News
Jun 7, 2018

Pris for fremragende forskningsartikkel


 

....

CCI gratulerer Nina Hasselberg og alle medforfatterne for pris for fremragende forskningsartikkel for andre halvår 2017. Prisen ble delt ut i slutten av mai og mottatt av Kristina Haugaa.

Resultatene som presenteres i artiklene er svært viktige og vil bidra til bedre sykdomsforståelse og ha betydning for fremtidlig diagnostikk og behandling. Vi er utrolig stolte av den imponerende kvaliteten og bredden i forskningen ved Oslo universitetssykehus, sier Erlend B. Smeland, direktør for forskning, innovasjon og utdanning.

Foto: Oslo universitetssykehus
Posted by: Anonymous
......

Lamin A/C cardiomyopathy: young onset, high penetrance, and frequent need for heart transplantation, European Heart Journal.

Kardiomyopati betyr sykdom i hjertemuskelen. Årsakene til kardiomyopati kan være mange, blant annet arvelige faktorer. Den såkalte lamin A/C kardiomyopatien er en spesiell arvelig tilstand som fører til at hjertemuskelen svekkes; den er relativt sjelden men alvorlige og potensielt livstruende hjerterytmeforstyrrelser er relativt vanlige hos disse pasientene. Blant annet kan sykdommen føre til plutselig død hos yngre voksne pasienter. I denne studien har man undersøkt forekomsten og sykdomsbildet ved lamin A/C kardiomyopati. Resultatene viser at det er viktig å screene etter sykdom og derav påvise sykdom hos familiemedlemmer som ennå ikke har fått symptomer. I tillegg viste studien at en høy andel av pasientene ender opp med hjertetransplantasjon sammenliknet med pasienter med annen type kardiomyopati. Studien bidrar med ny og viktig kunnskap når det gjelder viktigheten av å påvise lamin A/C kardiomyopati og hvordan man kan forvente seg at sykdommen vil forløpe. Slik innsikt er avgjørende for at man skal kunne følge opp og behandle denne pasientgruppen på en optimal måte og potensielt unngå alvorlige hendelser.

Forfattere: Nina Eide Hasselberg, Trine Fink Håland, Jørg Saberniak, Pål Haugar Brekke, Knut Erik Berge, Trond Paul Leren, Thor Edvardsen og Kristina Hermann Haugaa

Center for Cardiological Innovation