News
May 3, 2019

Ekko-lab åpnet på Radiumhospitalet


 

leger, ekko på radium .....

Nå er en egen ekko-lab for hjerteundersøkelse endelig klar på Radiumhospitalet. Hjerteultralydmaskinen som dette laboratoriet er utstyrt med har fått kallenavnet «Madam Curie», og skal brukes til å følge med på om kreftbehandling har negativ innvirkning på pasienters hjertefunksjon. Kreftbehandling kan være tøft for hjertet.

Både medikamentell behandling og stråleterapi kan gi hjerteskader; dette ser man særlig på pasienter med lymfomer og brystkreft.

Ekko-laben åpnet for pasienter torsdag 2.mai, og vil være åpen torsdager fremover. Undersøkelsene vil gjennomføres av kardiologer, og etterhvert vil omtrent 1.000 kreftpasienter i året få tilbud om denne hjerteundersøkelsen. - skriver Berit Lagaard. 

Foto: Berit Lagaard, OUS
Fra venstre: Kardiologene Anders Wold Bjerring, Helge Skulstad (leder, HLKs seksjon for hjerteultralyd) og Sebastian Sarvari er ansvarlige for driften av ekko-laben opå Radiumhospitalet
 

 

Posted by: piritta

Tekst: Berit Lagaard
Først publisert 02.05.2019
Bilder: Berit Lagaard, OUS 
Gjengitt med tillatelse 

 

Stort fremskritt

Sigbjørn Smeland, klinikkleder for Kreftklinikken ved OUS, sto for den formelle åpningen av ekko-laben.

- Dette er et stort fremskritt for pasientene. Nå kan vi, i samarbeid med kardiologene fra Hjerte-, lunge- og karklinikken, følge med på om behandlingen er for tøff for pasientenes hjerter og justere behandlingen deretter.

Ultralydmaskinen er utviklet i Norge for GE, og er det siste innen billeddiagnostikk og ultralyd av hjerte. Den kan fremstille både 2D- og 3D-bilder av hjertet, og informasjonen kan sendes i sanntid mellom Radiumhospitalet og hjertespesialister på Rikshospitalet som kan være med på å vurdere pasientens hjertetilstand.

Ultralydundersøkelsen («ekkokardiogrammet») er både risikofri og smertefri, og nå slipper også pasientene å måtte ta turen fra Radiumhospitalet til Rikshospitalet for å få hjertet undersøkt.

- Vi har lenge ønsket oss et tettere samarbeid mellom de kardiologiske og onkologiske miljøene i OUS. Det at vi nå har fått en ekko-lab på Radiumhospitalet er mye takket være engasjement og stor vilje til samarbeid fra Hjerteklinikkens side, sa Smeland.

ekko, foto, berit lagaard, ousskjerm, foto berit lagaard, ous

Takket Radiumhospitalets legater

Både Smeland og Otto Smiseth, leder av Hjerte-, lunge- og karklinikken, takket Radiumhospitalets legater som har finansiert hjerteultralydmaskinen.

- Nå har vi fått både maskinvare, infrastruktur og personale på plass på Radiumhospitalet til å redusere, og i beste fall forhindre, hjerteskader hos kreftpasienter. For oss kardiologer er dette et spennende felt, og vi gleder oss til å komme skikkelig i gang med arbeidet her, sa Smiseth.

 

Drives av Hjerteklinikken

Det er kardiologer fra Hjerteklinikkens seksjon for hjerteultralyd på Rikshospitalet som vil bemanne ekkolaben på Radiumhospitalet.

- Vi har stor fokus på at undersøkelsen som gjennomføres her skal være av like høy kvalitet som på Rikshospitalet, sier overlege Helge Skulstad, leder av seksjonen for hjerteultralyd.

- «Madam Curie» er siste skrik innen hjerteultralyd, og kolleger som har testet henne på Rikshospitalet ble litt lei seg da hun flyttet til Radiumhospitalet, sier Skulstad litt spøkefullt.

 

Åpen fra 2. mai

Ekko-laben åpnet for pasienter torsdag 2.mai, og vil være åpen torsdager fremover. Undersøkelsene vil gjennomføres av kardiologer, og etterhvert vil omtrent 1.000 kreftpasienter i året få tilbud om denne hjerteundersøkelsen

- «Madam Curie» er på plass på Radiumhospitalet, akkurat der hun hører hjemme, og er klar til å starte den viktige jobben sin for pasientene, avslutter Skulstad.

Center for Cardiological Innovation