News
Dec 11, 2015

Pris for fremragende forskningsartikkel


 

Bildene er tatt av Børge Einrem

Ph.D stipendiat Ida Skrinde Leren, sammen med sine medforfattere, mottok 11. desember Oslo universitetssykehusets pris for fremragende forskningsartikkel for "Cardiac Mechanical Alterations and Genotype Specific Differences in Subjects With Long QT Syndrome" publisert i JACC Cardiovascular Imaging.

Prisen er på 50 000 nok og skal være både en inspirasjon for forskningsmiljøene ved sykehuset samtidig som den synliggjør forskningsresultater. Kravene for denne prisen er høye; det forventes internasjonal gjennomslagskraft, formidling av viktige funn og særdeles høy kvalitet av artikkelen. Midlene er øremerket videre forskning.

Posted by: Anonymous

Ny kunnskap om arvelig hjertesykdom

Ida S. Leren et al

Cardiac Mechanical Alterations and Genotype Specific Differences in Subjects With Long QT Syndrome

Lang QT-tid syndrom (LQTS) er en arvelig hjertesykdom som fører til feil i hjertets elektriske system og som gir økt risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død.  Tilstanden er forholdsvis sjelden, men er likevel en viktig årsak til plutselig hjertedød hos unge. Normal elektriske aktivitet i hjertet forutsetter transport av salter, eller ioner. Disse saltene transporteres gjennom spesielle kanaler, kalt ionekanaler. LQTS skyldes feil i arvematerialet, som igjen medfører defekte ionekanaler. Når disse kanalene ikke fungerer normalt, kan dette føre til hjerterytmeforstyrrelser. Forskjellige typer ionekanaler er involvert i hjertets elektriske impulser, og defekter i ulike kanaler gir forskjellige sykdomsvarianter. I denne studien har man sammenlignet hjertefunksjonen hos pasienter med LQTS med hjertefunksjonen hos friske personer. Leren og medarbeidere kunne vise at selv om hjertefunksjonen var innenfor normale referanseområder hos pasienter med LQTS, var den redusert sammenliknet med friske personer. Forfatterne påviste også forskjeller i hjertets sammentrekningsevne mellom pasienter om hadde defekter i ulike ionekanaler. Funnene indikerer at LQTS ikke bare påvirker hjertets elektriske funksjon, men også hjertet mekaniske pumpeevne. Dette er første gang det er vist at en elektrisk ionekanalssykdom påvirker hjertets pumpeevne og at denne er varierer mellom de ulike sykdomsvariantene. Denne typen kunnskap gir økt forståelse for hvordan elektrisk og mekanisk hjertefunksjon henger sammen, og kan på sikt kunne øke muligheten for bedre forebygging og behandling av livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

Forfattere: Ida S. Leren, Nina E. Hasselberg, Jørg Saberniak, Trine F. Håland, Erik Kongsgård, Otto A. Smiseth, Thor Edvardsen, Kristina H. Haugaa

Tidsskrift: JACC Cardiovascular Imaging
PMID: 25890583


Først publisert av Hedda Holth på www.oslo-universitetssykehus.no

Center for Cardiological Innovation