News
Apr 24, 2017

Unikard skriver om studier gjennomført ved CCI


 

.........

Unikard skriver om studier gjennomført ved CCI. Studiene til senter Postdoc Kristin McLeod, Ida Skrinde Leren, MD, PhD, senter PhD-stipendiat Øyvind Senstad Andersen, MD og seniorforsker Mary Maleckar, PhD er omtalt. Du kan lese kort om følgende studier under.

- Ventricular structure in ARVC: going beyond volumes as a measure of risk.
- Combination of ECG and Echocardiography for Identification of Arrhythmic Events in Early ARVC.
- Estimating Left Ventricular Filling Pressure by Echocardiography.
- Studying dyadic structure–function relationships: a review of current modeling approaches and new insights into Ca (mis)handling

Posted by: Anonymous

 

Lovende ny modelleringsmetode basert på MR kan bidra til å avsløre sjelden hjertemuskelsykdom

McLeod K, Wall S, Leren IS, Saberniak J, Haugaa KH
Ventricular structure in ARVC: going beyond volumes as a measure of risk.
J Cardiovasc Magn Reson. 2016 Oct 14;18(1):73
PMID: 27756409

Arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati medfører destruksjon av hjertemuskelceller og økt mengde fett og bindevev i hjertet. Over tid endrer sykdommen hjertets struktur og funksjon, og kan forårsake alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans. Milde og tidlige tilfeller av sykdommen er vanskelig å oppdage, men strukturforandringene som kjennetegner sykdommen kan avdekkes med MR-bilder av hjertet. Manuell vurdering av MR-bilder er imidlertid både tidkrevende og gir rom for personlige feil. Nå har forskere ved Center for Cardiological Innovation i Oslo utviklet en ny modelleringsalgoritme basert på hjerte-MR som analyserer formen på hjertet automatisk. – skriver Unikard.

– Metoden er en ny tilnærming til bildediagnostikk ved ARVC der man vurderer den tredimensjonale strukturen til hjertekamrene og kvantifiserer grad av unormal fasong. Med de metodene som benyttes i dag vurderer man bare ventrikkelfunksjon og hjertekammerets diametre. Metoden kan hjelpe oss til å forstå hvordan ARVC utvikler seg og kan også være nyttig for å holde øye med sykdomsutviklingen hos hver enkelt pasient, sier førsteforfatter Kristin McLeod til Unikard.

 

Kan vurdere risiko for rytmeforstyrrelser ved ARVC med kombinert EKG og ultralyd

Leren IS, Saberniak J, Haland TF, Edvardsen T, Haugaa KH
Combination of ECG and Echocardiography for Identification of Arrhythmic Events in Early ARVC.
JACC Cardiovasc Imagin. 2016 Oct 14. pii: S1936-878X(16)30619-2.
doi: 10.1016/j.jcmg.2016.06.011. [Epub ahead of print]


Den sjeldne hjertemuskelsykdommen arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC) kan føre til alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død. Kombinasjonen av hjerteultralyd og EKG var bedre til å identifisere pasienter som hadde hatt alvorlige rytmeforstyrrelser enn de tradisjonelle elektriske målingene alene, ifølge en ny studie fra Center for Cardiological Innovation i Oslo. - Skriver Unikard i Hjertebloggen sin

– Resultatene fra studien vår kan kanskje bidra til at man i framtiden kan oppdage ARVC-pasienter som har høy risiko for arytmier på et tidlig tidspunkt, sier førsteforfatter Ida Skrinde Leren, MD, PhD til Unikard.

– Det viste seg at vi forbedret evnen til å identifisere de pasientene som hadde hatt arytmier ved å inkludere både EKG-funn og ultralydmål sammenliknet med å bruke de tradisjonelle elektriske målingene alene. Vi foreslår derfor at man i framtiden inkluderer både EKG og parametre fra ultralyd når man skal vurdere risikoen for arytmier hos pasienter med tidlig ARVC, fortsetter Skrinde Leren til Unikard.

Studien ble også kommentert i en lederartikkel i samme utgave av JACC Cardiovascular Imaging, der forfatterene løfter mekanisk dispersjon frem som et spennende ultralydverktøy for fremtiden.

 

Måler fylningstrykk nøyaktig med hjerteultralyd

Andersen OS, Smiseth OA, Dokainish H, Abudiab MM, Schutt RC, Kumar A, Sato K, Harb S, Gude E, Remme EW, Andreassen AK, Ha JW, Xu J, Klein AL, Nagueh SF 
Estimating Left Ventricular Filling Pressure by Echocardiography.
J Am Coll Cardiol. 2017 Apr 18;69(15):1937-1948. doi: 10.1016/j.jacc.2017.01.058
PMID: 28408024

Denne studien fra Center for Cardiological Innovation ved Oslo universitetssykeshus viser at man kan identifisere pasienter med høyt fylningstrykk i venstre hjertekammer presist ved hjelp av hjerteultralyd. Høyt fylningstrykk er et tegn på hjertesvikt. Gullstandarden for å måle fylningstrykket er med kateter i hjertet, men dette er ofte upraktisk. 450 pasienter med ulike hjertesykdommer ble inkludert i studien. Forskerne sammenlignet et sammensatt mål av ulike ultralydvariabler med resultater fra hjertekateterisering, og 87 % av pasientene med høyt fylningstrykk ble identifisert ved hjelp av ultralydmetoden. Når man kombinerte ultralyd med klinisk vurdering av pasienten, økte man andelen som ble riktig diagnostisert sammenlignet med ved å kun gjennomføre kliniske undersøkelser. – Skriver Unikard.

 

Simuleringsmodeller avslører viktige mekanismer i syke hjerter

Maleckar MM, Edwards AG, Louch WE, Lines GT
Studying dyadic structure–function relationships: a review of current modeling approaches and new insights into Ca (mis)handling
Clinical Medicine Insights: Cardiology 2017:11 1179546817698602
Review
Published on 12 Apr 2017  
DOI: 10.1177/1179546817698602

Kalsium regulerer en rekke funksjoner i hjertemuskelceller, og har stor innvirkning på den lange kjeden av hendelser som ender opp med at en hjertemuskelcelle trekker seg sammen. Ved hjerterytmeforstyrrelser, iskemisk hjertesykdom, hypertrofi og hjertesvikt er reguleringen av kalsium i hjertet forstyrret. Ved hjelp av avanserte datasimuleringsmodeller kan man få større innsikt i kalsiumhåndteringen i både friske og syke hjerter enn det man kan få utelukkende med bildediagnostiske verktøy. Simula Research Laboratory i Oslo jobber blant annet med å utvikle slike modeller, og i denne oppsummeringsartikkelen beskriver forskerne hvordan slik simulering har bidratt til den kunnskapen vi har om kalsiumhåndtering i hjertemuskelceller i dag. Spesielt de senere årene er det gjort store framskritt på området, og forskerne avslutter reviewet med å forespeile hvordan enda mer sammensatte simuleringsmodeller i framtida kan bidra til enda mer detaljert informasjon om forholdet mellom hjertemuskelcellers struktur og funksjon. – Skriver Unikard.

Center for Cardiological Innovation