News
Aug 18, 2017

Markering av en ny hjerteultralydskanner på Rikshospitalet


 

Onsdag 16. august inviterte CCI til markering av en ny hjerteultralydskanner som skal lanseres under den presisjefylte ESC (European Society of Cardiology) kongressen i slutten av august.

Forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet og ingeniører ved GE Vingmed Ultrasound (GEVU) har i en årrekke samarbeidet med å utvikle en ultralydskanner som gjør det enklere for verdens kardiologer å diagnostisere forskjellige hjertesykdommer for å kunne tilby hver enkelt pasient målrettet behandling.

- Det er viktig å få overført kunnskapen som  leger innehar til kliniske verktøy som kommer pasienter til gode, vi kan ikke bare ha fokus på publikasjoner, sa senterleder Thor Edvardsen under markeringen av skanneren. Samarbeidet mellom klinikere og industri er vesentlig og har nå ført til enda et gjennombrudd, nemlig utviklingen av en ny metode kalt Myocardial Work. Et mulig bruksområde for den nye metoden er å avgjøre om en pasient er tjent med biventrikulær pacemaker eller ikke. Frem til nå har man ikke hatt gode nok metoder til dette formålet. Omtrent 40% av pasientene som har fått slik pacemaker, opplever dessverre ingen effekt av behandlingen.

Fra venstre; Professor Otto Smiseth (OUS), professor Eigil Samset (GEVU), Gunnar Hansen (GEVU), lege og stipendiat Øyvind Lie (OUS), professor Thor Edvardsen (OUS).

Posted by: Anonymous

- Til nå har man målt hjertefunksjonen som prosent sammentrekning, mens den nye metoden også måler hvor mye arbeid som gjøres i de ulike delene av hjertet. Ved hjelp av den nye metoden håper vi å kunne oppdage sykdom i hjertet på et tidlig stadium slik at behandlingen kan settes inn før sykdommen er kommet for langt, forteller professor Otto Smiseth til Dagbladet i forkant av markeringen.

.......

 

Myocardial Work

I fysikken kan vi regne ut arbeid som avstand multiplisert med kraft. Ved å gjøre noen forenklinger kan vi regne ut arbeidet som utføres i ulike deler av hjertet ved å multiplisereblodtrykk i venstre hovedkammer (surrogat for kraft) med forkortning i hjertemuskelen gitt som strain (surrogat for avstand). Tidligere har det vært nødvendig med invasiv måling av trykket i venstre hovedkammer, men den nyutviklede metoden  gjør dette ved hjelp av ultralyd i kombinasjon med vanlig blodtrykksmåling.

Beregning av arbeid i hjertet har en rekke potensielle bruksområder. Tilfeller hvor hjertet jobber usynkront eller hvor deler av hjertesmuskelen fungerer dårlig vil være eksempler på slike områder.


Dødeligheten ved hjertesykdommer har blitt kraftig redusert i
vestlige land de siste 30 årene. Dette har ifølge Edvardsen flere årsaker, men den viktigste er effektiv behandling av hjertesykdommer, og spesielt ved akutt hjerteinfark – skriver Dagbladet videre. En behandlingsmetode ved kronisk hjertesvikt er å operere inn en resynkroniserings-pacemaker, men dessverre får altfor få personer med hjertesvikt tilbud om dette. Smiseth håper at bruken av Myocardial Work kan føre til at flere pasienter kan motta forebyggende behandling i fremtiden.

CCI har også bidratt i utviklingen av verktøy for målinger av høyre hjertekammer med 3D ultralyd. Fordelen med 3D ultralyd er at kardiologer får en bedre oversikt av alle deler av hjertet. Dette kan etter hvert bidra til å avsløre de komplekse faktorene som bidrar til hjertesvikt, uten å ta i bruk invasive metoder som alltid medfører en viss risiko for komplikasjoner.
Den meget gode bildekvaliteten i den nye skanneren gjør det også enklere å diagnostisere nyfødte og barn.


Professor Otto Smiseth under markeringen


CCI ble etablert med støtte fra Norges forskningsråd og har som målsetting å utvikle neste generasjons ultralydskanner med integrere målinger av hjertebevegelse og elektrisk aktivitet.

..........

 

Mekanisk Dispersjon

Mye av forskningen i CCI er konsentrert rundt et nøkkeltall som kan beregnes fra en ultralydundersøkelse som kalles Mekanisk Dispersjon. Dette begrepet sier noe om i hvilken grad hjertet trekker seg sammen synkront, eller om forskjellige deler av hjertet trekker seg sammen til forskjellige tider. En lav dispersjon (f.eks. rundt 30 ms) er bra, mens en høy dispersjon (over 70ms) uttrykker fare for plutselig hjertestans. Referanseverdier for Mekanisk Dispersjon må etableres i forskjellige hjertesykdommer og kan variere fra den ene sykdommen til den andre. Dette nøkkeltallet kan beregnes ut fra kurver og tall som ultralyd-scanneren fra GE Vingmed Ultrasound genererer.

Videre ønsker forskere ved senteret å forstå den pasientspesifikke effekten av behandlingen på elektromekanisk oppførsel og optimaliser behandling på individnivå, samt bruke integrerte pasientspesifikke målinger sammen med avanserte matematiske metoder og simuleringsteknologi for å forbedre diagnostikk og lage prediktive modeller som kommer pasienten til gode.

For noen år siden skjedde det et annet gjennombrudd i forskningen. Forskere ved CCI og Oslo universitetssykehus oppdaget en ny metode kalt Mekanisk Dispersjon. Denne metoden kan si noe om risikoen for å utvikle hjertestans og den ble implementert av ingeniører ved GEVU i hjerteultralydskanneren som ble lansert i 2015.
Dette ble i sin tid omtalt i Dagsrevyen.

Den kliniske bruken av Mekansisk Dispersion er patentert av OUS
og forvaltet av Inven2, kommersialiseringsaktøren for forskning ved OUS og UiO.
GE har kjøpt en lisens på denne patenten, slik at kunder globalt kan benytte seg av metoden. OUS eier også patentet på Myocardial Work.

 

Les mer om forskningen:

A novel clinical method for quantification of regional left ventricular pressure-strain loop area: a noninvasive index for myocardial work

Strain echocardiography improves risk prediction of ventricular arrhythmias after myocardial infarction

Estimating Left Ventricular Filling Pressure by Echocardiography.

Center for Cardiological Innovation