News
Jun 30, 2016

Kardiolog Kristina Haugaa fikk tildelt 12.semesterstudentenes undervisningspris for våren 2016


 

....

-Det er et privilegium å undervise så motiverte studenter som medisinstudenten er, og jeg får mye utbytte av det selv, sier Haugaa til Guro Flinterud fra UiO etter at Haugaa mottok 12. semesterstudentenes undervisningsprisen for våren 2016.

Haugaa er opptatt av god takhøyde og dialog med sine studenter og husker selv de beste lærerene fra sin studietid som dem som klarte å skape engasjement i undervisningen.

-Jeg starter dagen med å lese journalene til alle pasientene som ligger inne ved kardiologisk avdeling og noterer meg dem som har sykdommer og symptomer som passer til dagens tema. Når pasienten har samtykket kopierer jeg alle EKG til dagens pasienter så jeg kan vise dem for studentene etter undersøkelsen. Så tar jeg imot studentene og vi går kort igjennom dagens tema, og hva som er viktig i anamnesen for akkurat dagens tema, forteller Haugaa om hvordan hun legger opp undervisningen til Flinterud fra UiO.

Les mer om intervjuet med kardiolog og førsteamanuensis Kristina Haugaa i nyhetsbrevet fra Hjerte-, lunge- og karklinikken. Du kan også lese om disputasen til senter PhD-stipendiat Nina Eide Hasselberg og besøket fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation