News
Feb 19, 2016

Forskning ved CCI


 


 

I løpet av det siste året har forskning ved CCI fått mye oppmerksomhet og UNIKARD, som jobber for bedre kvalitet og økt satsning på kardiovaskulær forskning, er blant de som har skrevet mye om resultatene fra forskerne ved CCI. Flere av disse studiene er også publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter innen hjerte- og karsykdom.

Mange av senterets PhD-stipendiater er blitt intervjuet og viktig, ny kunnskap om sjeldne genetiske hjertesykdommer som CPVT, ARVC og langt QT-tid-syndrom er blitt formidlet til et større publikum.

Økt kunnskap har ført til utvikling av nye ultralydmetoder som kan bidra til å påvise sykdomstegn ved genetiske hjertesykdommer tidligere og vurdere enkeltpasienters risiko for plutselig død. Blant annet er det vist at ujevn hjertekontraksjon er en risiko for hjerterytmeforstyrrelse og at ultralyd måler dette bedre enn de metodene som i dag brukes.

Posted by: Anonymous

 

Langt QT-tid-syndrom er en sykdom der funksjonen til ionekanalene som transporterer kalium er forstyrret og resulterer i at QT-intervallet på eletrokardiogrammet (EKG) blir forlenget. Dette gir økt risiko for livstruende ventrikkelarytmier. Studien, med Ph.D-stipendiat Ida Skrinde Leren som førsteforfatter, er publisert i JACC Cardiovascular Imaging, og viser at både den systoliske og diastoliske hjertefunksjonen er lett redusert og at dysfunksjonelle ionekanaler kan medføre mekaniske forandringer hos personer med langt QT-tid-syndrom. Artikkelen vant pris for beste artikkel fra OUS andre halvår 2015.

Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC) er en arvelig sykdom som medfører økt celledød med fett- og bindevevsdannelse i hjertet og redusert pumpekraft. Sykdommen er ofte forbundet med en vesentlig risiko for potensielt dødelige ventrikkelarytmier, noe som kan føre til plutselig hjertestans. Ph.D-stipendiat Jørg Saberniak er førsteforfatter i studien som viser at hardtrening også har negativ effekt på hjertefunksjonen til pasienter med ARVC og familiemedlemmer som er bærere av den samme genfeilen. Sykdommen er trolig skyldig i 3-4% av dødsfall relatert til idrett. Studien er publisert i European Journal of Heart Failure og vant pris for beste artikkel fra OUS første halvår 2015.

Hjerteultralydmålinger kan si noe om pumpefunksjonen til hjertet. For første gang er det vist sammenhengen mellom svekket pumpefunksjon i venstre hjertekammer og lav fysisk arbeidskapasitet hos pasienter med hjertesvikt og bevart ejeksjonsfraksjon, dette er gjort av forskere ved CCI. Studien med Ph.D-stipendiat Nina Eide Hasselberg som førsteforfatter er publisert i European Heart Journal - Cardiovascular Imaging.

 

................

 

Nesten halvparten av de som får ablasjonsbehandling mot atrieflimmer opplever at hjerterytmeforstyrrelsene kommer tilbake på et senere tidspunkt. Atrieflimmer er spontane hjerterytmeforstyrrelser som går over av seg selv og er delvis forårsaket av elektriske impulser i lungevenene. Ved å gjennomføre en hjerteultralydundersøkelse av venstre forkammer før ablasjonsbehandlingen, kan legene forutsi hvilke flimmerpasienter som har størst risiko for tilbakefall av atrieflimmer etter ablasjonsbehandlingen. Sebastian Sarvari, MD, PhD er førsteforfatter i studien som er publisert i European Heart Journal - Cardiovascular Imaging.

"Ekkokardiografi – ultralyd av hjertet – er det mest brukte billedverktøyet for å diagnostisere hjertesykdom. Standardekkokardiografi gir todimensjonale bilder, men det er forventet at mer avansert 3D-ultralydteknologi etter hvert vil kunne gjøre 2D-apparatene overflødige. I doktorgraden sin – gjennomført ved Sykehuset i Vestfold og Center for Cardiological Innovation, Oslo universitetssykehus – har imidlertid Vidar Ruddox vist at 2D-ultralyd fortsatt har stor klinisk verdi i undersøkelser av hjertepasienter." - skriver UNIKARD 15. november.
– Det viste seg at leger i spesialisering etter svært kort opplæring faktisk kan bruke lommeultralydapparatet til å utelukke akutte tilstander i hjertet, forteller Ruddox, MD, PhD.

Seniorforsker Espen Remme har sammen med sine medforfattere publisert artikkelen "Factors determining the magnitude of the pre-ejection leftward septal motion in left bundle branch block". De undersøkte faktorer som påvirker størrelsen på en abnormal septumbevegelse ved venstre grenblokk. Det viste seg at størrelsen på septumbevegelsen hang sammen med hvor fort forskjellen i trykk mellom venstre og høyre side av skilleveggen økte. Studien er publisert i Europace.

 

Les mer om forskning ved CCI omtalt i UNIKARD


Seniorforsker Espen Remme har sammen med sine medforfattere publisert artikkelen "Factors determining the magnitude of the pre-ejection leftward septal motion in left bundle branch block". Studien er også omtalt i Unikard.
Hvorfor beveger skilleveggen mellom hjertekamrene seg unormalt ved venstre grenblokk?
04.02.2016 www.unikard.org
Senter Ph.D-stipendiat Ida Skrinde Leren i et videointervju til UNIKARD om CPVT, en sjelden genetisk sykdom som forårsaker plutselig hjertestans.
Nadolol hindrer alvorlige hjerterytmeforstyrrelser ved CPVT
14.12.2015 www.unikard.org
Vidar Ruddox, MD, PhD til Unikard om håndholdt hjerteultralyd og viktigheten av 2D-ultralyd som verktøy for undersøkelser av venstre hjertekammer.
Bruk av 3D- og lommeultralyd i rutineundersøkelser av hjertet (doktorgrad)
16.11.2015 www.UNIKARD.org

UNIKARD om Sebastian Sarvari, MD, PhD og studien "Strain echocardiographic assessment of left atrial function predicts recurrence of atrial fibrillation." som er publisert i European Heart Journal - Cardiovascular Imaging.
Kan forutsi gjentatt atrieflimmer med hjelp av hjerteultralyd
10.11.2015 www.UNIKARD.org

UNIKARD om senter PhD-stipendiat og lege Nina Eide Hasselbergs studie "Venstre ventrikkel-markører for dødelighet og ventrikkelarytmier blant hjertesviktpasienter på kardial resynkroniseringsterapi", publisert i European Heart Journal – Cardiovascular Imaging.
Hjerteultralyd kan forutsi arytmi og død etter resyknoriseringsterapi ved hjertesvikt
14.10.2015 www.UNIKARD.org

UNIKARD om det årlige CHFR Symposiumet på Holmenkollen.
Mange av senterets stipendiater presenterte sine postere der også i 2015.
65 gode grunner til hjertesvikt-optimisme
07.10.2015 www.UNIKARD.org

Samarbeidet mellom CCI, GE Vingmed Ultrasound og Oslo universitetssykehus har resultert i en metode som automatisk deler bilder fra 3D-ultralyd av høyre hjertekammer i ulike segmenter og gjør resultatene enklere å analysere.
Automatisk metode forenkler ultralydanalyser av høyre hjertekammer
05.09.2015 www.UNIKARD.org

Studien til senter PhD-stipendiat Wasim Zahid blir omtalt på hjertebloggen til UNIKARD.
Hjerteultralyd kan avsløre risiko for pasienter med kreftlignende sykdom i tarmen
01.10.2015 www.UNIKARD.org
UNIKARD om ESC-kongressen 2015 i London. Bidrag fra tirsdag.
Markante norske birdag på Europas største hjertekongress (tirsdag)
09.09.2015 www.UNIKARD.org
UNIKARD om ESC-kongressen 2015 i London. Bidrag fra mandag.
Markante norske birdag på Europas største hjertekongress (mandag)
09.09.2015 www.UNIKARD.org
UNIKARD om ESC-kongressen 2015 i London. Bidrag fra lørdag.
Markante norske birdag på Europas største hjertekongress (lørdag)
09.09.2015 www.UNIKARD.org
Lanseringsfeiringen av Vivid E95 blir omtalt i UNIKARD Bransjenytt.
Lanserer revolusjonerende norsk hjerteultralydmaskin
03.09.2015 www.UNIKARD.org

Studien til sentermedlem Marit Kristine Smedsrud, MD, PhD er omtalt i UNIKARD.
Markører i blodet kan gi info om svekket hjertefunksjon ved koronarsykdom
26.06.2015 www.unikard.org

Senter PhD-stipendiat Ida Skrinde Leren er førsteforfatter i en studie om lang QT-tid-syndrom som er publisert i JACC Cardiovascular Imaging og også omtalt i hjertebloggen til UNIKARD.
Redusert hjertefunksjon ved lang QT-tid-syndrom
29.05.2015 www.unikard.org
Studien til senter PhD-stipendiat Nina E. Hasselberg er omtalt i UNIKARD
Ultralyd kan identifisere hjertesviktpasienter med lav fysisk arbeidskapasitet
15.05.2015 www.unikard.org
Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa og PhD-stipendiat ved sentret Jørg Saberniak om arytmogen høyre ventrikkel myopati (ARVC) 
- Ingen grunn til å være redd trening
04.05.2015 www.unikard.org

Studien til PhD-stipendiat Jørg Saberniak er nevnt i UNIKARD 
Hardtrening svekker hjertefunksjonen ved arvelig hjertesykdom
13.03.2015 www.unikard.org
Studien til forskerlinjestudent Thomas Muri Stokke er omtalt i UNIKARD.
Lommeultralyd: Oppdager klaffesykdom etter få timer opplæring
13.02.2015 www.unikard.org
Studien til PhD-stipendiat Jørn Bersvendsen er nevnt i UNIKARD 
Helautomatisk metode kan forenkle hjerteklaffoperasjon
12.02.2015 www.unikard.org

Center for Cardiological Innovation