News
Oct 31, 2016

Prof Thor Edvardsen mottok Inge Edler prisen


 

Etter overrekkelsen av Inge Edler prisen. Fra venstre docent Carl Meurling, overlege Anders Roijer, professor Thor Edvardsen og overlege Martin Stagmo.

 

Thor Edvardsen, avd leder, Kardiologisk avdeling, OUS og senterleder for Center for Cardiological Innovation mottok Inge Edler prisen for fremragende innsats for ekkokardiografiens utvikling 21. okt. på Lunds Universitetssykehus i Sverige. Han holdt et prisforedrag om moderne metoder for å måle funksjonen til venstre hjertekammer.

Inge Edler var kardiolog i Lund og oppdaget medisinsk bruk av ultralyd og ekkokardiografi sammen med fysiker Hellmuth Herz. Ekkokardiografi er det viktigste diagnostiske verktøyet til kardiologer og Inge Edlers oppdagelse har vært ekstremt viktig for moderne kardiologi.

Prisen ble første gang utdelt i 1990 og har siden blitt gitt til flere kjente personer innen ekkokardiografi, bl.a. Harvey Feigenbaum, Joe Kisslo, Liv Hatle, Jos Roeland, Roxy Senor och Mark Monaghan.

Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation