CCI in the media during 2014

 

 

... Center Director Prof Thor Edvardsen writes about imaging modalities and the establishment of a task force to assist with decision making.
Scientific Document Committee grappels with need for CV imaging evidence-base
EuroEcho-Imaging Congress News,  5th of December 2014, page 1

Simula får 10 mill. i statsbudsjettet

www.budstikka.no,  07.10.2014

Unikard skriver om PhD-stipendiatene Nina Hasselberg, Petter Storsten og Trine Håland
Norske hjerteforskere gjorde seg bemerket i Barcelona
www.unikard.org,  03.09.2014

Hjertesykdommen Langt QT-Syndrom kan føre til plutselig hjertestans og død. Forskere har nå identifisert gener som kan være ansvarlig for sykdommen.
Kan ha funnet gener som forårsaker plutselig død
www.nrk.no,  18.08.2014


"Nærings-ph.d.-kandidat Jørn Bersvendsen arbeider med å utvikle en geometrisk 3D-datamodell som kan beskrive hjertefunksjoner på en presis måte. Han er en av flere stipendiater tilknyttet SFI CCI, og et godt eksempel på hvordan Forskningsrådets ulike ordninger samspiller med hverandre." -skriver Nils Ragnar Løvhaug
Hjertelig samspill
www.forskningsradet.no,  03.06.2014


Center Director for Cardiology Research Kristina Haugaa tells Cardiostim Times about her study on gender differences in cardiomyopathies and ion channel disorders.
Gender matters
Cardiostim Times, Issue 2, 20th of June 2014, page 16


Glenn Terje Lines and other researchers from Simula were featured in META Magazine with their study on subcellular calcium dynamics.
Supercomputing-enabled study of subcelluar calcium dynamics
META Magazine, Issue 01/2014, pages 14-17

Likestillingspris til Simula
www.forskningsradet.no,  17.01.2014
Center for Cardiological Innovation