News
May 23, 2016

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Rikshospitalet og CCI


 

La oss bygge SFI-ordningen opp, ikke ned - sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når han besøkte Rikshospitalet og CCI fredag 21. mai.

Kunnskapsministeren fikk overrakt en rapport publisert av Forskningsrådet som viser resultater fra de første 14 sentrene i SFI-ordningen. Rapporten viser at sentrene har bidratt til sterke og gode samarbeidsrelasjoner mellom fremragende forskningsmiljøer og næringsliv.
Dette skaper innovasjon.
Blant annet er deler av ultralydapparatet Vivid E95 utviklet i samarbeid med GE Vingmed Ultrasound, Rikshospitalet og forskere ved CCI et godt eksempel på dette.

- Jeg er ikke i tvil om at dette vil redde svært mange liv over hele verden. Ultralydapparatet er hjertelegers viktigste verktøy, og når vi får så klare bilder som dette har det stor betydning for å gi riktig diagnose og behandling, sier professor i kardiologi og senterleder ved CCI, Thor Edvardsen til Norges forskningsråd.

Posted by: Anonymous

- Gjennom samarbeidet ved CCI har vi klart å korte ned tiden fra utvikling til produkt. Det er helt avgjørende for oss konkurransemessig, og det gjør også at utviklingen raskere kommer pasientene til gode internasjonalt, sier Gunnar Hansen, GE Vingmed Ultrasounds forskningsansvarlige ved senteret til Norges forskningsråd.

Statsråden fikk møte pasient Thomas Abrahamsen under sitt besøk. Abrahamsen ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse etter at han opplevde et stumt hjerteinfarkt, et infarkt uten klare symptomer. Abrahamsen selv trodde han hadde influensa. Han ble undersøkt med ultralyd som viste at han hadde gjennomgått et infarkt og at han sto i fare for å kunne få alvorlige nye hendelser. Han fikk derfor operert inn en hjertestarter dagen før statsrådets besøk og kan reise hjem allerede påfølgende dag. Hjertestarteren er et lite apparat som gir et elektrisk støt og får hjertet i gang igjen dersom det oppstår en farlig rytmeforstyrrelse eller stanser.

- Da jeg først skjønte at noe alvorlig var på gang ble jeg først redd og usikker. Derfor har jeg satt veldig pris på den tryggheten og medmenneskeligheten som har møtt meg på Rikshospitalet, fortalte Abrahamsen til kunnskapsministeren.

Da Isaksen spurte om Abrahamsen han tenkt over all forskning som ligger bak behandlingen han har fått, viste det seg at Abrahamsen faktisk kjenner en som jobber med utvikling hos GE Vingmed Ultrasound i Horten, der de produserer hjerteultralydutstyret Vivid E95.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet og CCI senterleder Thor Edvardsen da de besøkte pasient Thomas Abrahamsen på Rikshospitalet.

En viktig del av forskningen i CCI er konsentrert rundt en metode for å berenge risiko for plutselig hjertestans. Metoden kan beregnes fra en ultralydundersøkelse og kalles Mekansik Dispersjon. Dette begrepet sier noe om i hvilken grad hjertet trekker seg sammen synkront, eller om forskjellige deler av hjertet trekker seg sammen til forskjellige tider. En lav dispersjon er bra, mens en høy dispersjon uttrykker fare for plutselig hjertestans. Denne målingen kan beregnes ut fra kurver og tall som ultralydscanneren fra GE Vingmed Ultrasound genererer. På grunn av de overbevisende resultatene som CCI’s vertsinstitusjon kom frem til og den oppmerksomhetene disse har fått internasjonalt utvidet GEVU funksjonaliteten i verktøyet "AFI" (Automatic Functional Imaging) med en ny fargevisualisering som viser når hver del av hjertet trekker seg sammen og en ny indeks kalt Peak Strain Dispersion.
Referanseverdier for Mekanisk Dispersjon må etableres i forskjellige hjertesykdommer og kan variere fra den ene sykdommen til den andre.
Førsteamanuensis Kristina Haugaa sammen med prof Thor Edvardsen sammen med andre medarbeidere i CCI var de første som beskrev sammenhengen mellom Mekanisk Dispersjon og risiko for arytmi. Den kliniske bruken av Mekansisk Dispersion er patentert av OUS. GE har kjøpt en lisens på denne patenten, slik at kunder i USA kan benytte seg av metoden.

 

Førsteamanuensis og forskningsleder ved senteret Kristina Hermann Haugaa, leder for hjerte-, lunge- og karklinikken professor Otto Smiseth, Arvid Hallén, ansvarlig fro SFI-ordningen hos NFR Liv Jorunn Jenssen og Gunnar Hansen etter besøket hos Abrahamsen.


Kunnskapsministeren er positiv til at samarbeidet også fortsetter mellom partnere også etter endt økonomisk støtte fra NFR. Senterleder Thor Edvardsen er svært fornøyd med samarbeidet så langt og understreker at relasjonene som er skapt mellom forskere og industrien i CCI vil også bli utviklet videre etter endt finansieringsperiode.

Edvardsen sier videre at han setter pris på hvor støttende NFR har vært og at senteret også er nyttig for kardiologisk avdeling ved sykehuset.

Administrerende direktør ved OUS, Bjørn Erikstein sier at CCI har vist hvor nyttig tverrfaglig samarbeid er, og han tror at samarbeidet mellom MatNat (matematisk-naturvitenskapelig fakultet) og MedTek (Medisinsk Teknologi) ved Universitetet i Oslo vil bare bli viktigere og viktigere med årene som kommer.

Arvid Hallén med Thor Edvardsen og Bjørn Erikstein i påvente av statsråden.

 

Til stede under besøket var også representanter fra Khrono , NFR og Finansavisen (faksimile med tillatelse av Finansavisen), som skrev om besøket i dagens avis.
Center for Cardiological Innovation