News
May 2, 2017

NCS Vårmøte


 

Flere sentermedlemmer vil holde presentasjoner under årets NCS Høstmøte i Trondheim 8-10 juni.

Blant foredragsholdere er overlege Mette Estensen, som kommer til å snakke om akutt hjertesykdom hos gravide, og senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa, som vil fortelle om risikovurdering og behandling av ventrikulære ekstrasystoler.

Senterleder Thor Edvardsen retter blikket mot fremtiden med foredraget "Kardiale bildeundersøkelser inn i fremtiden".

Se program for fullstendig oversikt.

Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation