News
Oct 20, 2014

Kardiologisk Høstmøte 2014, Fornebu, Oslo


 


Kardiologisk Høstmøte, 16-18 Oktober på Fornebu, Oslo.

Jørg Saberniak, PhD student fra CCI holdt en muntlig presentasjon med tittel:
Right ventricular diameter is superior to right ventricular outflow tract to predict ventricular arrhythmias in subjects with ARVC

Senter Direktør Thor Edvardsen, MD, PhD, holdt et invitert foredrag med tittel: Stråling og cytostatika - farlig for hjertet?

Les programmet her

Fra venstre; Helge Skulstad, Petter Storsten,
Jørg Saberniak,  Ida Skrinde Leren, Kristina Haugaa, Thor Edvardsen

 

Posted by: Anonymous


Espen Bøe, PhD student ved OUS foran hans poster med tittel: Non-Invasive Myocardial Work Index Identifies Acute Coronary Occulsion in Patients with Non-ST-Segment Elevation - Acute Coronary Syndrome
Forfattere; E. Bøe, K. Russel, C. Eek, M. Erikesen, Espen W. Remme, O. A. Smiseth, H. Skulstad

 


Petter Storsten, PhD student ved OUS, foran hans poster med tittel: Cardiac resynchronization therapy in left bundle branch block improves right ventricular function
Forfattere; P. Storsten, E. W. Remme, E. Bøe, M. Eriksen, E. Kongsgaard, O. A. Smiseth, H. Skulstad

 


Jørg Saberniak, Phd student, holdt en muntlig presentasjon av sin poster med tittel; Right ventricular diameter is superior to right ventricular outflow tract diameter to predict ventricular arrhythmias in subjects with ARVC
Forfattere: J. Saberniak, N. Hasselberg, IS. Leren, T. Håland, R. Borgquist, P. Platonov, T. Edvardsen, KH. Haugaa


Seksjonsoverlege ved Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, Lars Aaberge holder et foredrag med tittel: Hva bør den generelle kardiolog vite (om TAVI)?


Overlege ved Kardiologis avdeling, Rikshospitalet, Helge Skulstad, holdt et muntlig foredrag med tittel: Operert for Coartatio Aorta, men fortsatt ikke frisk?

Bidrag fra CCI og assosierte medlemmer

 • Ole-Gunnar Anfinsen: Antikoagulasjonsbehandling ved ablasjon og konvertering
 • Hans Henrik Odland: Asymptomatisk preeksitasjon – behandle eller ikke?
 • Svend Aakhus: Oppfølging av pasienter etter klaffekirurgi
 • Jørg Saberniak: Right ventricular diameter is superior to right ventricular outflow tract to predict ventricular arrhythmias in subjects with ARVC
 • Lars Aaberge: Hva bør den generelle kardiolog vite?
 • Helge Skulstad: Koarktasjonspasienten uten rekoarktasjon – frisk eller syk?
 • Einar Gude: LVAD som endelig terapi ved hjertesvikt
 • Thor Edvardsen: Stråling og cytostatika - farlig for hjertet?

Posters

 • Non-Invasive Myocardial Work Index Identifies Acute Coronary Occulsion in Patients with Non-ST-Segment Elevation - Acute Coronary Syndrome
  Forfattere; E. Bøe, K. Russel, C. Eek, M. Eriksen, E. W. Remme, O. A. Smiseth, H. Skulstad
 • Cardiac resynchronization therapy in left bundle branch block improves right ventricular function
  Forfattere; P. Storsten, E. W. Remme, E. Bøe, M. Eriksen, E. Kongsgaard, O. A. Smiseth, H. Skulstad
Center for Cardiological Innovation