News
Sep 29, 2016

CCI på CHFR Symposium på Holmenkollen


...........

 

Forrige uke samlet flere ledende internasjonale foredragsholdere i kardiologi og kardiovaskulær forskning seg på Holmenkollen under det årlige CHFR Symposiet for Hjertesvikt.

Flere av medlemmene i CCI presenterte sine postere og postdoktor Mathis Korseberg Stokke, som også er sentral i organiseringen av det årlige symposiet, sammen med assisterende professor Kristina H. Haugaa var chair for sessjonen om arytmier og resynkroniseringsterapi i hjertesvikt.

Senter PhD-stipendiat Øyvind Haugen Lie vant prisen for beste poster under sessjonen for diagnostiske og terapeutiske strategier for hjertesykdom med sin poster "V-3 QRS-duration of premature ventricular contractions relates to ventricular tachycardia in patients with outflow tract arrhythmia".

Symposiet, organisert i regi av Center for Heart Failure Research og Norheart, skaper et viktig sted for tilbakemeldinger, nettverk og samhandling med andre grupper og forskere i Norge og utlandet.

Posted by: Anonymous

 


Senter PhD-stipendiat Øyvind Haugen Lie, som også vant pris for beste poster i sessjonen for diagnostiske og terapeutiske strategier for hjertesykdom, foran sin poster torsdag 22. september.

Kort om studien (tekst av Øyvind Haugen Lie):
Utløpstraktsarytmi er generelt ansett som en ufarlig tilstand, men noen pasienter opplever likevel alvorlige hendelser som synkope og behandlingstrengende vedvarende ventrikkeltakykardi. I en studie av 52 pasienter med utløpsarytmi var økt QRS-bredde på ekstrasystolene (VES), samt en økt QRS ratio (VES QRS-bredde delt på sinusslagets QRS-bredde), forbundet med alvorlige arytmiske hendelser. En høy QRS ratio over eller lik 1.9 er tidligere forbundet med ekstrasystolisk utspring i den frie veggen av høyre ventrikkels utløpstrakt (RVOT), og dette utspringet var høysignifikant forbundet med alvorlige hendelser. Det kan foreligge en mer malign variant av utløpstraktsarytmi med utspring i RVOTs frie vegg.

Senter PhD-stipendiat LArs Dejgaard under sin posterpresentasjon på torsdag.

Kort om studien (tekst av Lars Dejgaard):

Senter PhD-stipendiat Lars Dejgaard presenterte posteren «Possible negative effects of overweight in hypertrophic cardiomyopathy mutation positive family members». Forskergruppen har vist en sammenheng mellom overvekt og endringer i hjertets struktur og funksjon hos ellers friske individer som er bærere av gener som kan gi hypertrofisk kardiomyopati. Overvekt var assosiert med økt masse av venstre hjertekammer og lett redusert venstre hjertekammer funksjon sammenlignet med de normalvektige genbærerne. De overvektige hadde større venstre hjertekammer masse også når man korrigerte for kroppoverflate og de hadde større forkamre. Noe overraskende hadde de overvektige genbærerne mindre volum i venstre hjertekammer enn de normalvektige. Forskergruppen konkluderte med at overvekt kan medvirke til utvikling av hypertrofisk kardiomyopati hos genbærer.

PhD-stipendiat Lars Gunnar Klæboe foran sin poster "Prognostic value of left ventricular deformation parameters in patients with aortic stenosis" torsdag 22. september.

Kort om studien (tekst av Lars Gunnar Klæboe):

Aortastenose er en av våre vanligste klaffesykdommer. Prognosen er relativt god så lenge pasientene er asymtpomatiske, men dette endres betraktelig når symptomer melder seg eller venstre ventrikkels pumpefunksjon reduseres. Da stiger risikoen for plutselig hjertedød eller død på grunn av hjertesvikt dramatisk. Innsetting av kunstig hjerteventil, enten kirurgisk eller kateterbasert, er meget god behandling ved aorta stenose, men å finne det optimale tidspunktet for intervensjon kan være problematisk. Dagens rettningslinjer benytter venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon som mål på hjertets pumpefunksjon, men denne reduseres først sent i sykdomsforløpet. Imidlertid kan strain ekkokardiografi påvise tegn til påvirket hjertemuskelfunksjon på et tidligere stadium. I denne studien undersøkte vi derfor om strain ekkokardiogarfi har prognostisk verdi hos pasienter med aorta stenose. Vårt hovedfunn var at mekanisk dispersjon var assosiert med økt dødelighet hos pasienter aorta stenose.

Senter PhD-stipendiat John Aalen foran sin poster og senter PhD-stipendiat Øyvind Senstad Andersen under sin posterpresentasjon torsdag 22. september.

Senter PhD-stipendiat Brede Kvisvik foran sin poster torsdag 22. september. PhD-stipendiat Tore Danielsen har samarbeidet med flere CCI medlemmer. Her er han foran sin poster på Holmenkollen.

 

BIDRAG FRA SENTERMEDLEMMER


Poster session I, Biomarkers and Cardiac Disease

High-sensitivity troponin T vs. I in acute coronary syndrome: Prediction of significant coronary lesions and long-term prognosis
Kvisvik B, Mørkrid I, Røsjø H, Cvancavora M, Rowe A, Eek C, Bendz B, Edvardsen T, Gravning J


Poster session III, Cardiac Function during Heart Failure and Exercise Training

Load sensitivity of septal function in left bundle branch block; septal contribution to left ventricular stroke work is completely lost with elevated afterload
Aalen J, Storsten P, Remme EW, Gjesdal O, Boe E, Skulstad H, Smiseth OA


Poster session IV, Cellular Signaling: Myocardial Function and Arrhythmias

Mechanisms underlying the frequency-dependence of triggered arrhythmias in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia type 1
Danielsen TK, Manotheepan R, Saderdini M, Leren IS, Edwards A, Vincet K, Lehnart SE, Sejerstad I, Haugaa KH, Stokke MK


Poster session V, Diagnostic and Therapeutical Strategies for Cardiac Disease

QRS-duration of premature ventricular contractions relates to ventricular tachycardia in patients with outflow tract arrhythmia
Lie OH, Saberniak J, Dejgaard L, Hegbom F, Anfinsen OG, Edvardsen T, Haugaa KH

Combining peak mitral inflow and annular velocities with left atrial strain improves estimation of left ventricular filling pressure
Andersen OS, Gude E, Skulstad H, Broch K, Andreassen AK, Smiseth O, Remme EW

Peak left atrial strain is determined by left ventricular systolic function and filling pressure
Andersen OS, Gude E, Skulstad H, Broch K, Andreassen AK, Smiseth O, Remme EW

Prognostic value of left ventricular deformation parameters in patients with aortic stenosis
Klæboe LG, Haland TF, Leren IS, Bekke RM, Røsjø H, Omland T, Gullestad L, Aakhus S, Haugaa KH, Edvardsen T


Poster session VI, Inflammatory Mediators and Metabolism

Possible negative effects of overweight in hypertrophic cardiomyopathy mutation positive family members
Dejgaard LA, Haland TF, Lie OH, Edvardsen T, Haugaa KH

 

Chair duty:

Developments in Cardiac Imaging
Chairs: Ivar Sjaastad, OUH, OoU and Otto Smiseth, OUH, OoU

Cellular Signaling in Heart Failure
Chairs: Ole M. Sejersted, OUH, OoU and William E. Louch, OUH, OoU

Arrhythmias and Resynchronization Therapy in Heart Failure
Chairs: Kristina H. Haugaa, OUH, OoU and Mathis K. Stokke, OUH, OoU


Center for Cardiological Innovation