News
Apr 17, 2015

Jørg Saberniak får premie for fremragende artikkel


 

Seks forskningsmiljøer ved sykehuset ble premiert for fremragende forskningsartikler. Blant de er PhD student hos CCI, Jørg Saberniak.
Saberniak vant prisen for sin artikkel "Vigorous physical activity impairs myocardial function in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and in mutation positive family members", som ble publisert i European Journal of Heart Failure i desember 2014.

- Denne prisutdelingen gir anledning til å synliggjøre og formidle resultatene av noen av de aller beste forskningsprosjektene ved sykehuset. Artiklene blir valgt ut etter en grundig prosess og representerer under én prosent av artiklene som produseres fra OUS hvert halvår, sier forskningsdirektør Erlend Smeland. Prisene ble delt ut av administrerende direktør Bjørn Erikstein fredag 17. april.

Posted by: Anonymous

Disse prisene deles ut to ganger i året til forskergrupper ved sykehuset. Prisen er på kr. 50.000, og midlene er øremerket videre forskning. Med prisene ønsker Oslo universitetssykehus å løfte frem forskningsmiljøene ved sykehuset. Disse miljøene utgjør mer enn 40 prosent av all helseforskning blant sykehusene i Norge.

Vinnerartiklene er nominert av forskningsutvalgene i sykehusets klinikker. De nominerte artiklene ble deretter vurdert av en ekstern komité, som plukker ut seks vinnere. Et krav til vinnerartiklene er at de har fått internasjonal gjennomslagskraft eller at de har utmerket seg på andre måter. Det kreves også at artiklene holder særdeles høy kvalitet og formidler viktige funn. Komiteen ledes av prof. emeritus Sigbjørn Fossum ved Universitetet i Oslo.

Prisvinnere; F.v. G. Erikssen, J. Saberniak, H. Stær-Jensen, B. Naume, A. Kolstad og KC Lødrup Carlsen

PhD student Jørg Saberniak, MD, mottar prisen for fremragende forskningsartikkel fra administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein.

Kort om artikkelen; Høy treningsbelastning gir hjertesvikt hos pasienter med arvelig hjertesykdom

Hjertesykdommen ARVC (Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathia) er en arvelig sykdom som fører til at muskulaturen i spesielt høyre hjertehalvdel blir svekket over tid. Tilstanden skyldes en genfeil og kan føre til hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt og i verste fall hjertestans. Sykdommen er en kjent årsak til hjertestans hos unge og spesielt hos idrettsutøvere. Fysisk aktivitet og trening anses generelt som lite gunstig for mange pasienter med hjertesykdom. I denne studien ble sammenhengen mellom trening på konkurransenivå og hjertemuskelfunksjon vurdert hos 65 pasienter med påvist ARVC og hos 45 familiemedlemmer uten påvist hjertesykdom, men med påvist genfeil. Resultatene fra studien viser at trening på konkurransenivå fremskynder sykdomsutviklingen og øker progresjonen hos dem med allerede påvist sykdom. Det ble sett økt forekomst av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og betydelig hjertesvikt blant pasientene - også i gruppen av familiemedlemmer med genfeil. Funnene har stor klinisk betydning og viser tydelig at både pasienter med ARVC og familiemedlemmer med genfeil bør begrense treningsmengden for å redusere risikoen for livstruende hjertesykdom. Funnene vil trolig ha innvirkning på internasjonale retningslinjer for hjertemuskelsykdommer. Studien er publisert i tidsskriftet European Journal of Heart Failure.

Forfattere: Saberniak J, Hasselberg NE, Borgquist R, Platonov PG, Sarvari SI, Smith HJ, Ribe M, Holst AG, Edvardsen T, Haugaa KH.

PhD student og medforfatter Nina Eide Hasselberg, prisvinner og PhD student Jørg Saberniak, Professor og senterleder Thor Edvardsen.
Center for Cardiological Innovation