News
May 2, 2017

Kurs om kvinnehjertet


 

........

Velkommen til kurs om kvinnehjertet 7. juni!

Hjerte-karsyke pasienter kan nå behandles selv etter de har fylt 80 år, som resultat av ny kunnskap og teknologi. Dette vil særlig komme kvinner til gode fordi de lever lengst.

På kurset Nytt om kvinnehjertet - Fra mors liv til 80+ vil blant annet overlege Bjørn Bendz fortelle om ny behandling av hjerteklaffsykdom, som gjør at pasienten kan få satt inn en ny hjerteklaff via lysken (TAVI).

Livsstil og svangerskap påvirker hjertet

Kurset er beregnet for helsepersonell, forskere og helsemyndigheter som vil oppdatere seg på den nyeste kunnskapen om kvinnehjertet i et livsløpsperspektiv.

Deltagerne får blant annet høre om hvordan livsstil og svangerskapsforgiftning påvirker hjertet, fra henholdsvis professor Dag Thelle fra Nasjonalforeningen for Folkehelse og professor Anne Cathrine Staff.

Kurset arrangeres av Nasjonalkompetansetjeneste for kvinnehelse, Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide, Folkehelseinstituttet og Nasjonalforeningen for Folkehelse.


Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation