News
Mar 26, 2017

Gabriel Balaban ble intervjuet av Titan


 

.......

Gabriel Balaban, M.Sc, PhD forsvarte sin doktoravhandling Adjoint Data Assimilation Methods for Cardiac Mechanics i januar og har fortalt Titan om sin forskning ved CCI.

Ved å bruke data fra medisinske ekkoloddbilder har Balaban sammen med sine kollegaer utviklet metoder som gjør det mulig å lage personlige modeller av hjertebevegelser. Leger bruker ekkobilder til å stille diagnoser og planlegge behandling av forskjellige hjertesykdommer. Bevegelsesmønsteret til hjertet sier noe om tilstanden og utviklingen av sykdommen.

– Men utviklingen av disse sykdommene påvirkes også av elastiske krefter og hjertemusklenes evne til å trekke seg sammen. Disse tingene kan man ikke se på bildene alene, men de kan i stedet beregnes ved hjelp av en matematisk modell utviklet for den enkelte pasient, sier forsker Gabriel Balaban til Titan.

Metodene Balaban har vært med på å utvikle gir modellen bedre oppløsning og nøyaktighet, og kan hjelpe leger med blant annet å plassere de elektriske ledningene til en pacemaker så nøyaktig som mulig, og dermed sikre bedre pasientbehandling i fremtiden.

Les mer på hjemmesiden til Titan.


Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation