CCI in the media during 2013

 

 

Forskningsrådet på SFI-besøk
www.forskningsradet.no,  20.09.2013

Besøk fra Tsjekkia

www.forskningsradet.no,  06.05.2013

Ny partner for CCI
www.forskningsradert.no,  26.02.2013

...
Senter PhD-stipendiat Jørn Bersvendsen blir sitert i en kommentar.
Kunnskapen som kreves
www.aftenposten.no,  16.01.2013


Forskningen til senter PhD-stipendiat Jørn Bersvendsen blir omtalt i Aftenposten.
Vellykket samarbeid om doktograd
Aftenposten,  15.01.2013

Center for Cardiological Innovation