News
May 5, 2017

SFI-forum


 

..........

Senter administrator Piritta Nyberg fortalte om formidling av senterets aktiviteter under årets SFI-forum, som også hadde rekorddeltagelse.

CCI har lyktes i å høste god medieomtale som er med på å profilere både senteret og den viktige forskningen senterets medlemmer gjør.

Forskningsrådet understrekte at det nå vil bli viktigere enn noen gang at SFI-sentrene selv tar ansvar for formidling av resultater i fremtiden.

Bilde Nils Ragnar Løvhaug / Nucleus
Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation