News
Oct 14, 2016

Disputas Wasim Zahid


.......

Cand.med. Wasim Zahid ved Intervensjonssenteret  og Center for Cardiological Innovation forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Myocardial function by echocardiography for risk stratification in patients with heart disease, torsdag 6. oktober i Grønt auditorium på Rikshospitalet.

Wasim Zahid har sammen med sine kollegaer sett på ekkokardiografiske undersøkelser og dens evner til å gi mer presis informasjon om forskjellige hjertesykdommer, utvikling av sykdomsforløpet og prognosen fremover. Studiene viste at ekkokardiografi kan skille mellom pasienter med store og små infarkter, trange og tette årer, og identifisere pasienter med høyere dødsrisiko.

Zahid et co har også også sett på rollen til ekkokardiografi hos pasienter med carcinoid sykdom. En type kreftsykdom hvor svulstene produserer spesielle stoffer som kan påvirke og skade andre organer, inklusive hjertet. Studiene tydet på at ekkokardiografi og enkelte blodprøvemarkører kan identifisere høyrisikopasienter. Dette er et viktig funn ettersom det er nødvendig å kunne identifisere disse pasientene så tidlig i sykdomsforløpet som mulig for å sikre tettere oppfølging og behandling.


Posted by: Anonymous
Wasim Zahid (i midten) med sine opponenter Professor Henrik Schirmer og Professor Leila Elif Sade til venstre.
Zahids veiledere Professor Thor Edvardsen og Professor Erik Fosse er til høyre.

Les mer på hjemmesiden til UiO.

Center for Cardiological Innovation