News
Apr 13, 2018

Kan fysisk aktivitet skade hjertet hos atleter og hos pasienter med kardiomyopati?


 

Kardiologisk avdeling og Center of Heart Failure Research (CHFR) ved professor og avdelingsleder Thor Edvardsen og lege i spesialisering Nina E. Hasselberg, arrangerte tirsdag 10.april en workshop om fysisk aktivitet hos atleter. Invitert foredragsholder var Dr. Stefano Caselli fra Roma som har lang klinisk erfaring med kardiologisk utredning og screening av toppidrettsutøvere i Italia. Dr.Caselli har flere internasjonale publikasjoner om hjertefunksjonen hos olympiske utøvere og holdt glitrende foredrag. Sammen med leger og PhD-studenter fra kardiologisk avdeling OUS og Center for Cardiological Innovation ble det diskutert om hard fysisk aktivitet kan skade hjertefunksjonen hos atleter og pasienter med arvelig kardiomyopati og hvordan dette kan identifiseres ved ekkokardiografi.

Foredragsholdere og arrangører: Førsteamanuensis Kristina H. Haugaa (overlege, PhD), Lars Dejgaard (lege, PhD-student), Lars Gunnar Klæbo (lege, PhD-student), Dr. Stefano Caselli (overlege, PhD), professor og avdelingsleder Thor Edvardsen (overlege, PhD), Øyvind H. Lie (lege, PhD-student), Nina E. Hasselberg (lege, PhD).
Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation