News
Oct 1, 2016

Genetisk hjertesykdom kan nå oppdages tidligere


......

Overlege Kristina Hermann Haugaa leder arbeidet på poliklinikken for pasienter med genetisk hjertesykdom på Rikshospitalet. For øyeblikket er det to leger og tre sykepleiere i deltidsstillinger som gjør arbeidet med å følge opp familiemedlemmer til pasienter som er blitt rammet av sjeldne genetiske hjertesykdommer.

​- Gjennom å ha denne poliklinikken har vi økt kunnskapen om en pasientgruppe hvor mange dessverre dør altfor unge. Man oppdager dessverre gjerne slik sykdom ved at noen får plutselig hjertestans, sier overlege Kristina H. Haugaa til Hedda Holth fra Oslo universitetssykehus.

Les hele saken på hjemmesiden til Oslo universitetssykehus.

Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation