News
Nov 18, 2016

Halvveisevaluering av PhD-prosjekter


 

.......

Torsdag 17.11 ble det avholdt halvveisevaluering for PhD-prosjektene til Øyvind Lie, MD og Lars Dejgaard, MD.

PhD-prosjektet til Øyvind Lie  «Assessment of myocardial function and risk of ventricular arrhythmia in right ventricular cardiomyopathies» ble evaluert av seksjonsleder og overlege dr.med Erik Øie. Tilbakemeldingene var positive og Lie ligger godt an med sin progresjon. Hans hovedveileder er førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, MD, PhD og biveileder professor Thor Edvardsen, MD, PhD.

PhD-prosjektet til Lars Dejgaard «Risk of sudden death in cardiomyopathies» ble evaluert av overlege dr.med Thomas von Lueder. Dejgaard fikk positive tilbakemeldinger og ligger godt an med sin progresjon. Hans hovedveileder er førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, MD, PhD og biveileder professor Thor Edvardsen, MD, PhD og Thomas Helle-Valle MD, PhD.

Posted by: Anonymous
Kristina Haugaa, Øyvind Lie og Erik Øie.

Tekst av Øyvind Lie:

Torsdag 17/11 ble det avholdt halvveisevaluering for Øyvind Lie og hans PhD-prosjekt «Assessment of myocardial function and risk of ventricular arrhythmia in right ventricular cardiomyopathies». Hans veiledere er førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, MD, PhD og professor Thor Edvardsen, MD, PhD. Den eksterne evalueringen ble foretatt av dosent Erik Øie, dr.med og seksjonsoverlege på hjerteseksjonen, medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.

Under evalueringen presenterte Lie deres tre delprosjekter som omhandler utløpstraktsarytmi, treningsindusert arytmogen kardiomyopati og arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati. Delstudie 1 om utløpstraktsarytmi forsøker å besvaret spørsmålet: Hvor mange ventrikulære ekstrasystoler er for mange? Samtidig karakteriserer de pasientene som opplever alvorlig arytmi. Studien er konkludert og submittert. Delstudie to omhandler treningsindusert arytmogen kardiomyopati, en tilstand som forårsakes av svært høye treningsdoser hos mottakelige individer. Lie og veiledere beskriver fenotypen og fellestrekk med ARVC, og demonstrerer metoder som kan gjenkjenne pasienter som løper risiko for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Inklusjonen er komplett, og manuskriptet blir utarbeidet. Delstudie 3 omhander arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati. Pasienter med ARVC tåler ikke store treningsmengder, og det er vanskelig å gi dem anbefaling om fysisk aktivitet. Spesielt er det uklart om det er treningens intensitet eller varighet som er forbundet med økt sykdomsuttrykk. I denne studien vil de beskrive betydningen av intensitet og varighet i 100 ARVC-pasienter. Inklusjonen er komplett, og klar for analyse.

Ansvarlig for evalueringen, Erik Øie, var meget godt innsatt i arbeidene og stilte spørsmål om metode og statistikk, samt om det faglige innholdet. Det ble en god og fruktbar diskusjon om faget og også om det praktiske arbeidet videre. Han gav inntrykk av å være tilfreds med progresjonen i henhold til prosjektbeskrivelsen, og attersterte tilfredsstillende gjennomført halvveisevaluering.

 

Thomas von Lueder, Lars Dejgaard, Kristina Haugaa.

 

Tekst av Lars Dejgaard:

Lars Dejgaard gikk gjennom midtveisevaluering av sitt PhD prosjekt «Risk of sudden death in cardiomyopathies» torsdag 17/11-16. Han presenterte foreløpige resultater fra studien «Influence of vigorous physical exercise on patients with hypertrophic cardiomyopathy and genotype positive familymembers» og beskrev progresjon i de øvrige to pågående studier omhandlende mitralklaffprolaps og ventrikulær arytmi. Han fikk gode tilbakemeldinger fra bedømmelseskomiteen og ble vurdert å være på god vei i sitt doktorgradsprosjekt.

Center for Cardiological Innovation