News
Dec 8, 2017

Fremragende forskningsartikkel


 

Prisene for fremragende forskningsartikler for første halvår 2017 ble tatt i mot av f.v.: Geir E. Tjønnfjord, Nadja Katheder, Åsmund A. Fretland, Tobias Kaufmann, Øyvind S. Andersen og Ole J.B. Landsverk. Foto: Pål Bakke

 

Synliggjør svært viktig forskning

- Artiklene som belønnes frembringer svært viktige resultater, som vil være av betydning for fremtidig pasientbehandling. Det er en imponerende kvalitet og bredde i forskningen ved Oslo universitetssykehus, og flere av arbeidene har pågått over svært mange år og med bred faglig deltakelse internt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er vi er utrolig stolte av, sier direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland.

Det er hard konkurranse om disse prisene. Hvert år publiseres omlag 2000 vitenskapelige artikler fra sykehusets forskere, og inntil 25 av disse nomineres to ganger i året til pris for fremragende forskningsartikler. Det er klinikkenes forskningsutvalg som nominerer artiklene og en ekstern komité som evaluerer og endelig velger ut de seks verdige vinnerne.

Vinnerartiklene skal ha oppnådd internasjonal gjennomslagskraft eller utmerket seg på andre måter. Det kreves også at artiklene holder særs høy kvalitet og formidler viktige funn.

Teksten er skrevet og publisert av Hedda Holth ved OUS.

Posted by: Anonymous

Senter PhD-stipendiat Øyvind Senstad Andersen fikk tildelt pris for fremragende forskningsartikkel for første halvvår 2017.

Ultralyd kan avsløre hjertesvikt

Øyvind Senstad Andersen et al.

Estimating Left Ventricular Filling Pressure by Echocardiography, Journal Of The American College Of Cardiology.

Hjertesvikt betegner en tilstand der hjertets pumpefunksjon er svekket. Tilstanden er alvorlig og forekomsten av pasienter med denne diagnosen er økende. De rammede er først og fremst eldre. Utredning og behandling er en utfordring, da både symptomer og funn ofte er uspesifikke. Hos omtrent halvparten av pasientene med hjertesvikt er venstre hjertekammers funksjon normal, noe som gjør det vanskelig å stille diagnosen. Den optimale måten å stille diagnosen på, er ved å måle trykket i kammeret via et kateter som føres inn til hjertet via en blodåre. Dette er imidlertid en ressurskrevende prosedyre forbundet med visse komplikasjoner, og man har derfor søkt å finne alternative metoder. Per i dag er det gjort få studier som sammenligner de ulike metodene. I denne studien har man sett på om ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi) kan benyttes til å stille diagnosen. Metoden klassifiserte korrekt 87 % av pasientene til å ha henholdsvis normalt eller økt trykk i venstre hjertekammer. Dette indikerer at denne metoden, kombinert med klinisk vurdering, kan brukes for bedre å kunne identifisere pasienter med hjertesvikt, samt i oppfølgingen og behandlingen av disse pasientene. Resultatene er således et vesentlig fremskritt for hjertesviktdiagnostikk og er publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of the American College of Cardiology.

Forfattere: Øyvind S. Andersen, Otto A. Smiseth, Hisham Dokainish, Muaz M. Abudiab, Robert C. Schutt, Arnav Kumar, Kimi Sato, Serge Harb, Einar Gude, Espen W. Remme, Arne K. Andreassen, Jong-Won Ha, Jiaqiong Xu, Allan L. Klein, Sherif F. Nagueh.

Tekst av Øyvind Senstad Andersen.

Center for Cardiological Innovation