News
Oct 1, 2015

CCI videreføres for en ny treårsperiode


 

Center for Cardiological Innovation fikk gode skussmål i halvveisevalueringen av senteret og videreføres for en ny treårsperiode uten iverksetting av spesielle tiltalk som følge av evalueringen.

CCI ble evaluert av Professor Jan Engvall, Linköpings universitet, Sverige,
Prof. Dr. Rolf Krause, Università della Svizzera italiana, Sveits,
Professor David Williams, Loughborough University, Storbritannia (panelleder) og Dr. Mattias Lundberg, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Sverige.

CCI takker alle medlemmer og alle involverte for en meget bra innsats!

Les mer om dette på www.nfr/sfi.no
Evalueringene kan leses på www.nfr/sfi.no

Posted by: Anonymous
Center for Cardiological Innovation