News
Aug 27, 2015

NRK Dagsrevyen på besøk


NRK Dagsrevyen var på besøk for å intervjue senterleder Thor Edvardsen og leder for kardiologisk forskning ved senteret Kristina Haugaa i forkant av Rikshospitalets lansering av Vivid E95, den nye ultralydmaskinen for bedre hjertediagnose som GE Vingmed Ultrasound har utviklet i samarbeid med forskere fra CCI og Rikshospitalet. Selve Europa-lanseringen av maskinen er under ESC konferansen i London denne helgen.

Innslaget ble vist på NRK Dagsrevyen tirsdag 25. august klokken 19.26.

Rikshospitalet og CCI inviterer til å feire sitt bidrag til Vivid E95 klokken 14.00 torsdag 3. september på Rikshospitalet i Auditorium 3 B1.1017.

 

Prof. Thor Edvardsen, Førsteamanuensis Kristina Haugaa, Overlege Jan Otto Beitnes, PhD og Prof. Eigil Samset vil være tilstede for å presentere den nye ultralydmaskinen Vivid E95. Se agendaen.
Posted by: Anonymous

NRK Dagsrevyen har ankommet og forberedelsene er i gang.

Fre venstre; Admin. direktør hos GEVU Dagfinn Sætre, Helge Skulstad, PhD, MD, Prof, Eigil Samset, reporter Martin Roalsø og Prof. Thor Edvardsen

NRK Dagsrevyen har ankommet og en rask gjennomgang av rekkefølgen for intervjuene blir tatt.

Fre venstre; Kameramann Tom Arne Søyland, admin. direktør hos GEVU Dagfinn Sætre, Helge Skulstad, PhD, MD, Prof. Eigil Samset, reporter Martin Roalsø og Prof. Thor Edvardsen

Førsteamanuensis Kristina Haugaa smiler fornøyd foran ultralydmaskinen Vivid E95.

Forberedelser i påvente av intervjuet med Admin. direktør i GEVU Dagfinn Sætre. Kameramann Tom Arne Søyland sjekker at innstillingene på kameraet er riktig.

Fra venstre; Reporter Martin Roalsø, administrerende direktør i GE Vingemed Ultrasound Dagfinn Sætre, senterleder Prof. Thor Edvardsen og kameramann Tom Arne Søyland.

Dagfinn Sætre forteller NRK Dagsrevyen litt om Vivid E95 og viser frem hvordan den nye ultralydmaskinen for bedre hjertediagnose virker.
Center for Cardiological Innovation