News
Sep 23, 2015

Kristina Haugaa fikk 10 000 nok fra LHL Oslo Vest lokallag


 

Førsteamanuensis og overlege Kristina Haugaa, MD, PhD fikk tildelt 10 000 nok fra LHL Oslo Vest lokallag tirsdag 22. september til forskning på hjerte- og karsykdommer.

Haugaa holdt en presentasjon om plutselig hjertestans og risikofaktorer rundt det. Plutselig hjertestans forårsaker over 4500 dødsfall i året i Norge alene. "Vi trenger bedre metoder for å finne risikopasienter før katastrofen inntreffer" - sier Haugaa. Dette har vært forskningsfokus for både Haugaa og CCI i flere år.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende. Organisasjonen har 260 lokallag og en samlet medlemsmasse på rundt 47 000.

Haugaa holdt sin presentasjon i Schafteløkken's lokaler på Frogner den 22. september. Arrangementet ble organisert av LHL Oslo Vest lokallag, med Randulf Meyer og Inger Skaurum Frydendal blant flere.

Posted by: Anonymous

 

Bernhard Rudjord, representat i fylkesutvalget til LHL Oslo og medlem av Oslo Vest lokallag.

Lokallagene i LHL har en variasjon av tiltak for sine medlemmer inkludert treningsaktiviteter, kurs, likemannstiltak og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket. Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats.

Randulf Meyer og Inger Skaurum Frydendal fra LHL Oslo Vest lokallag overleverer Kristina Haugaa
en sjekk på 10 000 nok.
Center for Cardiological Innovation