News
Jan 16, 2014

Gender Equality Award to Simula Research Laboratory


Simula Research Laboratory was rewarded with the Ministry of Education and Research’s Gender Equality Price 2013.

Posted by: Anonymous

- For å skape fremragende forskning og utdanning, som er ett av regjeringens hovedmål, må vi ha attraktive arbeidsplasser. Vi må tiltrekke oss de beste og sørge for at de får en god karriereutvikling.

Kunnskapsministeren peker på hvor viktig det er å styrke kjønnsbalanses som et tiltak for å være en attraktiv arbeidsplass. - Vi har ikke råd – verken økonomisk eller menneskelig – å ikke bruke alle de talentene vi har.  Vi som land har mye å være stolt av når det gjelder likestilling, men vi er ikke i mål, sier han.

De siste tallene viser at det bare er en kvinneandel på 24 prosent blant professorene, og fortsatt er det færre kvinner enn menn som er forskningsledere. - Det er helt klart at vi må jobbe fra ulike vinkler og på alle nivåer for at skjevheten i akademia skal bli mindre.

Kunnskapsdepartementets likestillingspris på 2 millioner kroner har som formål å stimulere sektoren og forskningsinstituttsektoren til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig med likestilling på sin arbeidsplass. Det er første gang prisen går til et forskningsinstitutt med verdensledende fagmiljøer.

- Simula Research Laboratory beviser i praksis at mangfold kan bidra til internasjonal suksess og fremragende forskningsresultater, sier Røe Isaksen. 

Kilde: regjeringen.no

Professor Aslak Tveito, adm. dir. på Simula Research Laboratory AS, mottar likestillingsprisen. (Foto: KD).

Center for Cardiological Innovation