News
May 4, 2015

Kristina Haugaa og Jørg Saberniak intervjuet av UNIKARD


 

Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa og PhD-stipendiat ved senteret Jørg Saberniak er blitt intervjuet av UNIKARD om arytmogen høyre venrtikkel kardiomyopati (ARVC). Denne sjeldne sykdommen kan føre til plutselig hjertestans og svekket hjertemuskelfunksjon hos de som trener intensivt.

Symptomene man bør se etter er unormal hjertebank under fysisk aktivitet, hjerterytmeforstyrrelser som kan føre til tap av bevisstheten, og uavklart hjertesvikt med symptomer som tungpust, sier førsteforfatter Jørg Saberniak til UNIKARD. Se hele videon på www.unikard.org.

Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation