News
Sep 27, 2016

Regionsmøte i Kardiologi


.........15. september var det regionsmøte i kardiologi på Rikshospitalet, ledet av professor Thor Edvardsen og professor Sigrun Halvorsen. Møtet tok for seg siste nytt innen kardiologi og blant foredragsholdere var professor Otto Smiseth som presenterte de nye retningslinjene for diastolisk funksjon.

Smiseth er en av verdens ledende eksperter innenfor feltet og har nylig presentert de nye retningslinjene, utarbeidet i samarbeid med European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) og American Society of Echocardiography (ASE), på flere internasjonale konferanser.

 

Seksjonsleder for invasiv seksjon, overlege Lars Aaberge snakket om fremtidsperspektiver for utredning og behandling av TAVI, mens seksjonsoverlege for arrytmiseksjonen Erik Kongsgård snakket om kvalitetsmål for kardielle implantater og elektrofysiologiske prosedyrer.

Posted by: AnonymousSenter PhD-stipendiat Lars Dejgaard presenterte forkningsgruppens nyoppstartede prosjekt "mitralklaffprolaps, mitral annulus disjunksjon og risiko for ventrikulær arytmi". Prosjektet inkluderer pasienter med en feil i hjertets mitralklaff, kalt mitralklaffprolaps.

Denne hjerteklaff-feilen er en velkjent årsak til klaffelekkasje og må i noen tilfeller opereres. Tidligere forskning har indikert at mitralklaffprolaps også gir økt risiko for farlige hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død, uavhengig av ev. tilstedeværelse av lekkasje.

Forskningsgruppen vil undersøke om ulike ultralydteknikker kan brukes til å identifisere mitralklaffprolaps pasienter med økt risiko for farlige hjerterytmeforstyrrelser.

Prosjektdeltakerne blir undersøkt med moderne hjerteultralyd inkludert 3D opptak, hjerte-MR, sykkeltest og en rekke andre undersøkelser. En del av pasientene får satt inn en liten mikrochip under huden som tar opp hjerterytmen i inntil 3 år.

Tekst av Lars Dejgaard.

Center for Cardiological Innovation