News
Apr 15, 2016

Senter Ph.D-stipendiat Nina Eide Hasselberg skal disputere


 

Cand.med. Nina Eide Hasselberg ved Institutt for klinisk medisin og Center for Cardiological Innovation vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Function and Clinical Outcome in Heart Failure, onsdag 27. april. Hennes hovedveileder er førsteamanuensis Kristina Hermann Haugaa.

Nina Eide Hasselberg har i sin avhandling, sammen med flere medarbeidere fra senteret, brukt hjerteultralyd med nye analysemetoder som kalles deformasjon (engelsk: strain), til å vurdere pasientens arbeidskapasitet og risiko for hjerterytmeforstyrrelse og død.

Hos pasienter med hjertesviktpacemaker var de nye ultralyd-analysemetodene det beste verktøyet til å forutsi økt risiko for død, hjertetransplantasjon eller alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Funnet er viktig idet disse hendelsene er fryktede og vanlige komplikasjoner ved hjertesvikt. Forskerne foreslår at de nye ultralyd-analysemetodene bør inngå i pasientvurderingen for å optimalisere behandlingen. Blant annet innebærer det å in-operere en hjertestarter til de pasientene med høyest risiko for plutselig hjertedød.

Les mer på hjemmesiden til UiO

Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation