News

General

Dec 30, 2019
Category: General
Posted by: piritta

cover bilde til hjemmesiden, publisert

Aug 15, 2019
Category: General
Posted by: piritta

 

bilde tatt av Hedda Holth, OUS, Thor, Kristina, Eigil .....

GE Vingmed Ultrasound sammen med Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, KU Leuven, Universitetet i Maastrich, Jessa sykehus i Belgia og Medaphor fikk nylig innvilget 1,6 millioner euro til et Marie Curie prosjekt som skal utnytte kunstig intelligens til å diagnostisere en rekke hjertelidelser. Flere av de internasjonale partnerene i det nye prosjektet har tidligere vært sentrale i CCI ‘s internasjonale forskningssamarbeid. I løpet av årene har nettverket og kompetanseutvekslingen blitt styrket gjennom felles workshops, studier presentert både på nasjonale og internasjonale konferanser og ikke minst, utveksling av studenter og fagpersonell.

Foto: Hedda Holt, OUS
Fra venstre: Senterleder Thor Edvardsen, leder for kardiologisk forskning ved senteret Kristina Haugaa og senterkoordinator Eigil Samset.
 

 

 

– Jeg tror vi innfridde på alle elementer: Et sterkt faglig miljø, et godt fundert faglig prosjekt og et gjennomarbeidet treningsopplegg for doktorgradsstudentene. EU vil bygge menneskekapital og sørge for at de som er med virkelig får mye igjen. Jeg tror også at nytteverdien ga oss uttelling, å kombinere avansert teknologi og kunstig intelligens med hjertesykdom er viktig og aktuelt. – Sier CCI senter koordinator Eigil Samset til Forskningsrådet.

Gjennom opplæring og kunnskapsutvikling i et fokusert forskningsprosjekt, vil MARCIUS gi Europa neste generasjon av forskere som har den tverrfaglige forståelsen nødvendig for å utvikle teknologier som fungerer i kliniske omgivelser. Prosjektet ble nylig omtalt av Norges Forskningsråd.

May 3, 2019
Category: General
Posted by: piritta

 

leger, ekko på radium .....

Nå er en egen ekko-lab for hjerteundersøkelse endelig klar på Radiumhospitalet. Hjerteultralydmaskinen som dette laboratoriet er utstyrt med har fått kallenavnet «Madam Curie», og skal brukes til å følge med på om kreftbehandling har negativ innvirkning på pasienters hjertefunksjon. Kreftbehandling kan være tøft for hjertet.

Både medikamentell behandling og stråleterapi kan gi hjerteskader; dette ser man særlig på pasienter med lymfomer og brystkreft.

Ekko-laben åpnet for pasienter torsdag 2.mai, og vil være åpen torsdager fremover. Undersøkelsene vil gjennomføres av kardiologer, og etterhvert vil omtrent 1.000 kreftpasienter i året få tilbud om denne hjerteundersøkelsen. - skriver Berit Lagaard. 

Foto: Berit Lagaard, OUS
Fra venstre: Kardiologene Anders Wold Bjerring, Helge Skulstad (leder, HLKs seksjon for hjerteultralyd) og Sebastian Sarvari er ansvarlige for driften av ekko-laben opå Radiumhospitalet
 

 

Apr 3, 2019
Category: General
Posted by: piritta

 

dagbladet, mars 2019, kvinne ....       .

Vær nøye med legesjekken, oppfordrer Sølvi Amundsen Aas i Dagbladet 14. mars. 2019, etter at hun falt om løpetur.
For Sølvi Aas var det usikkert om hjertestansen også kunne ha ført til hjerneskade.
Aas forteller videre at hjertestansen førte til kunstig koma, by-pass-operasjon og fire nye blodårer etterfulgt av rehabilitering der hun trente seg tilbake til hverdagen. I ettertiden har hun fått vite at arv og genetikk trolig var utløseren for hjertesvikten, skriver Dagbladet.  

Trening er sunt, men etter individuell vurdering kan pasienter med arvelig hjertesykdom som arytmogen kardiomyopati bli frarådet høyintensitetstrening, sier Kristina H. Haugaa. Haugaa er seksjonsoverlege ved enhet for genetisk hjertesykdom på OUS
og har i flere tilfeller blitt intervjuet av media i forbindelse med arvelige hjertesykdommer.

Foto: OUS, med tillatelse fra Dagbladet

 

 

Dec 11, 2018
Category: General

 

.....

Center PhD fellow Øyvind Haugen Lie, MD will defend his PhD thesis "Risk stratification and management of patients with right ventricular arrhythmias" at 13.15 o'clock on Tuesday 12th of December in the Red Auditorium at OUS.

His trial lecture "Sudden cardiac death in athletes - causes, outcome and risk vs benefit of cardiovascular screening" will begin at 11.15 o'clock in the same room.

Photo: Øystein Horgmo, UiO

 

Dec 7, 2018
Category: General

 

.....

After many years as an EACVI member and serving on the Board since 2010, Prof. Edvardsen will now become EACVI President for 2018–2020. “I am very honoured to be President of such a great and growing organisation,” he said. “The main vision of my presidency will be to try to get Europe together in all aspects of cardiovascular imaging.” - writes EuroEcho-Imaging Congress News.

"We aim to enhance our engagement with patients to better define their needs in terms of access to information and education. We also hope to improve patient care by further developing and promoting multimodality imaging. We expect to have multimodality imaging certification in place by 2020, in time for EACVI 2020, which we believe will be the world’s leading reference event in cardiovascular multimodality imaging." - Prof. Edvardsen continued.

Read the full interview at EuroEcho-Imaging Congress News.

Photo: Kristin Ellefsen, UiO
Oct 16, 2018
Category: General

 

.....

CHFR invites to a workshop on Diastolic Function in Heart Failure on Wednesday 7th of November at Ullevål Hospital.

Holding the key note lecture will be Professor Frank A. Flachskampf, MD, PhD from University of Uppsala, Sweden. Professor Flachskampf is part of a world-renowned clinical research team in ischaemic heart disease and his talk will address how imaging reflects pathophysiology in diastolic function assessment.

The final talk of the day will be by Associate professor Stig Urheim, MD, PhD from Haukeland University Hospital. His talk is titled "Exercise intolerance in heart failure patients with preserved EF (HFpEF) - not only diastolic impairment".

Read the agenda.

Sign up for the workshop.

Oct 12, 2018
Category: General

 

Trine Håland skal forsvare sin PhD avhandling "Hypertrophic cardiomyopathy - Systolic function, differential diagnosis and risk stratification" torsdag 18. oktober i seminarrom 1 (B2.U001) klokken 14.15.

Prøveforelesningen om " The Athlete's Heart"  begynner klokken 11.15 i samme rom.

Les mer på hjemmesiden til UiO.

Oct 3, 2018
Category: General

 

......

Center for Heart Failure Research (CHFR) invites to a workshop on Dyssynchrony in Heart Failure on October 11th at seminar room A3.3067, Rikshospitalet, from 10.00-14.45.

The focus will be on dyssynchrony and consequences for the failing heart, including the effects of cardiac resynchronization therapy. Methods to identify and quantify dyssynchrony by cardiac imaging will be a main topic.

Invited speakers include Professor Theodore P. Abraham, MD, PhD from University of California, San Francisco, and Associate professor Katsuji Inoue, MD, PhD, Ehime University Graduate School of Medicine, Japan.

For registration please visit CHFR.

The workshop is organized by PhD fellow John Aalen, MD from the research group Integrated CardioVascular Function.
This group is headed by Professor Otto Smiseth, MD, PhD, who is also the Head of Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases, Oslo University Hospital.

Sep 24, 2018
Category: General

 


.......

The Annual CHFR Symposium on Heart Failure has now been arranged for the 16th time. During these years the symposium has grown to become an international event, housing researchers from all around the world. The symposium covers a vast field within cardiology and cardiovascular diseases. This year young researchers presented data in the following sessions;

I: Biomarkers and cardiac disease
II: Cellular signaling: Myocardial hypertrophy and ischemia
III: Cardiac function during heart failure and exercise training
IV: Cellular signaling: Myocardial function and arrhythmias
V: Diagnostic and therapeutical strategies for cardiac disease
VI: Inflammatory mediators and metabolism

The center was well represented in the session for cardiac function during heart failure and exercise training, with almost half of the abstracts. Presenting were center PhD fellows John Aalen, MD, Ole Jakob Sletten, MD, Camilla Kjellstad Larsen, MD and Petter Storsten, MD.

Isotta Castrini, MD and Professor Sanjay Sharma, MD, PhD at Holmenkollen. Copyright: Kristina Haugaa

 

The winner of the best poster prize in this session was Isotta Castrini, MD, with her abstract “Effect of number of pregnancies on prognosis of women with arrhythmogenic cardiomyopathy”. The 2nd runner up was center PhD fellow Ole Jakob Sletten, MD.

Sep 10, 2018
Category: General

 

.........

Atrial switch operation in patients with transposition of the great arteries (TGA), leads to leftward shift and changes the geometry of the interventricular septum. This mechanistic study demonstrates that septal dysfunction contributes to failure of the systemic RV after atrial switch in TGA patients. Medical therapy that counteracts septal flattening may improve function of the systemic RV. First author of the study is center PhD fellow Petter Storsten.

Storsten P, Eriksen M, Remme EW, Boe E, Erikssen G, Smiseth OA, Skulstad H
Dysfunction of the Systemic Right Ventricle After Atrial Switch: Physiological Implications of Altered Septal Geometry and Load.
J Appl Physiol. 2018 Sep 6.  [Epub ahead of print]
PMID: 30188795

Copyright: OUH
Sep 6, 2018
Category: General

 


......

The abstract "Myocardial constructive work is additive to volumetric response to cardiac resynchronization therapy in the prediction of mortality after CRT implantation" was selected for the Rapid Fire session on Tuesday. Recent studies have shown that myocardial constructive work (CW) is an independent predictor of the volumetric response to cardiac resynchronization therapy (CRT) and this study concludes that left ventricular CW allows the prediction of cardiac death in CRT candidates.

Center PhD fellow Lars Dejgaard, MD, is the first author of "Mitral annulus disjunction is associated with severe ventricular arrhythmias independently of mitral valve prolapse".

Copyright: Kristina Haugaa / OUH...

The purpose of this study was to describe the clinical presentation and prevalence of severe ventricular arrhythmias in patients with mitral annulus disjunction (MAD) with and without mitral valve prolapse (MVP). MVP was found in only half of the patients with MAD and was not associated with arrhythmic events, indicating mitral annulus disjunction itself as an arrhythmogenic entity.

Center PhD fellow Esther Scheirlynck presented the results of the study "Mechanical dispersion by speckle tracking imaging in Brugada syndrome patients". Brugada syndrome (BrS) is associated with an increased risk for severe ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. Although labeled as a disease occurring in structurally normal hearts, functional alterations in some patients, mostly affecting the right ventricle (RV) and less often the left ventricle (LV), have been identified using new imaging techniques. Mechanical dispersion (MD) by speckle tracking imaging has been previously used to predict arrhythmic events in various cardiomyopathies. This study concluded that mechanical dispersion by speckle tracking might be a potential marker for the risk stratification of arrhythmic events in BrS.

Sep 6, 2018
Category: General

 

.....

Projects at the Center focusing on work efficiency and diastolic function were strongly represented on Monday. Several abstracts were showcased, including;
"Septal rebound stretch is a tug of war between septum and left ventricular lateral wall"
"Septal flash and rebound stretch are different entities"
"Cardiac resynchronization therapy - Always right for the right ventricle?"

Professor Otto Smiseth, MD, PhD, and leader of the work package focusing on these topics held a talk titled "Imaging the dyssynchrony. Where are we?". Center director of cardiology research Kristina Haugaa, MD, PhD chaired the session "Cardiomyopathies: Diagnosis and outcome". Haugaa is also one of the authors behind "The effect of age on quality of life in patients with cardiac implantable electronic devices. The results of an EHRA Scientific Initiatives Committee multinational survey in Italian patients." The aim of this study was to evaluate age-related attitudes, worries, psychological effects, and met or unmet needs in an Italian population after a CIEDs implantation. CIEDs (cardiac implantable electronic devices) are important therapeutic options to oppose the effects of bradyarrhythmias or to improve prognosis of patients with heart failure (HF).

Copyright: Margareth Ribe / OUH
Sep 5, 2018
Category: General

 

.....

"Detection of mechanical activation of the left ventricle using high frame rate ultrasound imaging" with first author Kaja Kvåle, M.Sc, PhD fellow, was selected for best poster screen on Sunday.

"Ventricular volume changes are more accurate markers of acute response to CRT than contraction indices" with first author Espen Bøe, MD, PhD was selected for best poster presentation the same day.

CCI has been cooperating with renowned cardiologists from Brazil and results from the study "Association between ventricular arrhythmogenicity and myocardial mechanical dispersion assessed by strain echocardiography in chagas cardiomyopathy" were presented during the Congress.

CCI is also cooperating with experts in Japan, and results from the experimental study "Estimation of filling pressure by E/e’ in left bundle branch block: why is it so difficult?" were presented. It is a matter of debate if E/e' should be used in patients with left bundle branch block (LBBB). As suggested by the clinical data and strongly supported by this experimental study, septal E/e' should not be used for estimation of LV filling pressure in patients with LBBB.

Copyright: John Aalen / OUH
Sep 4, 2018
Category: General

 

.......

The world’s largest conference in cardiovascular medicine took place late August in Munich, Germany. The annual Congress hosted by the European Society of Cardiology has earned a strong global reputation as a provider of the latest science in the field. New guidelines and their implementation are discussed. Clinically relevant information and advice is presented in numerous sessions, including over 4 500 abstract presentations.

This year the spotlight was on “Valvular Heart Disease” focusing on innovative treatments and techniques.

Oslo University Hospital contributed with an outstanding amount of results from recent studies.

Copyright: John Aalen / OUH

Jun 12, 2018
Category: General

 

......

 

Espen Bøe, MD will defend his doctoral thesis Evaluation of left ventricular function by pressure-volume and pressure-dimension analyses: Studies in myocardial ischemia and ventricular dyssynchrony on Friday 22nd of June at Rikshospitalet, in the Green Auditorium, starting at 12.15 o'clock.

His trial lecture Pacemaker therapy and heart failure with preserved ejection fraction, will be at 10.15 o’clock in the same auditorium.

Jun 8, 2018
Category: General

 

...

Senterleder for kardiologisk forskning, førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, PhD, MD, har blitt tildelt årets pris som fremragende forsker ved OUS. CCI gratulerer!

- Det er en stor og veldig hyggelig anerkjennelse av det arbeidet som forskningsgruppen har lagt ned og som jeg er veldig takknemlig for. Prisen inspirerer til videre arbeid og vi har mange planer som vi ønsker å realisere. Å se at vår forskning verdsettes er fantastisk hyggelig sier Haugaa om prisen.

- Vår forskning skal redusere antallet dødsfall hos unge med genetisk hjertesykdom. De nye metodene som avdekker tidlig sykdom brukes for å velge ut dem som skal ha livreddende behandling med implanterbar hjertestarter. Fysisk aktivitet er viktig for generell helse og vår forskning vil bidra til å gi disse pasientene råd om sikker treningsmengde og treningsmåte, sier Haugaa videre om nytten av forskningen.

Bilde: Margareth Ribe / OUS

Les mer på hjemmesiden til OUS.

Jun 7, 2018
Category: General

 

....

CCI gratulerer Nina Hasselberg og alle medforfatterne for pris for fremragende forskningsartikkel for andre halvår 2017. Prisen ble delt ut i slutten av mai og mottatt av Kristina Haugaa.

Resultatene som presenteres i artiklene er svært viktige og vil bidra til bedre sykdomsforståelse og ha betydning for fremtidlig diagnostikk og behandling. Vi er utrolig stolte av den imponerende kvaliteten og bredden i forskningen ved Oslo universitetssykehus, sier Erlend B. Smeland, direktør for forskning, innovasjon og utdanning.

Foto: Oslo universitetssykehus
May 9, 2018
Category: General

 

.....

Konnichiwa.

The Japanese Society of Echocardiography (JSE) is an important scientific organization with international collaborative efforts in research and education. CCI Center Director Thor Edvardsen and PhD-fellow Øyvind H. Lie constituted two thirds of the delegation of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) to the yearly JSE congress, this time held in Morioka, Japan. The congress saw 1500 attendees among cherry blossoms and dormant volcanoes.

May 9, 2018
Category: General

 

....

One of the focus areas at Center for Cardiological Innovation is research on arrhythmogenic cardiomyopathy (AC), a severe disease that might lead to life-threatening arrhythmias. The emergence of family genetic screening of patients with AC has lead to improved patient care, but there are still many challenges that needs to be investigated.

Below you can read an overview of the following articles:

- Harmful Effects of Exercise Intensity and Exercise Duration in Patients With Arrhythmogenic Cardiomyopathy
- Reveal the Concealed: The Quest For Early Disease Detection In Family Members At Risk Of Developing Arrhythmogenic Cardiomyopathy.

- Use of leadless pacemakers in Europe: results of the European Heart Rhythm Association survey.
- Heart transplantation in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy - Experience from the Nordic ARVC Registry.
- Mean Right Atrial Pressure for Estimation of Left Ventricular Filling Pressure in Patients with Normal Left Ventricular Ejection Fraction: Invasive and Noninvasive Validation.

Apr 13, 2018
Category: General

 

Kardiologisk avdeling og Center of Heart Failure Research (CHFR) ved professor og avdelingsleder Thor Edvardsen og lege i spesialisering Nina E. Hasselberg, arrangerte tirsdag 10.april en workshop om fysisk aktivitet hos atleter. Invitert foredragsholder var Dr. Stefano Caselli fra Roma som har lang klinisk erfaring med kardiologisk utredning og screening av toppidrettsutøvere i Italia. Dr.Caselli har flere internasjonale publikasjoner om hjertefunksjonen hos olympiske utøvere og holdt glitrende foredrag. Sammen med leger og PhD-studenter fra kardiologisk avdeling OUS og Center for Cardiological Innovation ble det diskutert om hard fysisk aktivitet kan skade hjertefunksjonen hos atleter og pasienter med arvelig kardiomyopati og hvordan dette kan identifiseres ved ekkokardiografi.

Foredragsholdere og arrangører: Førsteamanuensis Kristina H. Haugaa (overlege, PhD), Lars Dejgaard (lege, PhD-student), Lars Gunnar Klæbo (lege, PhD-student), Dr. Stefano Caselli (overlege, PhD), professor og avdelingsleder Thor Edvardsen (overlege, PhD), Øyvind H. Lie (lege, PhD-student), Nina E. Hasselberg (lege, PhD).
Apr 12, 2018
Category: General
........

CHFR workshop on Arrhythmogenic Cardiomyopathy

Arrhythmogenic cardiomyopathy (AC) is an inheritable heart disease associated with high risk of life-threatening ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. The AC-causing mutations can be identified in family members of AC-patients, and risk stratification and recognition of early disease in these at-risk individuals are major research tasks.

The Department of Cardiology, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, handles one of the largest AC-cohorts in the world, and the research conducted at the Center for Cardiological Innovation (CCI) has contributed to improved patient care worldwide.

Apr 5, 2018
Category: General

 

....... Read the annual report 2017 here.
Feb 13, 2018
Category: General

 

...

One of the collaborating partners at the CCI consortium, GE Vingmed Ultrasound is hosting a series of webinars on the use of ultrasound as a clinical tool. Todays webinar focused on evaluation of segmental myocardial work in the left ventricle, with specific focus on the following:

What is Myocardial Work and how is it calculated?
How Myocardial Work provides additional insight into LV mechanics
Practical walkthrough of how to use this new tool
Overview of published studies using Myocardial Work

Feb 12, 2018
Category: General

 

.....

CCI congratulates Henrik Finsberg for succesfully defending his PhD thesis "Patient-Specific Computational Modeling of Cardiac Mechanics" in January 2018.

The work of Finsberg and colleagues has focused on developing a framework for building an individualized virtual heart. The framework has the potential to be included as a diagnostic toolbox in the clinic.

Read more about the dissertation on Simula's webpage.

 

Photo courtesy of Simula Research Laboratory

Dec 22, 2017
Category: General

 

....

The annual EuroEcho-Imaging Congress took place in Lisbon, Portugal this year. Several center members presented their latest research.

This year was exceptional as two of the center PhD fellows also took home Young Investigator Awards.

“Negative crosstalk between the septum and left ventricular lateral wall in left bundle branch block: the lateral wall paradox” was selected for presentation in the Young Investigators Award – Basic Science session, where John Aalen, MD, PhD fellow, was named the winner.

Prof. J. Roelandt’s Young Investigator Award is awarded to the best original work in clinical science at the EuroEcho-Imaging congress. This year’s award was given to CCI PhD fellow Øyvind H. Lie, MD, in recognition of the work “Harmful effects of exercise intensity and exercise duration in patients with arrhythmogenic cardiomyopathy”.

Dec 19, 2017
Category: General

 

.... CCI congratulates Fred-Johan Pettersen for successfully defending his PhD thesis "Bioimpedance as a tool in Cardiac resyncronisation therapy" during December 2017.

 

Electric bioimpedance (EB) is a measure of how different tissues are impeding an electric current in a volume conductor — in this case the heart and thorax region. The measured impedance is a function of the electrical properties of tissues and blood as well as a function of the geometry of tissues and electrode placements. This work has been aimed at enabling EB research in cardiology on human subjects, and in particular by using the CRT lead electrodes after the leads are placed, but before the CRT device is connected to the leads.

This thesis included the following papers; "Comparison of four different FIM configurations—a simulation study", "Optically isolated current source", "Bioimpedance measurements of temporal changes in beating hearts" and "Use of bioimpedance measurements to verify capture with biventricular pacing".
Dec 8, 2017
Category: General

 

Prisene for fremragende forskningsartikler for første halvår 2017 ble tatt i mot av f.v.: Geir E. Tjønnfjord, Nadja Katheder, Åsmund A. Fretland, Tobias Kaufmann, Øyvind S. Andersen og Ole J.B. Landsverk. Foto: Pål Bakke

 

Synliggjør svært viktig forskning

- Artiklene som belønnes frembringer svært viktige resultater, som vil være av betydning for fremtidig pasientbehandling. Det er en imponerende kvalitet og bredde i forskningen ved Oslo universitetssykehus, og flere av arbeidene har pågått over svært mange år og med bred faglig deltakelse internt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er vi er utrolig stolte av, sier direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland.

Det er hard konkurranse om disse prisene. Hvert år publiseres omlag 2000 vitenskapelige artikler fra sykehusets forskere, og inntil 25 av disse nomineres to ganger i året til pris for fremragende forskningsartikler. Det er klinikkenes forskningsutvalg som nominerer artiklene og en ekstern komité som evaluerer og endelig velger ut de seks verdige vinnerne.

Vinnerartiklene skal ha oppnådd internasjonal gjennomslagskraft eller utmerket seg på andre måter. Det kreves også at artiklene holder særs høy kvalitet og formidler viktige funn.

Teksten er skrevet og publisert av Hedda Holth ved OUS.

Dec 4, 2017
Category: General

 

.....

Det finnes god behandling for disse sykdommene og det finnes forebyggende behandling for de som har genfeil men ikke har utviklet sykdom. Ikke alle trenger behandling, ofte er det nok med medikamenter, mens hos noen er det nødvendig å operere inn en implanterbar hjertestarter. - skriver overlege Kristina Haugaa, leder for fagenhet for genetiske hjertesykdommer ved kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus på bloggen til ekspertssykehuset.

Hvorfor får unge idrettsaktive hjertestans?

Nov 30, 2017
Category: General

 

...

Ultralyd diagnoserer hjertesvikt

Ultralyd, som på fagspråket heter ekkokardiografi, gir oss informasjon om pumpeevnen til hjertet, hjerteklaffene og form og fasong av hjertet. Den viser blodstrømmen i hjertet med farger og vil lett avsløre for eksempel lekkasjer av hjerteklaffene. - skriver senterleder Thor Edvardsen på bloggen til ekspertsykehuset.
Oct 25, 2017
Category: General

.......

Read about the latest publications from center members below.

You can see the full overview here.


Oct 17, 2017
Category: General

 

.....

Center Deputy Director of Scientific Computing, Samuel Wall from Simula Research Laboratory talked about image based patient specific mechanical modeling of the heart during the workshop on cardiac imaging of the right ventricle on Wednesday 11th of October.

These models can be applied to cardiac mechanics through accurate capture of image based metrics. The utility of computational models is in their ability to probe mechanical features that are difficult or impossible to directly measure, like mechanical stress and contractile forces, giving patient specific models a potential diagnostic value across a variety of disease states.

Oct 11, 2017
Category: General

 

.........

Jørg Saberniak will defend his doctoral thesis Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC)- Impact of exercise on cardiac outcome, differential diagnoses and risk stratification of arrhythmic events on Friday 20th of October at Rikshospitalet at 13.15 o'clock, in seminar room 2(B2.U002)

His trial lecture Rhytm control in atrial fibrillation. Methods and indications will be at 10.15 in the same room.

The dissertation will be held in Norwegian.

Sep 28, 2017
Category: General

........

There will be a workshop on cardiac imaging on October 11th in the meeting room in building 20 at Gaustad Hospital, starting at 12.oo o'clock.

The workshop covers different aspects of echocardiography and MR imaging of the RV, as well as the role of mathematical modeling and 3D printing in RV research.

See the agenda below.

Sep 27, 2017
Category: General

 

........

Every year Center for Heart Failure Research organizes a Symposium on Heart Failure that brings together basic scientist and clinical researchers from three continents, focusing on translational cardiology that promotes and integrates high quality research from bench to bedside.

Center postdoc Mathis Korseberg Stokke, MD, PhD is head of the organization commitee. He is also part of the administration of NORHEART – The Norwegian PhD School of Heart Research that offers targeted educational activities for Norwegian PhD students in cardiovascular research.

One of the cornerstones of the Symposium is the poster sessions on Thursdays, giving young and established scientists a chance to show their best to colleagues from the forefront of international science and leadership in cardiology and cardiovascular research.

Each year, the PhD fellows from the Center for Cardiological Innovation present the latest of results from their research, this year having posters in sessions for “Cardiac function during heart failure and exercise training”, “Cellular signaling: myocardial function and arrhythmias” and “Diagnostic and therapeutical strategies for cardiac disease”.  The best poster in each session is awarded with a prize worth 5000 nok, given by NORHEART.

So far following center members have taken home the prize; Ida Skrinde Leren, MD, PhD, Nina Hasselberg, MD, PhD, John Aalen, MD, PhD fellow and Øyvind Lie, MD, PhD fellow. This is the second time Lie has won the prize, and earlier this year center member Ida Skrinde Leren was awarded with H.M. the King's gold medal for the best medical PhD during 2016. The medal is awarded to an outstanding, young researcher for a scientific work assessed at the University of Oslo. The work must be recognized as an effective contribution to the field of research's literature.

Sep 5, 2017
Category: General

 

.....

Ida Skrinde Leren har vært stipendiat hos Center for Cardiological Innovation og Nasjonalforeningen for folkehelsen fra mars 2013 til juni 2016. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet, og kardiolog og førsteamanuensis Kristina Haugaa har vært hovedveileder. Professor og kardiolog Thor Edvardsen har vært biveileder.
Leren disputerte 15. juni 2016, med avhandlingen “Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel diseases; occurrence, treatment and risk stratification”, og 1. september 2017 ble hun tildelt H.M Kongens gullmedalje for arbeidet.

Sep 4, 2017
Category: General
....

The year’s biggest happening within cardiology gathers cardiovascular professionals from over 140 countries, coming together to explore the latest research and development within the field. During the congress more than 4000 abstracts are showcased, selected from over 10 000 submitted ones in the relentless pursuit of excellence that ESC has taken as one of its core values.

As Jeroen J. Bax, FESC, President of the European Society of Cardiology, stated under the Inaugural Session on Saturday 26th of August, never before has the congress been so global and so accessible. Each year over 30 000 participants travel to a selected location in Europe to share their knowledge. In addition, the congress registered over 286 500 online visits last year.

Among those presenting the latest research results from the center were PhD fellows Øyvind Lie, MD and John Aalen, MD, which were both selected to present their research under the Rapid Fire Oral Sessions. Consultant cardiologist Mette-Elise Estensen, MD, PhD, discussed timing and mode of re-intervention in Tetralogy of Fallot under the session “Long-term management and risk assessment after Tetralogy of Fallot repair”.

Oslo University Hospital and CCI partakes in a Nordic multicenter study looking into the treatment and predictors for disease progress in arrhythmogenic cardiomyopathy (AC). Studies presented focused on predictors of ventricular arrhythmias in AC and primary prevention of sudden death with ICD therapy.

Aug 25, 2017
Category: General

 

.........

Friday 1st of September OUH welcomes renowed international cardiologists for a symposium on heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), organized under the auspices of Yonsei University College of Medicin and University of Oslo.

The symposium will adress important new insights into HFpEF, including biomarkers, the clinical application of LV vortex flow analysis and diastolic dysfunction in organ rejection.

Øyvind Senstad Andersen, MD, PhD fellow, will be discussing the use of echogardiography in the assessment of LV filling pressure.

Copyright Apeland, Katrine Lunke

 

The symposium begins at 10.00 o'clock in the meeting room for the Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases at Rikshospitalet.

Aug 18, 2017
Category: General

 

Onsdag 16. august inviterte CCI til markering av en ny hjerteultralydskanner som skal lanseres under den presisjefylte ESC (European Society of Cardiology) kongressen i slutten av august.

Forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet og ingeniører ved GE Vingmed Ultrasound (GEVU) har i en årrekke samarbeidet med å utvikle en ultralydskanner som gjør det enklere for verdens kardiologer å diagnostisere forskjellige hjertesykdommer for å kunne tilby hver enkelt pasient målrettet behandling.

- Det er viktig å få overført kunnskapen som  leger innehar til kliniske verktøy som kommer pasienter til gode, vi kan ikke bare ha fokus på publikasjoner, sa senterleder Thor Edvardsen under markeringen av skanneren. Samarbeidet mellom klinikere og industri er vesentlig og har nå ført til enda et gjennombrudd, nemlig utviklingen av en ny metode kalt Myocardial Work. Et mulig bruksområde for den nye metoden er å avgjøre om en pasient er tjent med biventrikulær pacemaker eller ikke. Frem til nå har man ikke hatt gode nok metoder til dette formålet. Omtrent 40% av pasientene som har fått slik pacemaker, opplever dessverre ingen effekt av behandlingen.

Fra venstre; Professor Otto Smiseth (OUS), professor Eigil Samset (GEVU), Gunnar Hansen (GEVU), lege og stipendiat Øyvind Lie (OUS), professor Thor Edvardsen (OUS).

Jul 12, 2017
Category: General

 

....... . .     ..
Christine Rootwelt, MD
Eystein Skjølsvik, MD
PhD fellow
Pål Brekke, MD, PhD


CCI welcomes new center members.

Jul 6, 2017
Category: General

 


....

Capturing physiological variability and validating models is a main challenge in cardiac mathematical modeling, a field that is becoming increasingly important in modern cardiological research.  Siri Kallhovd has studied the sensitivity of computational results to model parameters, her thesis including an exploratory study of the influence of several factors related to fatty tissue infiltration, with the ultimate goal of arrhythmia risk evaluation.

She successfully defended her PhD thesis "Computational tools for clinically driven models of cardiac electro-mechanics"  on Thursday 15th of June. Read more about her defense and PhD thesis on Simula’s webpage.

Photo courtesy of Simula/Karoline Hagane
May 30, 2017
Category: General
............

The 28th Annual American Society of Echocardiography Scientific Sessions will convene in Baltimore, Maryland during June 2nd to 6th.

From the basics of clinical imaging to the most sophisticated advances in microbubble gene delivery to the determination of its best use in value-driven healthcare, ASE aims to present how echocardiography is best utilized today, and what’s in store for tomorrow.

Read the program here.
May 16, 2017
Category: General

 

........

Center for Cardiological Innovation deltok i årets Holmenkollstafett under kategorien «A1 Andre lag mix flertall menn» og kom på plass 229 i sin kategori med tiden 1:12:00  :) !

Laget var blant topp 15% og fikk tildelt medalje for sin innsats. Totalt var det 1506 lag som konkurrerte i kategorien.

Alt i alt var det 3037 lag som deltok i Norges største friidrettsarrangement som strekker seg fra Louisesgate, gjennom Frognerparken til Bislett.

Se tidene til løperne her

Bilde tatt av Pål Brekke
May 12, 2017
Category: General
...........

Cardiac function from a calcium perspective

NORHEART in collaboration with the Institute for Experimental Medical Research invites everyone to the workshop Cardiac function from a calcium perspective.

Invited lectures:

– “Calcium in the heart: Where do we go from here?”
David Eisner, Unit of Cardiac Physiology, University of Manchester, UK

– “Triggered calcium waves and atrial fibrillation: Approaching a mechanism?”
J. Andrew Wasserstrom, Department of Medicine (Cardiology) and the Feinberg Cardiovascular Research Institute, Northwestern University Feinberg School of Medicine, USA.

Participation is free and open to everyone

NORHEART will cover expenses for travel and accommodation for all NORHEART student members.

Time: Wednesday June 7th, 12:00 – 15:00 (lunch 11.30-12.00)

Location: Meeting room at Institute for Experimental Medical Research (building 7, 4th floor, Oslo University Hospital Ullevål)

Please register within June 5th via registration link or e-mail: a.t.roe@medisin.uio.no

May 5, 2017
Category: General

 

..........

Senter administrator Piritta Nyberg fortalte om formidling av senterets aktiviteter under årets SFI-forum, som også hadde rekorddeltagelse.

CCI har lyktes i å høste god medieomtale som er med på å profilere både senteret og den viktige forskningen senterets medlemmer gjør.

Forskningsrådet understrekte at det nå vil bli viktigere enn noen gang at SFI-sentrene selv tar ansvar for formidling av resultater i fremtiden.

Bilde Nils Ragnar Løvhaug / Nucleus
May 2, 2017
Category: General

 

......

Welcome  to CCI Workshop with Professors  Mark Friedberg and Mani Vannan on May 8th at Rikshospitalet, hosted in collaboration with NORHEART.

Center members will present data from center studies on mitral valve prolapse, aortic stenosis, Fallot tetralogy, ARVC and new projects in oncology will be presented.

Chairing the workshop will be Professor Thor Edvardsen and Associate professor Kristina Haugaa.

The workshop also comprises two exciting lectures by invited speakers:

- "What causes RV dysfunction in repaired Tetralogy of Fallot?"
Prof Mark Friedberg, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

- "How to and why to do 3-D Echo in your echo lab?"
Prof Mani Vannan, Piedmont Heart Institute, Fuqua Heart Center, Piedmont Atlanta Hospital, USA

May 2, 2017
Category: General

 

Flere sentermedlemmer vil holde presentasjoner under årets NCS Høstmøte i Trondheim 8-10 juni.

Blant foredragsholdere er overlege Mette Estensen, som kommer til å snakke om akutt hjertesykdom hos gravide, og senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa, som vil fortelle om risikovurdering og behandling av ventrikulære ekstrasystoler.

Senterleder Thor Edvardsen retter blikket mot fremtiden med foredraget "Kardiale bildeundersøkelser inn i fremtiden".

Se program for fullstendig oversikt.

May 2, 2017
Category: General

 

........

Velkommen til kurs om kvinnehjertet 7. juni!

Hjerte-karsyke pasienter kan nå behandles selv etter de har fylt 80 år, som resultat av ny kunnskap og teknologi. Dette vil særlig komme kvinner til gode fordi de lever lengst.

På kurset Nytt om kvinnehjertet - Fra mors liv til 80+ vil blant annet overlege Bjørn Bendz fortelle om ny behandling av hjerteklaffsykdom, som gjør at pasienten kan få satt inn en ny hjerteklaff via lysken (TAVI).

Livsstil og svangerskap påvirker hjertet

Kurset er beregnet for helsepersonell, forskere og helsemyndigheter som vil oppdatere seg på den nyeste kunnskapen om kvinnehjertet i et livsløpsperspektiv.

Deltagerne får blant annet høre om hvordan livsstil og svangerskapsforgiftning påvirker hjertet, fra henholdsvis professor Dag Thelle fra Nasjonalforeningen for Folkehelse og professor Anne Cathrine Staff.

Kurset arrangeres av Nasjonalkompetansetjeneste for kvinnehelse, Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide, Folkehelseinstituttet og Nasjonalforeningen for Folkehelse.


Apr 24, 2017
Category: General

 


.......

Results from several recent studies have been published in international scientific journals this year, including an expert consensus document on multi-modality imaging approaches in arrhythmogenic cardiomyopathies.

Below is a short overview of the following articles;
- Comprehensive multi-modality imaging approach in arrhythmogenic cardiomyopathy-an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging
- Echocardiographic comparison between left ventricular non-compaction and hypertrophic cardiomyopathy
- Soluble ST2 is associated with disease severity in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
- A retrospective analysis of cardiovascular outcomes in patients treated with ASV

Apr 24, 2017
Category: General

 

.........

Unikard skriver om studier gjennomført ved CCI. Studiene til senter Postdoc Kristin McLeod, Ida Skrinde Leren, MD, PhD, senter PhD-stipendiat Øyvind Senstad Andersen, MD og seniorforsker Mary Maleckar, PhD er omtalt. Du kan lese kort om følgende studier under.

- Ventricular structure in ARVC: going beyond volumes as a measure of risk.
- Combination of ECG and Echocardiography for Identification of Arrhythmic Events in Early ARVC.
- Estimating Left Ventricular Filling Pressure by Echocardiography.
- Studying dyadic structure–function relationships: a review of current modeling approaches and new insights into Ca (mis)handling

Apr 24, 2017
Category: General

 


...........

Several center members have published results from their studies in international scientific journals this year.

Below you can read a short overview of the following articles;
- Left ventricular dysfunction is related to the presence and extent of a septal flash in patients with right ventricular pacing
- High-Sensitivity Troponin T vs I in Acute Coronary Syndrome: Prediction of Significant Coronary Lesions and Long-term Prognosis
- Temperature monitoring by channel data delays: Feasibility based on estimated delays magnitude for cardiac ablation
- Focused cardiac ultrasound by unselected residents-the challenges
- Real-time catheter localization and visualization using three-dimensional echocardiography

Mar 29, 2017
Category: General

 

.......

The year 2016 has been very successful for CCI. Among the highlights was a visit from Minister of Education and Research Torbjørn Røe Isaksen and Director of the Research Council of Norway Arvid Hallén in May 2016.

Center Director Professor Thor Edvardsen became the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), and Prof. Otto Smiseth was rewarded with the EACVI Honorary Membership in recognition of his outstanding contribution in the field of Cardiovascular Imaging.

Four center membrs successfully defended their PhD-thesis.

Read more about it in the annual report.

Mar 26, 2017
Category: General

 

.......

Gabriel Balaban, M.Sc, PhD forsvarte sin doktoravhandling Adjoint Data Assimilation Methods for Cardiac Mechanics i januar og har fortalt Titan om sin forskning ved CCI.

Ved å bruke data fra medisinske ekkoloddbilder har Balaban sammen med sine kollegaer utviklet metoder som gjør det mulig å lage personlige modeller av hjertebevegelser. Leger bruker ekkobilder til å stille diagnoser og planlegge behandling av forskjellige hjertesykdommer. Bevegelsesmønsteret til hjertet sier noe om tilstanden og utviklingen av sykdommen.

– Men utviklingen av disse sykdommene påvirkes også av elastiske krefter og hjertemusklenes evne til å trekke seg sammen. Disse tingene kan man ikke se på bildene alene, men de kan i stedet beregnes ved hjelp av en matematisk modell utviklet for den enkelte pasient, sier forsker Gabriel Balaban til Titan.

Metodene Balaban har vært med på å utvikle gir modellen bedre oppløsning og nøyaktighet, og kan hjelpe leger med blant annet å plassere de elektriske ledningene til en pacemaker så nøyaktig som mulig, og dermed sikre bedre pasientbehandling i fremtiden.

Les mer på hjemmesiden til Titan.


Mar 21, 2017
Category: General

 


.........

Flere sentermedlemmer bidro med referater fra de største kongressene og møtene som pågikk høsten og tidlig vinter 2016 i årets første utgave av Hjerteforum.
Du kan lese alle sammen med tillatelse fra Norsk cardiologisk selskap (NCS), linkene finner du i tekstene under. Blant bidragsytere er PhD-stipendiater, overleger og senterleder Thor Edvardsen.

Senter postdoc Mathis K. Stokke skriver om mikrovolt T-bølgealternans mens senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa tar for seg arytmirisiko og vurdering ved forskjellige kardiomyopatier. Lars Gunnar Klæboe, som også presenterte sin poster under AHA Scientific Sessions 2016 har skrevet et referat om nytten av strain-analyser ved ulike kardiale tilstander belyst under sesjonen for "Myocardial strain imaging" under samme kongresse.

Feb 6, 2017
Category: General

 

......

Under fredagens stabsmøte for ansatte ved Rikshospitalet snakket senterledelsen og PhD-stipendiat Øyvind H. Lie om hjertets genetikk, trening og plutselig død.

Forskning ved CCI har de siste årene bidratt med mye ny kunnskap om genetiske hjertesykdommer og diagnostisering av disse.

Førsteamanuensis Kristina H. Haugaa og professor Thor Edvardsen har, sammen med flere andre europeiske eksperter, nylig publisert et ekspert konsensus dokument på vegne av European Association of Cardiovascular Imaging.


Retningslinjene omhandler bruk av bildebehandling i diagnostisering arytmogen kardiomyopati. «Comprehensive multi-modality imaging approach in arrhythmogenic cardiomyopathy-an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging» er publisert i Eur Heart J Cardiovasc Imaging. (2017 Jan 9. pii: jew229. doi: 10.1093/ehjci/jew229.)
Artikkelen (dokumentet) gir kliniske anbefalninger til hvordan å bruke multi-modal bildebehandling i de forskjellige aspektene ved arytmogen kardiomyopati, inkludert diagnose, screening av familiemedlemmer, oppfølgning, risikovurdering og differensialdiagnose.

Jan 24, 2017
Category: General
...........

Overlege Kristina Haugaa og sykepleier Katrine Onshuus Eriksen ved kardiologisk avdeling er tildelt forskningsstøtte på til sammen 780.000 kroner fra Foreningen for hjertesyke barn.

Overlege og førsteamanuensis Kristina Haugaa leder fagenheten for genetisk hjertesykdom ved kardiologisk avdeling, et fagfelt som er i stor vekst.
Midlene hun har fått tildelt skal brukes til å utarbeide felles landsdekkende retningslinjer for oppfølging og behandling av pasienter og familier med genetisk hjertesykdom.

Sykepleier Katrine Onshuus Eriksen jobber til daglig med voksne med medfødt hjertefeil og skal bruke midlene til å gjøre en kartlegging av psykososial status hos voksne med medfødt hjertefeil.
Målet med kartleggingen er  å utvide kunnskapsgrunnlaget slik at man kan bedre den helhetlige ivaretagelsen av pasientgruppen ved å tilpasse oppfølgningstilbudet.

Kristina Haugaa og
Katrine Onshuus Eriksen
Tekst av Hedda Holt (Oslo Universitetssykehus).
Jan 2, 2017
Category: General

 

........

M.Sc. Gabriel Balaban at the Department of Informatics will be defending his dissertation for the degree of Ph.D: Adjoint Data Assimilation Methods for Cardiac Mechanics.

Time for the trial lecture is set at 10.00 o'clock on Tuesday 10th of January at "Storstua" Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu. The dissertation will take place in the same room at 13.00 o'clock.

Dec 30, 2016
Category: General

 

........

One of the largest gatherings in the field of cardiovascular imaging, EuroEcho-Imaging Conference, was held in Leipzig, Germany this year. More than 3 200 healthcare professionals from over 90 countries met for a 4-day long scientific exchange. Several Center members participated, presenting the data from recent studies.

During the conference it was announced that Center Director Thor Edvardsen has become the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). This is an enormous honor and is the first time that someone from the Nordic countries has been elected to this prestigious position. Professor Edvardsen won the Inge Edler prize earlier on this year. The award is given for outstanding contribution in the field of echocardiography.

Professor Otto Smiseth was rewarded with EACVI Honorary Membership in recognition of his outstanding contribution in the field of Cardiovascular Imaging during the conference.

Dec 9, 2016
Category: General

 

..............

CCI congratulates to center director Thor Edvardsen who was announced as the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) during the EuroEcho conference!

This is the first time that someone from the Nordic countries has been elected to this prestigious position. EACVI is the world leading organization for cardiovascular imaging, promoting excellence in clinical diagnosis, research, technical development and education in cardiovascular imaging in Europe.

Professor Edvardsen, who has previously been Chair of the EACVI Scientific Documents Committee, is also Head of Department of Cardiology at Oslo University Hospital.

Dec 9, 2016
Category: General

 

......

AHA Scientific Sessions took place in mid-November in New Orleans, Louisiana, USA. Several center members participated and presented the most recent results of their research. Read the program here.

Some of the highlights include results showing that strain by FTMRI in combination with noninvasive LV pressure demonstrates marked asymmetry in distribution of segmental work in patients with LBBB, and that mechanical dispersion by speckle tracking echocardiography is associated with adverse outcome in conservatively treated patients with aortic stenosis independently of left ventricular ejection fraction and age.

Center for Cardiological Innovation