News
Jun 1, 2015

UNIKARD omtaler studien til senter PhD-stipendiat Ida Skrinde Leren


 

Senter PhD-stipendiat Ida Skrinde Leren har sammen med sine kollegaer publisert i JACC Cardiovascular Imaging i mai (først publisert online i april). Studien heter "Cardiac Mechanical Alterations and Genotype Specific Differences in Subjects With Long QT Syndrome."

Denne studien hadde som mål å utforske systolisk og diastolisk funksjon og å undersøke genotypespesifikke forskjeller hos personer med lang QT-tid-syndrom (LQTS).

Studien viste at individer med LQTS hadde en jevn reduksjon i både systolisk og diastolisk funksjon sammenlignet med kontrollgruppen. Forskjeller i myokardfunksjon mellom individer med LQT1 og LQT2 kan tyde på at mekaniske endringer i LQTS er genotypespesifikke.

 

UNIKARD har skrevet om studien i sin hjerteblogg fredag 29 mai.

Forsker Ida Skrinde Leren er også blitt intervjuet av forskning.no i april om lang QT-tid-syndrom.

Posted by: Anonymous

Les "Både den systoliske og diastoliske hjertefunksjonen er lett redusert blant personer som har den arvelige hjertesykdommen lang QT-tid-syndrom." på hjertebloggen til UNIKARD.

Les også "Lasse måtte legge om livet etter hjertediagnosen" publisert i samarbeid med forskning.no og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Center for Cardiological Innovation