News
May 5, 2015

Kristina Haugaa om ARVC til Dagbladet


 

 

Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa er blitt intervjuet av Dagbladet om arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC). Denne sjeldne sykdommen kan føre til plutselig hjertestans og svekket hjertemuskelfunksjon hos de som trener intensivt. Sykdommen er arvelig. De siste årene har flere tilfeller av toppidrettsutøvere som plutselig faller om blitt omtalt i mediene. I noen tilfeller har årsaken vært ARVC.

- Tidligere har vi ikke hatt belegg for å si at du antakelig ikke bør trene om du har genfeilen, sier Kristina Haugaa, sisteforfatter av studien og overlege ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

 

Dette er første gang det er vist at også personer som ikke har utviklet hjertesykdommen ARVC, men har genfeilen og sykdommen i familien, også får økt hjerterisiko med systematisk trening. - skriver Dagbladet lørdag 2. mai.

– For de aller fleste er idrett bra, men for en liten andel blir idrett feil, sier Haugaa til Dagbladet.

Posted by: Anonymous

Artikkelen bygger på den nå mye omtalte studien "Intens fysisk aktivitet svekker hjertefunksjonen hos pasienter med arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati og hos familiemedlemmer som er genetisk disponert for sykdommen".

Studien viser at trening på konkurransenivå fremskynder sykdomsutviklingen og øker progresjonen hos dem med allerede påvist sykdom. Det ble sett økt forekomst av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og betydelig hjertesvikt blant pasientene - også i gruppen av familiemedlemmer med genfeil. Funnene har stor klinisk betydning og viser tydelig at både pasienter med ARVC og familiemedlemmer med genfeil bør begrense treningsmengden for å redusere risikoen for livstruende hjertesykdom.

Studien er publisert i tidsskriftet European Journal of Heart Failure i desember 2014.

Førsteforfatter er overlege og PhD-stipendiat ved senteret, Jørg Saberniak.

Les hele intervjuet i Dagbladet (med godkjennelse av Dagbladet).

Center for Cardiological Innovation