News
Oct 27, 2016

Corporation Innovation Day i Forskningsparken


 

 

Professor Otto Smiseth, klinikksjef for Hjerte-, lunge- og karklinikken på OUS og Eigil Samset fra GE Vingmed Ultrasound presenterte samarbeidet mellom industrien og sykehuset i CCI under årets Corporation Innovation Day torsdag 20. oktober 2016 i Forskningsparken.

Samarbeidet mellom OUS og GEVU går tilbake flere tiår og har ført til en rekke innovasjoner. Tett dialog mellom leger og ingeniører har bidratt til at løsningene som har blitt utviklet gir verdi for både lege og pasient.

Posted by: Anonymous

 

Det er forskjeller mellom den akademiske og industrielle verden. Der akademia har fokus på publikasjon av artikler har industrien sitt hovedmål rettet mot å få nye produkter raskt på markedet. Tidsperspektivet og språket skiller seg mellom faggruppene og derfor er det nødvendig med brobyggere som kan forstå begge sider. Å etablere god forståelse, kommunikasjon og tillit er viktig for å få til en god innovasjonsprosess hvor interessene til både akademikere, industri-aktører, sluttbrukere og pasienter blir ivaretatt.

Forskjellige støtteordninger fra blant annet Norges Forskningsråd, herunder SFI-ordningen, er meget nyttig for å fostre samarbeid mellom industrien og akademia. Deltagelse i et SFI har også vist seg å øke mulighetene for støtte gjennom andre ordninger – deriblant EU.

Professor Smiseth har for alvor begynt å tenke innovasjon de siste fem årene da samarbeidet mellom GEVU og OUS har blitt forsterket via CCI. Smiseth fikk sammen med sine kollegaer ideen om å måle trykket i hjertet med bruk av ultralyd. GEVU har vært en pioneer innen nye metoder for ultralydundersøkelser av hjertet.

I takt med økt samarbeid med industrien har man begynt å merke en holdningsforandring også blant forskere, der viktigheten av å translatere ideer ut på markedet har fått fornyet fokus.

Center for Cardiological Innovation