News
Jun 23, 2016

Edvardsen i et intervju med Den norske legeforeningen om hvorfor han er kardiolog


 

......

Senterleder professor Thor Edvardsen, MD, PhD er også avdelingsleder for kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Han har jobbet med kardiologi for 20 år og er stolt over å være ansatt på OUS.

Mest av alt er han stolt og imponert over de flinke ansatte i hans avdeling som i følge Edvardsen er ekstremt dedikerte og genuint opptatte av å gjøre en god jobb. Det er lett å være sjef når ansatte elsker jobben de gjør - sier Edvardsen i et videointervju med Tidsskrift for Den norske legeforeningen.

OUS har en lang tradisjon med doktorgrader og prof Edvadsen har vært bi- eller hovedveileder for 18 stipendiater som har fullført en PhD de siste ti årene. Til tross for at Edvardsen har ca 200 internasjonale publikasjoner bak seg, er det stadig like givende å få akseptert en artikkel i et medisinsk tidsskrift, spesielt da det oftest foreligger flere år med forskning og arbeid i bakgrunn.

Takket være tildelt finansiering fra Norges forskningsråd har CCI som et SFI-senter klart å løfte frem flere dyktige stipendiater med høy vitenskapelig produksjon og i samarbeid med industrien har senteret vært delaktig i utvikling av nye produkter innenfor hjerteultralyd som har nådd markedet og sikret bedre pasientbehandling.

Posted by: Anonymous

 

Edvardsen har vært styreleder for vitenskapskomiteen i European Association of Cardiovascular Imaging og ledet arbeidet med europeiske retningslinjer for bildediagnostikk innen kardiologi de siste fire årene. Gjennom dette vervet og på grunn av forskningsvirksomheten både ved OUS og CCI har han blitt invitert til å holde foredrag i mange land rundt om i verden for å undervise og dele om hans erfaring og kunnskap innen kardiologi og bildediagnostikk.

Edvardsen annonsert under EuroEcho Imaging konferansen forrige jul at han også deltar i det prestisjetunge valget for den nye presidenten i EACVI for perioden 2018-2020. Resultatene blir offentliggjort høsten 2016.

Edvardsen er aktiv i klinisk og eksperimentell forskning på området myokardfunksjon og har omfattende kunnskap om hjerteultralyd, MR (magnetresonanstomografi), CT (computertomografi) og hemodynamikk (fysiologisk funksjon av blodsirkulasjon). Han har tatt sin MD ved Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen og hans PhD ved Universitetet i Oslo.

Center for Cardiological Innovation