News
Apr 15, 2016

Unikard omtaler studier ved CCI


 

 

Unikard har omtalt studiene til senter PhD-stipendiater Siri Kallhovd og Jørg Saberniak, som begge har forsket på ARVC (arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati). Dette er en arvelig hjertemuskelsykdom som kan medføre plutselig hjertestans og er blant de vanligste årsakene til plutselig død blant idrettsutøvere. Under sykdomsprosessen blir muskelceller i hjertet i både høyre og venstre hjertekammer gradvis erstattet av fett og bindevev. Dette forårsaker at hjertets pumpeevne svekkes betydelig og bidrar til økt risiko for alvorlige  hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død.

Rytmeforstyrrelsene ved ARVC kan oppstå i utløpstrakten til høyre hjertekammer og i sykdommens tidlige faser er den vanskelig å skille fra mer ufarlige hjerterytmeforstyrrelser fra samme område, omtalt som ventrikkeltakykardi i utløpstrakten til høyre ventrikkel (RVOT-VT). Å stille feil diagnose kan ha store konsekvenser, ettersom ARVC og RVOT-VT  behandles på ulike måter. Nå har forskere ved CCI vist at hjerteultralyd, hjerte-MR  og 24 timers EKG kan være nyttige verktøy for å stille sikkere diagnose og for å kunne gi målrettet behandling.

Les omtalen og se videoen på unikard.org

Siri Kallhovd ble tildelt tredje pris for unge forskere for sin studie under E-Health and Bioengineering -konferansen i Iasi i november 2015.
Jørg Saberniak ble tildelt pris for fremragende forskningsartikkel av Oslo universitetssykehus for en tidligere studie rundt ARVC i april 2015.

Posted by: Anonymous

Center for Cardiological Innovation