News
Apr 25, 2013

Visitors from the Czech Republic at CCI


A delegation consisting of a journalist, a researcher and
research director of the Czech Ministry of Education visited the CCI, April 24th 2013.

Posted by: Anonymous

 

Bakgrunn for besøket:

”Som et ledd i profileringen av EØS-midlene i Tsjekkia arbeider ambassaden i Praha for å øke fokuset på Norge som en viktig og interessant partner for Tsjekkia innen forskning. Tsjekkia er det tredje største mottagerlandet av EØS-midler, og forskningsprogrammet på 12.5 millioner euro er blant de største av de i alt 15 EØS-finansierte programmene i landet. Forskningsprogrammet gir støtte til prosjekter som har deltakelse både av norske og tsjekkiske forskningsinstitusjoner innen  temaene helse, miljø og samfunnsfag. Forskningsrådet er norsk programpartner, og koordinerer det bilaterale forskningssamarbeidet med Tsjekkia (og fem andre land).

EØS-midlene forbindes i Tsjekkia først og fremst med norsk bistand til bevaring av kulturarv, ettersom kulturarvprosjekter var den største enkeltsektor som mottok støtte i forrige periode (2004-2009). I den inneværende perioden ønsker vi fra norsk side å få oppmerksomhet også om andre programmer, spesielt de som omhandler forskning og helse.

 Ambassaden ønsker gjennom pressereisen å vise norsk kompetanse og erfaring særlig innen forskning og innovasjon. En av deltakerne, Martin Rychlik, er journalist som er spesialisert på spørsmål knyttet til forskning og utdanning. De andre to deltakerne er eksperter fra utdanningsdepartementet, Mr. Dalibor Stys, leder for avdelingen for forskning og utvikling, og Vitenskapsakademiet, Ms. Hana Sychrova fra Academy of Science, Tsjekkia. Begge arbeider med spørsmål knyttet til internasjonalt samarbeid og forskning og innovasjon, og er eksperter innen sine respektive felt.

Ambassaden ønsker også å vise at Norge har relevant kompetanse og erfaring i spørsmål knyttet til samarbeid mellom akademia og næringsliv, og arbeid med kommersialisering av forskning og innovasjon.”Center for Cardiological Innovation