningsartikkel
www.oslo-universitetssykehus.no,  17.04.2015

Senterleder Professor Thor Edvardsen til NRK om røyk og økt risiko for hjerte- og karsykdommer.
To av tre røykere dør av røyking
www.nrk.no,  10.03.2015


Professor Thor Edvardsen om hjerteinfarkt-kalkulatoren 
Nå kan britene teste seg selv med hjerteinfarkt-kalkulator
www.aftenposten.no,  09.03.2015

Prosjekt "Myocardial function and prediction of ventricular arrhythmias in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy" ledet av førsteamanuensis Kristina Haugaa er valgt som ukes prosjekt av Helse Sør-Øst. 
Idrett og risiko for hjertestans ved genetisk hjertesykdom
www.helse-sorost.no,  09.03.2015


Studien til PhD-stipendiat Jørg Saberniak er nevnt i UNIKARD 
Hardtrening svekker hjertefunksjonen ved arvelig hjertesykdom
www.unikard.org,  13.03.2015

Studien til forskerlinjestudent Thomas Muri Stokke er omtalt i UNIKARD.
Lommeultralyd: Oppdager klaffesykdom etter få timer opplæring
www.unikard.org,  13.02.2015
Studien til PhD-stipendiat Jørn Bersvendsen er nevnt i UNIKARD 
Helautomatisk metode kan forenkle hjerteklaffoperasjon
www.unikard.org,  12.02.2015


Center for Cardiological Innovation