News
Aug 15, 2019

CCI PARTNERE INNVILGET NYTT EU-FINANSIERT PROSJEKT


 

bilde tatt av Hedda Holth, OUS, Thor, Kristina, Eigil .....

GE Vingmed Ultrasound sammen med Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, KU Leuven, Universitetet i Maastrich, Jessa sykehus i Belgia og Medaphor fikk nylig innvilget 1,6 millioner euro til et Marie Curie prosjekt som skal utnytte kunstig intelligens til å diagnostisere en rekke hjertelidelser. Flere av de internasjonale partnerene i det nye prosjektet har tidligere vært sentrale i CCI ‘s internasjonale forskningssamarbeid. I løpet av årene har nettverket og kompetanseutvekslingen blitt styrket gjennom felles workshops, studier presentert både på nasjonale og internasjonale konferanser og ikke minst, utveksling av studenter og fagpersonell.

Foto: Hedda Holt, OUS
Fra venstre: Senterleder Thor Edvardsen, leder for kardiologisk forskning ved senteret Kristina Haugaa og senterkoordinator Eigil Samset.
 

 

 

– Jeg tror vi innfridde på alle elementer: Et sterkt faglig miljø, et godt fundert faglig prosjekt og et gjennomarbeidet treningsopplegg for doktorgradsstudentene. EU vil bygge menneskekapital og sørge for at de som er med virkelig får mye igjen. Jeg tror også at nytteverdien ga oss uttelling, å kombinere avansert teknologi og kunstig intelligens med hjertesykdom er viktig og aktuelt. – Sier CCI senter koordinator Eigil Samset til Forskningsrådet.

Gjennom opplæring og kunnskapsutvikling i et fokusert forskningsprosjekt, vil MARCIUS gi Europa neste generasjon av forskere som har den tverrfaglige forståelsen nødvendig for å utvikle teknologier som fungerer i kliniske omgivelser. Prosjektet ble nylig omtalt av Norges Forskningsråd.

Posted by: piritta

..... 

Center for Cardiological Innovation