News
Jan 24, 2017

Kristina Haugaa får tildelt midler fra Foreningen for hjertesyke barn


...........

Overlege Kristina Haugaa og sykepleier Katrine Onshuus Eriksen ved kardiologisk avdeling er tildelt forskningsstøtte på til sammen 780.000 kroner fra Foreningen for hjertesyke barn.

Overlege og førsteamanuensis Kristina Haugaa leder fagenheten for genetisk hjertesykdom ved kardiologisk avdeling, et fagfelt som er i stor vekst.
Midlene hun har fått tildelt skal brukes til å utarbeide felles landsdekkende retningslinjer for oppfølging og behandling av pasienter og familier med genetisk hjertesykdom.

Sykepleier Katrine Onshuus Eriksen jobber til daglig med voksne med medfødt hjertefeil og skal bruke midlene til å gjøre en kartlegging av psykososial status hos voksne med medfødt hjertefeil.
Målet med kartleggingen er  å utvide kunnskapsgrunnlaget slik at man kan bedre den helhetlige ivaretagelsen av pasientgruppen ved å tilpasse oppfølgningstilbudet.

Kristina Haugaa og
Katrine Onshuus Eriksen
Tekst av Hedda Holt (Oslo Universitetssykehus).
Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation