News
Apr 10, 2015

Site Visit fra NFR


 

Som et ledd i halvveisevalueringen hadde Center for Cardiological Innovation besøk av et evalueringspanel og representanter av Forskningsrådet.
Besøket tok plass torsdag 12. mars og CCI venter nå i spenning på resultatene.

SFI-ordningen forutsetter at hvert senter skal evalueres i regi av Norges forskningsråd ca. 3,5 år etter oppstart. Denne evalueringen danner grunnlag for beslutning om videreføring av senteret for den siste treårsperioden.

Liv Jorunn Jenssen, spesialrådgiver hos Norges forskningsråd, med SFI-ordningen som et ansvarsområde, sier til CCI at SFI er en viktig ordning for NFR og naturlig nok har NFR en tett oppfølgning av prosjekter i denne skalaen.

Hun sier videre at også Forskningsrådet er spent på resultatene og utdyper at i tillegg til selve evalueringen er også erfaringen og lærdommen av en slik prosess viktig for sentrene.

Posted by: Anonymous

 

Senteret bedømmes ut fra de hovedkriteriene som ble benyttet ved utvelgelse av senteret, utdypet medsuksesskriteriene for SFI.  Som grunnlag for evalueringen brukes egenrapportering fra senteret, vertsinstitusjonen og alle partnerne i senteret. Også årsrapportene legges til grunn.

Et panel med to internasjonale vitenskapelige eksperter og to generalister gjennomgår og vurderer den samlede rapporteringen og besøker senteret i form av et dagsmøte. Under besøket har panelet fått presentert CCI som et senter og dets forskningsprosjekter, besvart stilte spørsmål, og i tillegg har panelet diskutert med PhD studentene.

Evalueringspanelet utarbeider så en rapport for senteret, og denne rapporten er grunnlaget for beslutningen som tas i Forskningsrådets Hovedstyre i henhold til  finansiering for den siste treårsperioden. Hovedstyret ser også på hvilke eventuelle endringskrav som må stilles før forlengelse av bevilgning kan gis, og om det er sentre som må avsluttes etter første femårsperiode.

Les mer om SFI-ordningen på hjemmesiden til NFR.

Center for Cardiological Innovation