CCI in the media during 2011

 

 


...


Nytt senter for forskningsdrevet innovasjon

www.oslo-universitetssykehus.no,  02.11.2011

Ny ultralyd skal redde hjertepasienter
www.forskningsradet.no,  01.11.2011


Nytt senter for kardiologisk innovasjon

www.dagensmedisin.no,  31.10.2011


Jakten på hjertets hemmelighet

NRK TV - Puls, www.nrk.no, august 2011


Her skjer den heteste it-forskningen

www.cw.no,  13.05.2011


Forsker med godt hjerte

www.helse-sorost.no,  28.04.2011

Første samling for nye SFI
www.forskningsradet.no,  03.02.2011

Center for Cardiological Innovation